De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 7 juli 2024 om 09.30 uur in De Hofstad.


Voorganger: Ds. Albert Roodenburg
Organist: Bert Riphagen
Lector: Janneke Blaauw
Koster: Wim Brouwer


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 107: 1 en 4 “Gods goedheid houdt ons staande” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 52: 1 en 3 “De steppe zal bloeien” (Hofstadbundel) - Lied van de maand juli

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 119a: 1, 2 en 4 “Uw woord omvat mijn leven” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 92: 1 - 16 (uit de NBV21)

Zingen: Psalm 92: 1, 2 en 3 “Waarlijk, dit is rechtvaardig” (NLB)

Schriftlezing: Marcus 2: 23 - 28 (uit de NBV21)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 217: 1, 2, 3, 4 en 5 “De dag gaat open voor het woord des Heren” (NLB)

Afkondiging van de collecten

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed

Zingen: Lied 13: 1, 2, 3, 4 en 5 “Onze Vader” (Hofstadbundel)

Slotlied (staande): Lied 146c: 1, 3 en 7 “Alles wat adem heeft love de Here” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. W. van den Berg.
-- Mevr. J. Wallet.

Voedselbank.
In de maand juli zamelt de voedselbank zakken/pakken pasta in.
Doet u ook weer mee?
Alvast hartelijk dank, namens de cliënten van de voedselbank.

Vakantiegeld Samen Delen: omdat we geloven in delen!
We zijn er stil van. Er zijn ongeveer 1200 donaties binnengekomen voor de actie Vakantiegeld Samen Delen 2024. In totaal is er dit jaar € 244.109,- euro gedeeld (dat is weer ruim meer dan vorig jaar). Er zijn in totaal 1234 aanvragen goedgekeurd. Dat zijn ruim 300 aanvragen meer dan vorig jaar.

Aandacht voor elkaar.
Dat betekent dat er vanuit de Apeldoornse kerken in deze weken evenveel ontmoetingen zijn met mensen die een laag inkomen hebben. Het delen van vakantiegeld wil vooral een teken van verbondenheid zijn van mens tot mens. Uiteindelijk gaat het om persoonlijk contact en aandacht voor elkaar. De actie wil het vertrouwen in mensen versterken dat kerken plaatsen zijn waar je als kostbaar mens gezien wordt en waar je welkom bent als mens, wie je ook bent. In totaal bereiken we met onze actie 2900 mensen (waaronder ruim 1300 kinderen). D0at is ruim 800 mensen meer dan vorig jaar.

Bedankt!
We danken alle gevers en aanvragers voor het grote vertrouwen in deze actie, voor het geloof in samen delen. We danken ook de talloze vrijwilligers, zonder wie deze actie niet mogelijk zou zijn. We zoeken ieder jaar weer mensen die aanvragen kunnen beoordelen en dat verwerken in een database. Heeft u die vaardigheid of wilt u die aanleren? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We wensen u een fijne zomer!

Kom in mijn tuin 2024.
In de maanden juni, juli en augustus willen we weer de gelegenheid bieden om na de kerkdienst koffie/thee te drinken bij iemand in de tuin.

Anders dan andere jaren drinken we de 1e en 3e zondag van de maand koffie in de tuin van onze kerk. De andere locaties staan in de agenda op de website, op de schermen en op het rooster dat in de hal van de kerk hangt.