De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Inspiratie opdoen, kracht ervaren, zorg delen, verdriet uiten, bemoediging krijgen/geven, leren, bidden, zingen. Dit zijn enkele ingrediënten die zoal aan bod komen op de bijeenkomst van de Vrouwenverdiepingsochtend.
Aan de hand van de boekjes op de 2e woensdagochtend van de maand vanaf 8.45 uur thuis bij één van de leden gepraat over Bijbelse thema’s.
In het kort zien de ochtenden er zo uit:
Er wordt begonnen met koffie/thee en na het zingen van één of meerdere liederen volgt het kringgebed.
De Bijbeltekst uit het hoofdstuk van het boekje wordt gezamenlijk gelezen en besproken.
Vervolgens kan ieder voor zichzelf nadenken over de aansluitende vragen behorende bij het thema.
Daarna worden elkaars ervaringen uitgewisseld.
Deze ontmoetingen leiden vaak tot prachtige gesprekken c.q. ervaringen en voelen als een warme deken.
Voor meer informatie kunt u Margreet Heij (055 5334390) bellen.