De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
De gemeentegroeigroep is een gespreksgroep om met elkaar te groeien in geloof en gemeenschap. Wij komen meestal bij elkaar op de eerste vrijdag van de maand tussen 13.30 en 15.30 uur bij een van de deelnemers aan huis. Als gespreksonderwerp gebruiken we materiaal van het Evangelisch werkverband. In maart 2020 zijn we gestart met: “Dit is mijn
lichaam”, de kracht van samen geloven in een verbrokkelde samenleving. Naast studie besteden we ook tijd voor aandacht voor elkaar om zo met elkaar mee te leven. Het protocol is hierbij dat alles wat wordt gedeeld binnen de groep blijft. Iedereen is welkom om mee te doen. Bel dan even naar mij voor de plaats van bijeenkomst, tel. 5338027.
Namens de deelnemers, Hans Duijm