De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Waarom spreekt God, als Hij het over de nieuwe aarde heeft, over een stád? Waaróm komt het Paradijs niet weer terug, die heerlijke hof, die tuin vol vogelenzang en plantengroen? Omdat God niet wil dat wij later elkaar als mensen ontvluchten om uit te rusten bij de bloemen en de kevertjes. Omdat God wil dat wij later vakantie vieren met elkaar. God geeft straks de mensen weer aan elkaar terug. Wij zijn niet geschapen naar het beeld van kwal of duif, maar naar Gods Beeld, d.w.z. aangelegd op de gemeenschap.

(Okke Jager, uit: Het verlangen de wind te volgen, een woord voor elke dag)