De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Tot U,  o God, wenden wij ons voor vrede…
Maar verleen ons ook de gezegende zekerheid
dat niets ons die vrede zal ontnemen,
noch wijzelf,
noch onze dwaze aardse verlangens.

(Soren Kierkegaard 1813-1855)