De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Ik heb gehoord
dat velen van jullie
op een wonder zitten te wachten,
een wonder dat ik, jullie God,
de wereld zal redden.
Maar hoe zal ik redden
zonder jullie handen?
Hoe zal ik kunnen rechtspreken
zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben
zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag
heb ik alles uit handen gegeven,
heel mijn schepping
en heel mijn wondermacht.
Niet jullie, maar ik wacht op een wonder.
Amen.

Een gebed van God aan ons.
Geschreven door Luc Gorrebeek.