De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Inspiratie

Lieve Heer,

Het spijt me dat U de zondag op zo’n vreemde dag hebt gelegd.
Ziet U, het zit zo, wij zouden veel beter en veel geregelder naar de kerk kunnen komen als U een andere dag had gekozen. Nu is het juist die dag, die volgt op een week van hard werken.
Meestal zijn we dan erg moe en willen we graag wat uitrusten. Bovendien gaat er juist een zaterdag aan vooraf. Mijn man zit dan te knutselen aan de auto en de kinderen en ik hebben ook van alles te doen.
’s Avonds gaan we vaak uit of ontvangen we bezoek. Van vroeg naar bed gaan is dan geen sprake. Kunt U ons dan kwalijk nemen dat we de volgende dag wat uitslapen ?
Verder valt het ons op dat het juist zondags vaak guur en koud is of dat het regent. Is het een keer wel mooi weer, dan willen we er wel eens op uit naar de bossen of zo.
Tenslotte zitten we altijd in de stad en zoals ik al zei, zaterdags komt er niet veel van.
Ziet U Heer God ik schrijf dit, omdat ik zo graag zou willen dat u de zaak ook eens van ons standpunt beziet. Het is echt niet onze schuld of onwil dat we zondags zo weinig in de kerk komen. Wij zouden graag willen en we weten dat het moet en we hopen dat U ons zult begrijpen.

Uw toegenegen
I.K. Ben te Druk

Brief van God

Lief Kind,

Wat heb ik je toch een zwaar kruis opgelegd door mijn dag precies op een zondag te laten vallen en dan nota bene nog wel na de vrije zaterdag.
Maar ik zal het je uitleggen: de maandag is als vanouds bedoeld als wasdag en op dinsdag wordt de was gestreken, ’s woensdags knoopjes aanzetten en kleine karweitjes doen en met de kinderen de vrije middag doorbrengen.
Op donderdag krijgen de slaapkamers hun wekelijkse beurt en op vrijdag wordt de rest van het huis gedaan om jouw bezoek in het weekend waardig te kunnen ontvangen. Dan kun je op zaterdag lekker uitslapen en de boodschappen doen en je man kan dan na vijf werkdagen aan zijn auto knutselen.

Ja en nou de zondag hè ?
Dan moet je bij mij op visite: BIJ MIJ, want Ik wil dan met jou even bijpraten, weer of geen weer, bossen of geen bossen, zin of geen zin!
Zes dagen in de week kijk Ik dag en nacht naar je om, als je thuis bent, voor een stoplicht staat, in de supermarkt loopt, niet in slaap kunt komen. Altijd en overal ben Ik bij jou.
Nu wil Ik gewoon dat je op mijn dag bij Mij op bezoek komt en ook regelmatig bij Mij aan tafel komt. Ik ben blij dat je graag wilt komen en dat je ook weet dat het moet en beseft dat je het nodig hebt.
Daarom verwacht Ik je elke zondag!

Je hemelse Vader

Overgenomen uit “Mededelingen Geref. Kerk Scharendijke"

Ik wil wat met u praten, Heer, al kan ik U niet zien;
Al antwoord u heel anders dan de mensen bovendien.
Ik wil wat met u praten, Heer en weet u 't is zo fijn
u kan ik alles zeggen en u zult er altijd zijn.

Er zijn zo van die dingen, Heer, die zeg je niet zo gauw.
Je wilt het wel, maar kunt het niet, ze zijn alleen van jou
en soms heeft iemand ook geen tijd en weet u 't is zo fijn
u kan ik alles zeggen en u zult er altijd zijn.

Ik wil wat met u praten, Heer, en wat ik zeggen wil
zeg ik soms met veel woorden of ik ben alleen maar stil.
U bent niet ver, u bent dichtbij en weet u 't is zo fijn
u kan ik alles zeggen en u zult er altijd zijn.

Ondanks al je fouten
blijf Ik aan je denken,
En blijf Ik je genade schenken.
Mijn kind, je doet zoveel fout,
Maar toch wil Ik,
dat je bent 's werelds zout.
Dat je over Me vertelt
aan alle mensen.
Ikzelf zal je daarbij helpen.
Het werk wat je voor Mij doet,
zal Ik zegenen.
Wat Ik gedaan heb zal
Ik blijven doen:
Ik zal je steunen
en je beschermen.

Eén ster
maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart.
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem
maakt de dag minder stil.
Eén vonk
kan begin van nieuw vuur zijn.
Eén noot
het begin van een lied.
Eén kind het begin van een toekomst.
Eén wens
het begin van een jaar.

Jacqueline Roelofs-van der Linden
Uit: Scheppende Kracht (2006)

Ik heb gehoord
dat velen van jullie
op een wonder zitten te wachten,
een wonder dat ik, jullie God,
de wereld zal redden.
Maar hoe zal ik redden
zonder jullie handen?
Hoe zal ik kunnen rechtspreken
zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben
zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag
heb ik alles uit handen gegeven,
heel mijn schepping
en heel mijn wondermacht.
Niet jullie, maar ik wacht op een wonder.
Amen.

Een gebed van God aan ons.
Geschreven door Luc Gorrebeek.

Wie zijn droom wil verwezenlijken, moet eerst wakker worden.

Meeleven is iets anders dan mail even.