De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 9 januari 2022 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Gerdina Loeve Organist: Bert Riphagen

Welkom

Moment van stilte

Intochtslied: 473: 1 Er is een roos ontloken

Bemoediging en groet

Lied van de maand: 518: 1, 3 Hoe helder staat de morgenster

Drempelgebed

Lied: In de stilte van de morgen (youtube)  https://download.eo.nl/eo/samengeloven/170614_09C_Morgenlicht.mp4

Moment voor de kinderen

Kyriëgebed met het aansteken van kaarsen

Kinderlied:  Onder, boven, voor en achter God is altijd bij mij (youtube) https://download.eo.nl/eo/samengeloven/170422_15C_Onder boven voor en achter.mp4

Gloriatekst

Inleiding op de dienst

Gebed om de Heilige Geest

Gedicht – Jij strijd een strijd met jezelf

Lied: Psalm 130: 1 Uit diepte van ellende

Schriftlezing OT: Genesis 32: 23-32)

Schriftlezing NT: Romeinen 8: 38-39

Lied: 898: 1, 4 Een vaste burcht is onze God

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten

Slotlied: 657 Zolang wij ademhalen (youtube filmpje) https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Zolang-wij-ademhalen-Gedachtenisviering-Met-hart-en-ziel.mp4

Zegen – met gezongen "Amen" (begeleid door orgel)


De bloemen gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Mevr. E. Klunder - Hoveling en naar mevr. W. van de Kamp - Rotman

Voedselbank
In de maand januari kunt u meehelpen om de Voedselbank van houdbare melk te voorzien.
Melk is een basisproduct, vandaar dat de Voedselbank  dit product elke week in het pakket wil meegeven.
Helpt u ook weer mee?
Alvast bedankt, De Diaconie.

Kerkbalans 2022
Voor de 50e keer vindt van 15 januari tot en met 29 januari 2022 de Actie Kerkbalans plaats. Het motto is dit jaar "Geef vandaag voor de Kerk van morgen”. Uw financiele steun is van belang voor de instandhouding van de kerk van nu en van morgen.

De commissie Kerkbalans van onze wijkgemeente is al enige tijd geleden begonnen met de voorbereiding van deze actie.

De leden die vorig jaar de bijdrage digitaal hebben doorgeven krijgen ook nu via de e-mail een uitnodiging om hun bijdrage voor 2022 door te geven.

Voor de leden die vorig jaar de toezegging op papier met een antwoordstrook hebben gereageerd krijgen nu ook op papier een uitnodiging, maar kunnen nu ook kiezen om hun toezegging digitaal door te geven.

Door de huidige situatie rond corona en de maatregelen die onze overheid heeft vastgesteld zullen wij nu de enveloppen enkel rondbrengen en de leden vragen om middels een antwoordenveloppe tereageren (of nog liever de toezegging digitaal doorgeven).

Ook dit jaar bestaat de commissie Kerkbalans van De Hofstad uit de heren, Reyn de Niet, Johan Nieuwland, Jos van den Oetelaar en ondergetekende.

 Als commissie hopen we ook nu weer op een aantal medewerkers te mogen rekenen die bereid zijn om de enveloppen te distribueren en de antwoordenveloppen weer op te halen. Als u wilt helpen dan kunt u zichtmelden via de mail: jan.beeuwkes99@gmail.com of telefoonnummer 06-23207869.

Namens de commissie geldwerving van De Hofstad,

Jan Beeuwkes, coördinator Actie Kerkbalans