De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 6 februari om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg Organist: Bert Riphagen

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 27: 1 en 2 “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here”

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 528: 1 en 5 en het refrein “Omdat Hij niet ver wou zijn” (NLB) (Lied van de maand februari)

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 518: 4 en 5 “Hoe liefelijk is uw gelaat” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Efeziërs 4: 1 - 16 (uit de NBV)

Zingen: Gezang 314: 1 en 4 “Gij die gelooft, verheugt u samen” (Liedboek voor de Kerken)

Verkondiging

Zingen: Lied 345: 1, 2 en 3 “Gij hebt uw woord gegeven” (NLB)

Bevestiging ambtsdrager

Vraag aan de gemeente (staand):
Gemeente van De Hofstad, nu deze broeder bevestigd is in zijn ambt, belooft u hem te aanvaarden, hem te omringen met uw medeleven, hem te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Antwoord gemeente: Ja.

Zingen (staande): Lied 363 “Dat ’s Heren zegen op u daal’” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging collecten

Slotlied (staande): Lied 939: 1, 2 en 3 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. S. Molenaar en naar dhr. A. Heij

Liturgisch bloemschikken
De voorbereidingen van de 40-dagen tijd zijn kortgeleden van start gegaan.
Daarin kwam de vraag naar voren of in die weken liturgische bloemschikken mogelijk was.
Dat kan alleen als daarvoor één of meerdere vrijwilligers zich beschikbaar willen stellen.
Het liturgisch bloemstuk wordt in de zondagen voor Pasen, op basis van het thema van die zondag, aangepast.
Op de website van de Protestante Kerk Nederland (PKN) is veel informatie over dit onderwerp te vinden.
Voelt u zich aangesproken of vindt u het leuk om dit een keer te doen, laat het ons weten:
- via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- telefoon: 06 27 43 15 94 (Marri Brouwer)
Namens de 40-dagen tijd voorbereidingsgroep alvast hartelijk bedankt.