De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 20 maart 2022 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg                             Organist: Marc Woning

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 25: 8 en 10 “Zie op mij in gunst van boven”

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 547: 1, 4, 5 en 6 en het refrein “Met de boom des levens” (NLB) (Lied van de Maand)

Gebed om de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Mattheüs 9: 35 - 38 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 5 “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 25 : 31 - 40 (uit de NBV)

Verkondiging

Stilte

Zingen: Lied “Hoe kan er in de wereld vrede zijn”: 1, 2 en 3 (Tekst van Ria Borkent)
                                                                                   (Op de melodie van Lied 221 (NLB)

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.     
Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.                                        
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij U in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.              
 

Wij gedenken: dhr. André Schut

Geboren: 25 mei 1947
Overleden: 3 december 2021

Wij gedenken: mevr. Lies Logtenberg - Jeths

Geboren: 16 maart 1938
Overleden: 24 december 2021

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
Zingen: Lied 12 “Onze Vader (maak alles nieuw)” (Hofstadbundel)

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 905: 1 en 4 “Wie zich door God alleen laat leiden” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

 De bloemen worden met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
mevr. G. van den Burgt, mevr. B. Braad en bij de fam. A. Bronkhorst


Van u is de Toekomst.
Op deze zonnige vrijdag wil ik graag met jullie delen waar een aantal gemeente leden met het TAP (Team activiteiten Pastoraat) bezig is.
Zoals u weet is de titel boven dit stukje ons jaarthema. Een poosje geleden was er een bijeenkomst met verschillende taakgroepen om over het jaarthema na te denken en hoe daar vorm aan te geven. Er werd onder andere uitdrukking gegeven aan het verlangen naar een groene duurzame Hofstad.
Iemand droomde van bloeiende bloemen en een mooie tuin rondom de Hofstad. Die droom werd door een aantal mensen over genomen.
Wat een mooi beeld ook: Als mens kun je voorbereiden en randvoorwaarden scheppen, maar toch moet je loslaten en groei en bloei overlaten aan Zijn scheppende kracht.
Het TAP heeft een paar mensen gevraag hierover mee te denken. Het plannetje is er inmiddels. Praktisch is er al wat grond klaar gemaakt. Nu hebben we zaad nodig. Als jullie hier ook blij van worden, willen jullie eens kijken of er in huis nog zaad is, wat kan worden afgestaan, of misschien is er familie of zijn er kennissen die graag tuinieren en nog wat zaad hebben liggen.
Zaterdag 26 maart om 13 uur wordt er gezaaid. Kom kijken, of helpen.
Hartelijke groet, TAP&CO

PANNENKOEKEN RESTAURANT
Vrijdag 8 April is er weer een ouderwets Pannenkoeken restaurant in de Hofstad, zoals we dat al verschillende keren eerder gedaan hebben, al is dat ondertussen wel wat jaren geleden, en altijd was de opbrengst voor een goed doel.
Zo ook dit keer, van het Rode Kruis hebben we 150 pakken pannenkoekenmeel gekregen en die gaan we allemaal opbakken en de opbrengst is voor de vluchtelingen uit de Oekraïne.
Komen jullie mee eten, die overheerlijke ouderwetse pannenkoeken het wordt vast weer gezellig en de opbrengst voor Oekraïne is hard en hard nodig.
Pannenkoeken restaurant de Hofstad
Vrijdag 8 april tussen 17.00 en 19.30 uur
Reserveren: mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar Gert Buitenhuis 06- 25161632
Wij rekenen op jullie gezelligheid, eetlust en een geweldige opbrengst.

 

Zaterdag 19 en 26 maart van 11.00-14.00 uur: Open Kerk in De Hofstad
Op beide zaterdagen is De Hofstad weer open voor iedereen die wil binnenlopen.
Inmiddels zijn de eerste vluchtelingen uit Oekraïne ook in Apeldoorn aangekomen.
Juist nu willen we (nog meer) gelegenheid geven om voor hen een kaarsje te branden of te bidden. Maar ook zo binnenlopen en even in de kerk zijn voor wat warmte, een luisterend oor, een kopje koffie of thee. Dat alles is mogelijk.
Komende zaterdagen wordt het orgel ook gedurende enige tijd bespeeld en is het mogelijk om naar de mooie orgelklanken te luisteren en /of mee te zingen met de liederen die gespeeld worden.
Als u mensen uit Oekraïne kent die in Apeldoorn wonen of hier zijn, nodig hen ook van harte uit.
Zij worden met open armen ontvangen in De Hofstad.


Uitnodiging gemeente-ochtend in De Hofstad
We hebben u en jou gemist!
Op zaterdag 23 april bent u en ben jij daarom van harte uitgenodigd op de gemeente-ochtend in De Hofstad. Natuurlijk is de onderlinge ontmoeting hierbij belangrijk. We willen u en jou bijpraten over actuele zaken en vooral met u en jou van gedachten wisselen over de toekomst van De Hofstad.
In de achterliggende maanden heeft de kerkenraad zich uitdrukkelijk met dit belangrijke onderwerp beziggehouden. Op deze ochtend wil zij de uitkomst van haar voorbereidingen en gedachten delen en u en jou meenemen in de discussie.
Het is van groot belang dat u en jij hierover meepraat: uw/jouw mening doet ertoe! Immers de toekomst van De Hofstad gaat ons allen aan.
Vanaf 9.30 uur is de inloop met koffie/thee en iets lekkers, waarna om 10.00 uur het programma begint.
Rond 12.00 uur zullen we met elkaar genieten van de lunch en rond 13.00 uur eindigt het programma.
Om zorgvuldig in te kunnen kopen voor de lunch, willen we graag vooraf weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. Opgeven kan tot 21 april via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook is er de mogelijkheid om u op te geven via de lijst in de hal van de kerk.
Zet de datum alvast in uw/jouw agenda en wees welkom!