De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op Witte Donderdag 14 april 2022 om 19.30 uur in De Hofstad

Voorganger: Gertrudeke van der Maas   Organist: Bert Riphagen   OvD: Simon Molenaar     Lector: Reyn de Niet

Muziek 

VOORBEREIDING

Welkom

Zingen van lied 67: 1, 2, 3 ‘God zij ons gunstig en genadig’ (NLB)

Drempeltekst

Kyriegebed


DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de schriftlezingen

Lezing van Exodus 12: 15-20  (NBV)

Zingen Lied 723 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ (NLB)

Lezing van Johannes 13: 1-15 (NBV)

Zingen Lied 568a ‘Ubi caritas’ (NLB)

Korte overweging

Muziek

MAALTIJD VAN DE HEER

Voorbeden

Delen van gaven

Zingen Lied 395: 1, 2, 3, 4 ‘Op de avond van de uittocht’ (NLB)

Gedachtenis

Instellingswoorden

Onze Vader

Vredegroet

Delen van brood en beker

Dankgebed

MOMENT VAN OVERGANG

Lezing van Lucas 22, 39-46 (NBV)

Zingen van lied 561: 1, 2, 3, 4, 5 ‘O liefde die verborgen zijt’ (NLB)   

In stilte verlaten we de kerk