De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

     Liturgie voor de Eredienst op zondag 24 april 2022 om 10.00 uur in De Hofstad

 

     Voorganger: mw. da. Irma Pijpers-Hoogendoorn         Organist: Bert Riphagen

     Orgelspel

     Welkom en mededelingen

     We zingen: Intochtslied: Psalm 81: 1, 2 en 8 (NLB)

     Stil gebed

     Votum en groet

     Zingen: Lied 608:1 (NLB)

     Kyriegebed

     Zingen: Glorialied: 643: 1,3 en 5 (NLB)

     Groet

     Gebed van de zondag

     Lezing 1: Jesaja 26: 1-13 (NBV) door Anneke Riphagen

     Zingen: Psalm 111: 1 en 2 (NLB)

     Lezing 2: Johannes 20: 19-30 (NBV) door Anneke Riphagen

     Zingen: Lied 644:1, 2 en 3 (NLB)

     Verkondiging

     Meditatief orgelspel "Jezus leeft"

     Zingen: Lied 636: 1, 2 en 3 (NLB)

     Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

     Afkondiging van de collecten

     Slotlied (staande): 642: 1, 2, 3 en 8 (NLB)

     Zegen

     Zingen: "Amen" (3x)

     Orgelspel

 

     Bloemengroet

     De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
     mevr. H. Beekman en naar mevr. E. van Manen

     Voedselbank
     Voor April is als product van de maand gekozen voor pakken pasta.
      U kunt uw goede gaven weer kwijt in de mand in de hal van de kerk.
      De voedselbank is heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!

     Aanvangstijd eredienst naar 9.30 uur

     De “r” gaat weer uit de maand en dan wijzigt de aanvangstijd van onze diensten.

     Op zondag 1 mei begint de eredienst om 9.30 uur en in september gaat we weer naar 10.00 uur.