De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 

Liturgie voor de Eredienst op zondag 8 mei 2022 om 09.30 uur in De Hofstad


Voorganger: da. Didi de Mildt      Organist: Bert Riphagen

 

Orgelspel

 

Luiden van de kerkklok

 

Stilte

 

Aanvangslied: Lied 214: Het licht dat weer opnieuw begon. Verzen: 1, 3, 4, 7, 8 (NLB)

 

Welkom

 

(de gemeente gaat staan)

 

Begroeting     v: De Heer zij met U!    a: Ook met U zij De Heer!

 

Bemoediging: v: Onze hulp in de Naam van De Heer   a: die hemel en aarde gemaakt heeft

 

Zingen: Lied 910: Soms groet een licht van vreugde, verzen 1 en 2 (NLB) (lied van de maand)   

 

Voorbereidingsgebed: v: Heer, hoor ons gebed   a: en laat ons roepen tot u komen

 

(de gemeente neemt plaats)

 

Kort Kyrië gebed:
In deze dagen van onzekerheid zoeken wij onze toevlucht bij U,
in deze duistere wereld roepen wij U om ontferming.

 

Zingen: Kyrie 299j Om de mensen en de dieren (NLB)

 

Gesproken: blz 179 Liedboek:
Zoek zijn aangezicht waar vreugde is:
Wie zingt, ziet met hartsogen,
Ziet soms even de poorten open gaan.
Hem leren loven wordt een eeuwigheid.

 

Glorialied: 100 Juich Gode toe . Vers 1 allen, vers 2 vrouwen, vers 3 mannen, vers 4 allen (NLB)

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de SchriftenLezen: Openbaring 7: 9-­‐17 (door Margreet Heij)

 

Zingen: lied 377 Zoals ik ben, verzen: 1, 2, 4, 6, 7 (NLB)

 

Evangelielezing: Johannes 10: 22-­30 (door de voorganger)

 

Uitleg en verkondiging

 

Meditatief orgelspel

 

Zingen: Lied 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’, alle verzen (NLB)

 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Afkondiging van de collectenSlotlied (staande): Lied 982 In de bloembol is de krokus, melodie voorgespeeld door het orgel, zingen verzen 1 en 3 (NLB)

 

Heenzending en Zegen

 

Zingen (staande): “Amen” (3x)

 

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. R. van Werven en naar mevr. J. Kusters.

Voedselbank

In de maand mei willen we graag pakken rijst inzamelen voor de voedselbank. Namens de cliënten van de voedselbank hartelijk dank.

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in de Hofstad.

Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om een begin te maken met “open kerk” zijn op elke 1e zaterdag van de maand, te beginnen op 7 mei 2022.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!

Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.


Eindelijk kan het weer.

Het bestuur van Stichting Kringloop De Hofstad wil u en jullie allen uitnodigen voor de gezellige vrijwilligersavond op vrijdag 20 mei
Niet alleen de vrijwilligers van de kringloopwinkel, maar ook alle gemeenteleden die iets doen in de kerk!
Weet dat u allen welkom bent!

Waar: De Hofstad
Tijd: vanaf 17.30 uur
Opgeven: Voor 14 mei per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon naar Hindrik Blaauw: 06-51080121

Namens het bestuur:
Ben van de Velden

 

Onze groene Hofstad.

Over het groen bij de Hofstad.
26 maart zaaiden we het verzamelde bloemenzaad in het bed voor het fietsenhok. Dat bed begint al aardig groen te worden.
Aan de noordkant van de kerk is een strook beplant met schaduwplanten. De plantjes zijn nog klein, maar beginnen aardig aan te trekken. We plantten ook een olijfboompje dat iemand had gedoneerd. Helaas was dat boompje binnen 24 uur verdwenen.
Woensdag 11 mei worden er voor de kerk een paar rijen klinkers verwijderd. De grond die vrij komt wordt klaar gemaakt voor beplanting.
Dan kunnen de tuinliefhebbers met veel plezier aan de slag om wat meer zon minnend groen aan te planten.
Zo dan zijn jullie weer op de hoogte van onze bezigheden.
Hartelijke groet en natuurlijk ook van harte welkom,

Gert, Ineke, Martin, Paula, Janneke, Willemien, Inge