De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de gezamenlijke dienst op zondag 5 juni 2022, Eerste Pinksterdag,

om 09.30 uur in De Hofstad te Apeldoorn.

 

Voorgangers: da. Christina Parinussa en ds. Albert Roodenburg

Organist: Bert Riphagen   

Muzikale medewerking: Moluks kerkkoor

Zingen voor de dienst

Lied 218: 1, 2 en 3 “Samen in de naam van Jezus” (Evangelische Liedbundel)

Lied BNG 125 “Hai angkat sorak kemenangan”

 

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 33: 1 en 6 (Nieuwe Psalmberijming 2021)

Juich voor de HEER om Hem te loven;
oprechte mensen, huldig Hem.
Haal uit je hart een lied naar boven;
leg alle liefde in je stem.
Zing bij de akkoorden;
speel met nieuwe woorden;
zing bij harp en luit.
Maak de mooiste klanken
om de HEER te danken;
zing het vrolijk uit.

Verlangend staan wij uit te kijken
naar onze redder, onze Heer.
Hij is ons schild dat niet zal wijken;
in liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.

 

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 672: 1 en 2 “Kom laat ons deze dag” (NLB) (Lied van de maand juni)

Gebed

Persoonlijke bijdragen vanuit GJPIN en De Hofstad: “Pinksteren betekent voor mij . . .”

Zingen: Lied 516: 1 en 2 “Halleluja! Zing voor Jezus” (Hemelhoog)

Halleluja! Zing voor Jezus,
zittend aan Gods rechterhand.
Halleluja! Hoog verheven,
heersend over zee en land.
Allerwegen klinkt het loflied
voor de Heer, want Hij is goed.
Hij die ons uit alle volken,
vrijgekocht heeft met zijn bloed.

Halleluja! Niet als wezen
laat Hij ons hier ooit alleen.
Halleluja! De Verhoogde
blijft beneden om ons heen.
Waar zijn Geest, de Geest der waarheid,
tot ons spreekt op zijn gezag,
weten wij van zijn belofte:
Ik ben met u, elke dag.

 

Persoonlijke bijdragen vanuit GJPIN en De Hofstad: “Pinksteren betekent voor mij . . .”

Het Moluks kerkkoor zingt

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 11 (uit de NBV)

Korte overdenking door da. Christina Parinussa: “Pinksteren betekent voor mij . . .”

Zingen: Lied BNG 249 “Ja Jesus, Trang dan Kuatku”

Korte overdenking door ds. Albert Roodenburg: “Pinksteren betekent voor mij . . .”

Zingen: Lied 670: 1, 2 en 7 “Kom Schepper God, o heilige Geest” (NLB)

Gedicht

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 675: 1 en 2 “Geest van hierboven” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

We wensen u en jullie namens GJPIN en De Hofstad hele Goede Pinksterdagen toe!

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:

Dhr. W. Vos en mevr. J. Giaccotto en naar mevr. S. Thenu

 

Voedselbank.

In de maand juni willen we de manden bij de ingang van de kerk vullen met tandpasta en tandenborstels.
Alle gulle gevers bedankt namens de cliënten van de voedselbank.

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.

Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om een begin te maken met “open kerk” zijn op elke 1e zaterdag van de maand. We zijn hiermee begonnen op 7 mei 2022.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

 

Kom in mijn tuin.

De vraag is al van verschillende kanten gekomen, dus…
Deze zomer organiseren we in de maanden juni, juli en augustus weer “Kom in mijn tuin”.
Het concept is inmiddels bekend.
Wie het leuk vindt om gasten in zijn/haar tuin te ontvangen kan zich op een datum inschrijven.
Na de kerkdienst is dat het adres waar koffie-/theedrinkers welkom zijn.
We starten in juni. Iedere eerste zondag drinken we koffie in (de tuin van) De Hofstad.

In de hal van de kerk hangt weer een inschrijflijst.
Het gaat om de volgende data; 12, 19 en 26 juni. 10, 17, 24 en 31 juli. 14, 21 en 28 augustus.
Op 4 juni, 3 juli en 7 augustus koffie in De Hofstad (tuin).

Voor 31 juli is er inmiddels al een opgave binnen. Dan drinken we koffie in Buurttuin De Heeze.
We zien uit naar b(l)oeiende en vruchtbare ontmoetingen.

Hartelijke groet, Janneke en Inge
Team Activiteiten Pastoraat