De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 

Liturgie voor de dienst op zondag 3 juli 2022 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert  Roodenburg               Organist: Marc Woning

 

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 95: 1 en 3 “Steek nu voor God de loftrompet”

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 802: 1 en 3 en het refrein “Door de wereld gaat een woord” (NLB) (Lied van de maand juli)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 29: 9 - 30 (uit de NBV)

Woorden ter overdenking

Zingen: Lied 313: 1 en 5 “Een rijke schat van wijsheid” (NLB)

Schriftlezing: Genesis 29: 31 - Genesis 30: 13 (uit de NBV)

Woorden ter overdenking

Orgelimprovisatie

Schriftlezing: Genesis 30: 14 - 22 en Genesis 35: 16 - 21 (uit de NBV)

Woorden ter overdenking

Zingen: Psalm 113: 1 en 3 “Prijs, Halleluja, prijs de Heer” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 150a: 1, 2, 3 en 4 “Geprezen zij God” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:

Mevr. M. van Voorst en naar mevr. L. Beeuwkes.

 

Voedselbank.

In de maand juli wil de voedselbank graag crackers en knackebrod ontvangen. De manden bij de ingang kunnen daarmee worden gevuld. Alvast , namens de clienten van de voedselbank, vriendelijk bedankt. De Diaconie.  

 

Verzoek van taakgroep Vieren en Gemeente.

We vragen u om de komende tijd lege jampotjes of kleine conservenpotjes te bewaren en mee te nemen naar De Hofstad. We zorgen voor een doos in de hal waar u de potjes in kan zetten. Begin september laten we via nieuws-en zondagsbrief weten wat de precieze bedoeling ervan is. Spaart u de komende tijd ook mee?  

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.

Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om “open kerk” te zijn op elke 1e zaterdag van de maand. Op zaterdag 2 juli is de kerk weer open.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.
 

 

Kom in mijn tuin.

Beste gemeenteleden,

Wat fijn dat we afgelopen zondag koffie en thee konden drinken in de tuin van Gino en Joke Giaccotto. Het was droog en een prima temperatuur om elkaar buiten te ontmoeten. 

Komende zondag is het de eerste zondag van de maand en drinken we koffie en thee in en om de Hofstad. Want tegenwoordig heeft de Hofstad ook meer bloemen in de tuin en zijn er ook stroken tuin bijgekomen. U heeft het ongetwijfeld gezien. Het is leuk om wekelijks te kijken wat er nu bloeit. 

Blijft u ook gezellig koffie en/of thee drinken? 

 

Een hartelijke groet,

Team activiteiten pastoraat, Inge en Janneke.

 

Stichting Present organiseert op 8 juli 2022 Meet & Eat 

Om elkaar beter te leren kennen en de vluchtelingen uit het AZC welkom te heten organiseert Stichting Present ‘Meet&Eat’. Tijdens dit evenement halen Apeldoornse gastgezinnen vluchtelingen op bij de vluchtelingenopvang om een avond bij hen thuis te eten. De volgende ‘Meet & Eat’ is op vrijdag 8 juli voor bewoners van het AZC aan de Christiaan Geurtsweg 10 in Apeldoorn.  

Hoe werkt het?
Als je als gezin een paar vluchtelingen thuis wilt ontvangen aan tafel is dat fijn! We gaan uit van een minimum van twee vluchtelingen per gastadres, voor de vluchtelingen is dit prettiger, vooral als ze geen Engels spreken. Dat doen ze niet allemaal, soms moet je dus een beetje met ‘handen en voeten’ communiceren. Het is ook prima, als je met een grotere groep bent, om meer dan drie vluchtelingen te ontvangen.
Houd er rekening mee dat je als gastadres de mensen zelf ophaalt (tussen 17.30 en 18.00 uur) en terugbrengt naar de opvang aan de Geurtsweg (uiterlijk rond 21.30). Wil je meedoen? Meer informatie en het aanmeldformulier vind je op de website van Stichting Present: Meet & Eat - eten met vluchtelingen (stichtingpresent.nl)  

 

Vakantiegeld Samen Delen.

De actie Vakantiegeld Samen Delen is ook dit jaar weer een enorm succes. Door 31 samenwerkende kerken in de gemeente Apeldoorn zijn mensen uitgenodigd om iets van het eigen vakantiegeld te delen of een aanvraag in te dienen. De opbrengst van de actie laat zien dat er een groot vertrouwen is om aan te vragen en een grote bereidheid is om te delen. Dat de nood onder de mensen hoog is, werd zeer duidelijk. Dit jaar zijn er ruim 400 meer aanvragen binnengekomen dan vorig jaar! Er zijn in totaal 1125 aanvragen goedgekeurd. Zo bereiken we dit jaar 2500 mensen (waaronder ruim duizend kinderen) Er zijn ruim 1000 giften gegeven en dat heeft een nieuw recordopbrengst opgeleverd van: 191.124,08 euro Daar zijn we stil van. Dat is ongeveer 35.000 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde bedrag dat een huishouden ontvangt, is ruim 170 euro: een groot bedrag als je gewend bent van weinig te moeten rondkomen. Dat maakt echt een verschil voor mensen. In Apeldoorn-Zuid gaan 60 delers bij 252 adressen langs om te zorgen dat het geld op de juist plaats terecht komt; mooi en dankbaar werk. We mogen in Apeldoorn-Zuid een kleine 40.000 euro verdelen. Mooi is het om te zien dat de samenwerking in Apeldoorn-Zuid tussen De Basis, Samuelkerk, Tabernakelkerk, Het Leger des Heils en De Hofstad weer perfect is verlopen en dat we elkaar op alle manieren weten te vinden. Samen met de actie Apeldoorn Geeft Warmte, eerder dit jaar, is het enorme bedrag van bijna 300.000 euro herverdeeld in Apeldoorn. We danken alle gevers en aanvragers voor het grote vertrouwen in deze acties en voor het geloof in samen delen! Ongeveer 200 vrijwilligers zijn deze weken op pad om te zorgen dat het geld bij de mensen komt. Vakantiegeld Samen Delen wenst u een fijne zomer!