De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 

Liturgie voor de dienst op zondag 10 juli 2022 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert  Roodenburg               Organist: Wilco Veldkamp

 

In deze dienst sluiten wij het jaarthema “Van U is de toekomst” af en vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal

 

Orgelspel

 

Woord van welkom namens de kerkenraad

 

Stil gebed

 

Aanvangslied (staande): Lied 146a: 1 en 5 “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Lied 802: 1, 4 en 5 en het refrein “Door de wereld gaat een woord” (NLB) (Lied van de maand juli) We zingen het op de melodie van de Hofstadbundel!

 

Gebed

 

We sluiten het jaarthema: “Van U is de toekomst” af en kondigen het nieuwe jaarthema aan.

 

We luisteren naar het lied “Onze Vader verborgen” van Huub Oosterhuis (via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VitGbFNGfvk)

 

Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 162: 1, 2 en 4 “In het begin lag de aarde verloren” (NLB)

 

Schriftlezing: Openbaring 21: 1 - 6 (uit de NBV)

 

Verkondiging

 

Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB)

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Afkondiging van de collecten

 

Zingen: Lied 672: 4 en 5 “Gij liefdevuur van God” (NLB)

 

Na het lied halen de diakenen onder orgelspel de kleden van de Avondmaalstafel af.

 

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

 

Over het Avondmaal

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Tijdens de lopende viering zingen we:

 

Dankgebed

 

Slotlied (staande): Lied 411: refrein, 1, refrein, 2 en het refrein “Jezus leeft in eeuwigheid” (Evangelische Liedbundel)

 

Wegzending en zegen

 

Zingen: “Amen” (3x)

 

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:

Mevr. L. van den Oetelaar en naar mevr. C. de Klerk.

 

Voedselbank.

In de maand juli wil de voedselbank graag crackers en knackebrod ontvangen. De manden bij de ingang kunnen daarmee worden gevuld. Alvast namens de clienten van de voedselbank, vriendelijk bedankt. 

 

Verzoek van taakgroep Vieren en Gemeente.

We vragen u om de komende tijd lege jampotjes of kleine conservenpotjes te bewaren en mee te nemen naar De Hofstad. Er staat een doos in de hal waar u de potjes in kunt zetten. Begin september laten we via nieuws-en zondagsbrief weten wat de precieze bedoeling ervan is. Spaart u de komende tijd ook mee?  

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.

Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om “open kerk” te zijn op elke 1e zaterdag van de maand. Op zaterdag 6 augustus is de kerk weer open.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.
 

 

Kom in mijn tuin" op 10 en 17 juli.
Wat kunnen we genieten van het prachtige weer van de afgelopen tijd. We zien al weer heel veel groeien en bloeien. Aanstaande zondag kunnen we kennismaken met de tuin van Willemien Eilander en haar partner Han Ypma. Iedereen is van harte welkom bij de Eerste Wormenseweg 160.
De zondag daarna, 17 juli,  gaan we vast heerlijk zingen bij Bram en Elske de Smidt. Dat hebben we daar al vaker gedaan in eerdere jaren van "Kom in mijn tuin". Doet u ook mee? We zien u dan graag aan de Ploeg 23 na de kerkdienst. 
Team activiteiten Pastoraat