De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 

Liturgie voor de dienst op zondag 17 juli 2022 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Dick Luijmes               Organist: Ans Kuus

 

Afkondigingen

INTREE

lied psalm 89: 1 en 3 Ik zal zo lang / Uw macht bezingen

stil gebed

votum en groet

lied NLB 802: 1 en 2 Door de wereld

inleiding uitlopend op Galaten 3: 26 – 28 (NBV 21) door de voorganger

lied NLB 864: 1 en 5 Laat ons de / Daarom lof zij de Here

WOORD

gebed

lezen Jesaja 65: 1 t/m 10 NBV21 door Margreet Heij

lied NLB 763 Zij zullen de wereld bewonen

lezen Lucas 8: 26 t/m 39 NBV21 door Margreet Heij

lied NLB 875 Father we love You

verkondiging

ANTWOORD

lied NLB 305 Alle eer en alle glorie

aandacht voor de collecten

gebeden, met NLB 333

lied NLB 146C: 1, 3 en 7 Alles wat adem / Welgelukzalig / Roem dan

ZENDING en ZEGENING

zegen, gezongen beaamd met ‘Amen, Amen, Amen!’

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:

Mevr. A. ten Hoorn en dhr. G. van Egten.

 
Voedselbank.
In de maand juli wil de voedselbank graag crackers en knackebrod ontvangen. De manden bij de ingang kunnen daarmee worden gevuld. Alvast namens de clienten van de voedselbank, vriendelijk bedankt. 
 
Verzoek van taakgroep Vieren en Gemeente.
We vragen u om de komende tijd lege jampotjes of kleine conservenpotjes te bewaren en mee te nemen naar De Hofstad. Er staat een doos in de hal waar u de potjes in kunt zetten. Begin september laten we via nieuws-en zondagsbrief weten wat de precieze bedoeling ervan is. Spaart u de komende tijd ook mee? 

 

Kom in mijn tuin op 17 en 24 juli.
Beste gemeenteleden, 
Afgelopen zondag hebben we koffie en thee gedronken in de grote tuin van Willemien Eilander en Han Ypma waar we gastvrij werden ontvangen. Dank jullie wel! 
Komende zondag, 17 juli, zijn we welkom bij Bram en Elske de Smidt. zij wonen aan de Ploeg 23. Zoals al eerder aangegeven zullen we vast ook wat gezang laten horen daar :) 

Op 24 juli gaan we met z'n allen op de fiets, en/of met de auto, op weg naar de kanoclub aan het Kanaal Zuid / Krabbenhoogte. We zijn er al vaker geweest, maar voor degenen die de weg ernaar toe nog niet weten, zullen de gastvrouwen en gastheren vast de route nog wel aangeven. 

We hopen u/ jullie allen te ontmoeten bij de koffie / thee op de aangegeven plekken. 
Een hartelijke groet, Inge en Janneke (Team Activiteiten Pastoraat) 

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.
Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om “open kerk” te zijn op elke 1e zaterdag van de maand. Op zaterdag 6 augustus is de kerk weer open.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

 

Kofferbakverkopen 2022.
Na 2 jaren zonder de vertrouwde kofferbakverkopen van de stichting W.H.O.E. te Apeldoorn kunnen we dit jaar de draad weer oppakken. Voorheen was dit langs Kanaal Zuid, dit jaar zijn we op het terrein van Victoria Boys aan de Berghuizerweg 153 te Apeldoorn. Met dank aan deze voetbalvereniging die hun accomodatie beschikbaar stelt.
We zien u graag op dit fantastische evenement op de zaterdagen 23 en 30 juli en op 6, 13 en 20 augustus van 09.00 uur tot 15.00 uur. Toegang is gratis.
U kunt gratis parkeren in de parkeerkuil van de Koning Willem III kazerne aan de Sportlaan.
De opbrengst van de verhuur van de verkoopplekken is geheel voor de transporten van hulpgoederen aan Oekraïne.

Stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulpgoederen Oost Europa)