De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 

Liturgie voor de dienst op zondag 14 augustus 2022 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. D. Luijmes.             Organist: Ans Kuus.

 

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen (door de kerkenraad)

 

INTREE

Lied:     Mijn hart wacht stil op U, o Heer, uit: Zingende Gezegend, melodie Psalm 24 in wisselzang

Stil gebed

Votum en groet

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

a: En niet laat varen het werk van zijn handen

v: Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest

a: Amen

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming

Besloten met lied 301k  Kyrie - voorganger I-partij, allen II partij (NLB)

Woord van vergeving

 

LOFPRIJZING

Lied:      873  Zingen wij God onze lof  voorganger zingt voor, allen 2x (NLB)

Lezing:  Kolossenzen 3: 12 - 17 (NBV21, door de dominee)

Lied:      652  Zing jubilate voor de Heer 1 allen, 2 vr, 3 m, 4 allen (NLB)

 

WOORD

v: De vrede van de Heer zij met u!

a: Zijn vrede ook met u

Lied:      283: 1, 3 en 4 (NLB, lied van de maand augustus)

Lezing:  Prediker 2: 1 – 11 (NBV 21, door Arie Bogerd) 

Lied:      psalm 92: 7 en 8  (NLB)

Lezing:  Lucas 12: 13 – 21 (NBV21, door Arie Bogerd)   

Lied:     834: 1, 2 en 3 Vernieuw Gij mij (NLB)

Verkondiging

 

ANTWOORD

Lied:     NLB 313: 1 en 4

Aandacht voor de collectes

Gebeden: 368g Adem van god  voorganger zingt 1x voor (NLB)

Slotlied 871: 1, 2, 3, 4 Jezus zal heersen (NLB)

 

ZENDING en ZEGENING

zegen, beaamd met ‘amen, amen, amen’

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. E. Baan en de fam. H. Wolters.

 

Voedselbank.
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag iedere week in het pakket wil meegeven. Vandaar dat er in augustus is gekozen voor houdbare melk als product van de maand, Doet u weer mee?

Namens, de klanten van, de Voedselbank hartelijk dank.

 

Verzoek van taakgroep Vieren en Gemeente.
We vragen u om de komende tijd lege jampotjes of kleine conservenpotjes te bewaren en mee te nemen naar De Hofstad. Er staat een doos in de hal waar u de potjes in kunt zetten. Begin september laten we via nieuws-en zondagsbrief weten wat de precieze bedoeling ervan is. Spaart u de komende tijd ook mee?

 

Kom in mijn tuin op 14 augustus 2022.
Beste gemeenteleden,

Wat was het afgelopen zondag een fijn samenzijn voor ons gebouw De Hofstad.  Een paar enthousiaste vrijwilligers van "onze groene Hofstad"  hadden de (sta) tafels en stoelen al buiten gezet om na de dienst met elkaar koffie te kunnen drinken en met elkaar te kunnen bijpraten. 

Komende zondag, 14 augustus, bent u van harte welkom bij Rijk en Minie Wentzel. Ze wonen aan het Holthuis 29. We zien u graag! 

Hartelijke groet, team activiteiten pastoraat, Inge en Janneke

 

Oproep vacature coördinator Verjaardagsgroet.

Met spoed zoeken wij een opvolg(st)er voor coördinator Verjaardagsgroet. (startdatum september).

Vijf jaar lang heeft Evelien v.d. Velden deze taak op zich genomen. Zij heeft aangegeven hiermee te willen stoppen ingaande oktober.

Wie o wie heeft zin deze taak op zich te nemen ?!

Taken

  • Per kwartaal adressen en etiketten opvragen bij wijkadministratie
  • Etiketten uitdraaien, enveloppen aftellen, kaarten aftellen
  • Verdelen onder subcoördinatoren
  • Wijzigingen van contactpersonen en gemeenteleden doorgeven aan wijkadministratie

Deze functie kent 4 keer per jaar op een aantal dagen in het jaar veel drukte.

(Tijdsbesteding 6 – 8 uur per kwartaal).

De rest van het seizoen heb je er praktisch geen werk aan.

Lijkt het je wat?

Mailen dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of

                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.
Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om “open kerk” te zijn op elke 1e zaterdag van de maand. Op zaterdag 3 september is de kerk weer open.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

 

Kofferbakverkopen 2022.
Na 2 jaren zonder de vertrouwde kofferbakverkopen van de stichting W.H.O.E. te Apeldoorn kunnen we dit jaar de draad weer oppakken. Voorheen was dit langs Kanaal Zuid, dit jaar zijn we op het terrein van Victoria Boys aan de Berghuizerweg 153 te Apeldoorn. Met dank aan deze voetbalvereniging die hun accomodatie beschikbaar stelt.
We zien u graag op dit fantastische evenement op de zaterdagen 23 en 30 juli en op 6, 13 en 20 augustus van 09.00 uur tot 15.00 uur. Toegang is gratis.
U kunt gratis parkeren in de parkeerkuil van de Koning Willem III kazerne aan de Sportlaan.
De opbrengst van de verhuur van de verkoopplekken is geheel voor de transporten van hulpgoederen aan Oekraïne.

Stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulpgoederen Oost Europa)