De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 21 augustus 2022 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A. Roodenburg.             Organist: Marc Woning.

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen (door de kerkenraad)

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 “Juich Gode toe, bazuin en zing”

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 283: 1, 4 en 5 “In de veelheid van geluiden” (NLB)   (Lied van de maand augustus)

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 315: 1 en 3 “Heb dank, o God van alle leven” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Psalm 42: 1 - 12 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 42: 1 en 7 “Evenals een moede hinde” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Romeinen 8: 31 - 39 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 675: 1 en 2 “Geest van hierboven” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Psalm 150: 1 en 2 “Loof God, loof Hem overal” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

Orgelspel


De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. A. v.d.Kamp - Wemerman en naar mevr. C. Hokke

Joodse begraafplaats
De komende week, van maandag tot donderdag, wordt weer hulp gevraagd bij het jaarlijkse schoonmaken van de Joodse begraafplaats aan de Arnhemseweg. De kleine joodse gemeenschap hoopt dat er ook nu vrijwilligers zijn die daarvoor een paar uur beschikbaar stellen.Het is elk jaar weer nuttig, leerzaam en gezellig. Eventueel nadere informatie bij Leo IJkel

Voedselbank.
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag iedere week in het pakket wil meegeven. Vandaar dat er in augustus is gekozen voor houdbare melk als product van de maand, Doet u weer mee?

Namens, de klanten van, de Voedselbank hartelijk dank.

Verzoek van taakgroep Vieren en Gemeente.
We vragen u om de komende tijd lege jampotjes of kleine conservenpotjes te bewaren en mee te nemen naar De Hofstad. Er staat een doos in de hal waar u de potjes in kunt zetten. Begin september laten we via nieuws-en zondagsbrief weten wat de precieze bedoeling ervan is. Spaart u de komende tijd ook mee?

Kom in mijn tuin
Komende zondag, 21 augustus bent u van harte welkom bij Ans en Hans Veldkamp, Westenkerzijweg 8.

We hopen dat het (even) droog zal zijn, maar als we binnen mogen vertoeven wegens regen, dan zullen we, denken we, ook allemaal niet mopperen, omdat regen voor onze tuinen en natuur heel erg hard nodig is. 
We gaan het merken. 

Een hartelijke groet, Inge en Janneke, Team activiteiten Pastoraat 

Oproep vacature coördinator Verjaardagsgroet.
Met spoed zoeken wij een opvolg(st)er voor coördinator Verjaardagsgroet. (startdatum september).
Vijf jaar lang heeft Evelien v.d. Velden deze taak op zich genomen. Zij heeft aangegeven hiermee te willen stoppen ingaande oktober.
Wie o wie heeft zin deze taak op zich te nemen ?!

Taken

  • Per kwartaal adressen en etiketten opvragen bij wijkadministratie
  • Etiketten uitdraaien, enveloppen aftellen, kaarten aftellen
  • Verdelen onder subcoördinatoren
  • Wijzigingen van contactpersonen en gemeenteleden doorgeven aan wijkadministratie

Deze functie kent 4 keer per jaar op een aantal dagen in het jaar veel drukte.
(Tijdsbesteding 6 – 8 uur per kwartaal).
De rest van het seizoen heb je er praktisch geen werk aan.
Lijkt het je wat?

Mailen dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.
Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om “open kerk” te zijn op elke 1e zaterdag van de maand. Op zaterdag 3 september is de kerk weer open.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.