De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 28 augustus 2022 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: Mw. M. Bosch.             Organist: Wilco Veldkamp.

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen
Stilte

DIENST VAN VOORBEREIDING
Lied 100: 1 en 2 (NLB) Juicht Gode toe
Bemoediging en groet
(daarna gaat de gemeente zitten)
Gebed (In en na het gebed zingen we lied 301a Kyrie e leison).

Lied 283 1, 2, 3, 4 en 5 “In de veelheid van geluiden” (NLB)   (Lied van de maand augustus)
Verhaal

Lied 718 1 en 4 (NLB) God die leven hebt gegeven


DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed
Lezing (NBV 2021) Leviticus 19: 1-2 + 23-25 door Reyn de Niet
Lied 319: 1 en 7 (NLB) Alles wat er staat geschreven
Lezing (NBV 2021) Lucas 13: 6-9 door Reyn de Niet
Lied AWN III-15 De bomen in de vijgenhof
Overweging 
Lied 981 (NLB) Zolang er mensen zijn op aarde

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dank en voorbeden, afgesloten met het ‘ Onze Vader’
Afkondiging van de collecten
Slotlied 425 (NLB) Vervuld van uw zegen
Wegzending en Zegen
Zingen (staande): “Amen” (3x)
Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Fam. A. de Weerd en mevr. B. Bouman - Beumer.    

  

Aanvangstijd diensten
Met ingang van zondag 4 september beginnen de ochtenddiensten in De Hofstad om 10.00 uur.
Deze periode duurt tot en met zondag 30 april 2023.

 

Voedselbank.
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag iedere week in het pakket wil meegeven. Vandaar dat er in augustus is gekozen voor houdbare melk als product van de maand, Doet u weer mee?

Namens, de klanten van, de Voedselbank hartelijk dank.

 

Kom in mijn tuin
Vandaag de laatste "kom in mijn tuin". De kanoclub (je zult maar een echte kanoclub hebben in de gemeente :)) nodigt u nogmaals uit om bij hen op de koffie te komen.

De maanden juni, juli en augustus zijn weer voorbij gevlogen met elke zondag koffie drinken in een tuin (of binnen) bij een gemeentelid of in de tuin van De Hofstad. Wij hebben het als goed ervaren, ook al konden we er lang niet altijd bij zijn. We hoorden de goede verhalen daarna wel.

Elkaar ontmoeten, wat is het belangrijk! Bedankt gastvrouwen en gastheren!

Vanaf september is er weer elke week koffiedrinken na de dienst met elkaar in of rond de kerk.
Ook dan zien we u graag.

Een hartelijke groet, Inge en Janneke

 

Gedenkstenen
Op donderdag 1 september om 19.00 uur worden weer gedenkstenen gelegd bij huizen van waaruit tijdens de bezetting joodse Apeldoorners werden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Deze keer gaat het om woningen aan de Jachtlaan 25 en de Middellaan 13. De werkgroep die deze legging van gedenkstenen organiseert nodigt u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. 

 

Einde seizoen Onderwegkerk Hoog Soeren
Ruim 56 jaar weten mensen de kapel in Hoog Soeren te vinden om een kortdurende oecumenische viering bij te wonen. Velen ervaren de diensten op alle zondagen in de maanden juni, juli en augustus, als bijzonder en op menige zondag puilt het kleine kerkje uit. Op 28 augustus om 10.30 uur sluit de werkgroep het seizoen af met voorganger Ruud Bloemendal en zal de Apeldoornse zangeres Elise Arends ongetwijfeld een gevoelige snaar raken met haar zang. Co Terwal begeleidt haar op het orgel. Het wordt een bijzondere dienst. Voorzitter Jessica ten Vaanholt van Stichting Kyara Shines Foundation ontvangt die zondag een cheque met de opbrengst van de gehouden collecte. De Foundation is als klankbord partner opgenomen in de beleidsnota ‘Parken van Herinnering’ van de Gemeente Apeldoorn. Zij zullen nauw betrokken zijn bij de inspraak en het vormgeven van een herinneringspark. Hun wens is om als dat mogelijk is, een herinneringsbank, een wensboom en een brievenbus voor ‘Hemelpost’ te realiseren. Van harte welkom in de laatste viering van seizoen 2022.

 

Oproep vacature coördinator Verjaardagsgroet.
Met spoed zoeken wij een opvolg(st)er voor coördinator Verjaardagsgroet. (startdatum september).
Vijf jaar lang heeft Evelien v.d. Velden deze taak op zich genomen. Zij heeft aangegeven hiermee te willen stoppen ingaande oktober.
Wie o wie heeft zin deze taak op zich te nemen ?!

Taken

  • Per kwartaal adressen en etiketten opvragen bij wijkadministratie
  • Etiketten uitdraaien, enveloppen aftellen, kaarten aftellen
  • Verdelen onder subcoördinatoren
  • Wijzigingen van contactpersonen en gemeenteleden doorgeven aan wijkadministratie

Deze functie kent 4 keer per jaar op een aantal dagen in het jaar veel drukte.
(Tijdsbesteding 6 – 8 uur per kwartaal).
De rest van het seizoen heb je er praktisch geen werk aan.
Lijkt het je wat?

Mailen dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.
Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om “open kerk” te zijn op elke 1e zaterdag van de maand. Op zaterdag 3 september is de kerk weer open.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.