De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 2 oktober 2022 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: Ds. A.R. Roodenburg. Organist: Bert Riphagen.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom

Aanvangslied: Psalm 121: 1 en 2 “Ik sla mijn ogen op en zie”

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 70: 1 en 2 “Lieve God, Gij hebt de tijd” (Hofstadbundel) - Lied van de maand oktober

Gebed

Schriftlezing: Genesis 12: 1 - 9 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 55: 1 en 3 en het refrein “Door de wereld gaat een woord” (Hofstadbundel)

Schriftlezing: Exodus 19: 1 - 8a (uit de NBV21)

Zingen: Lied 868: 1 en 2 “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere” (NLB)

Schriftlezing: Hosea 2: 16 - 25 (uit de NBV21)

Verkondiging

Zingen: Psalm 149: 1 en 3 “Halleluja! laat opgetogen”

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 103c: 1, 2 en 3 “Loof de koning, heel mijn wezen” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. G. Van Zeumeren en naar mevr. S. Krikke.

Voedselbank.
In de maand oktober is het fijn als de mand in de hal kan worden gevuld met thee.
Hoe fijn is het als je in de donkere, koude wintermaanden een lekker kopje warme thee kunt drinken.
Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank.
De Diaconie.

Onze groene Hofstad.
Weten jullie het nog? In het voorjaar vroegen we bloemzaad voor het stukje grond aan de voorzijde bij het fietsenhok. Er werd heel veel bloemzaad gebracht en van de zomer bloeiden er onder andere klaprozen en korenbloemen.
We hebben al heel veel positieve reacties op de tuin aan de voorzijde van De Hofstad gekregen. Dit eerste jaar hebben we er al echt van kunnen genieten.
Nu is die overdaad voorbij. De komende periode gaan we dat stukje grond vullen met – bijbelse – kruiden. Als er dan eens gekookt wordt in De Hofstad kan er van die kruiden gebruik worden gemaakt. Is dat geen leuke link naar het jaarthema: “Aan Tafel”?

In gedachten zien we de tuin volgend voorjaar al weer vroeg in bloei staan. In november willen we graag bloembollen poten. Maar ja, hoe komen we aan een aardige hoeveelheid bollen? We bedachten een bijzondere bloembollenactie. In de maand oktober zetten we een mand in de hal van de kerk. En ieder die de tuin een warm hart toedraagt, wordt uitgenodigd om daar een zakje bollen in te doen. Een gift is natuurlijk ook welkom.

En verder…
Volgend jaar willen we de strook aan de noordkant van de kerk verder uitbreiden.
Samen met de kerkrentmeester zijn we aan het kijken hoe we regenwater op kunnen vangen. We willen zo duurzaam mogelijk werken en iedere keer sproeien past daar natuurlijk niet in.
Iedere 2e woensdag van de maand werkt de vaste tuingroep bij De Hofstad. Het aantal mensen dat daar helpt is de laatste jaren aardig uitgedund. Het zou geweldig zijn als daar wat versterking komt.

Met hartelijke groet, Janneke, Gert, Willemien, Paula, Ineke, Martin en Inge

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.
Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om “open kerk” te zijn op elke 1e zaterdag van de maand. Op zaterdag 1 oktober is de kerk weer open.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

Kerkproeverij in het Oranjepark.
Op zaterdag 8 oktober 2022 wordt in het Oranjepark van 11 tot 16 uur een Kerkproeverij evenement gehouden. Wat is er in het kerkleven zoal te beleven? Er zijn veel marktkraampjes, optredens van koren en sprekers; aan de inwendige mens is ook gedacht.
Ook De Hofstad is vertegenwoordigd met een kraam waarop de Kringloopwinkel zich zal presenteren.
Kom “proeven” wat de Apeldoornse kerken zoal te bieden hebben.
Als u gaat….neem vooral iemand mee voor wie de drempel van de kerk misschien te hoog is.
Zet deze datum in uw agenda; het belooft een gezellige dag te worden.

Hulp voor Oekraïners.
Dirk Jan Steenbergen, gemeentelijk coördinator Oekraïners, verantwoordelijk voor de huizen aan de Pomonalaan, Lupineweg en Schopenhauerstraat en het kantoor van (voormalig) Mazar aan de Deventerstraat vraagt het volgende.

Zijn er vrijwilligers beschikbaar die de net aangekomen Oekraïners zouden willen helpen met het invullen van formulieren, aanvragen doen voor een bankpas, regelen van leefgeld bij de gemeente en ze attenderen op de Meet and Greet in Orca op de woensdagmiddag. Dirkjan zorgt ervoor dat de papieren aanwezig zijn, maar kan niet iedereen individueel helpen.
Welke organisatie heeft vrijwilligers beschikbaar die het leuk vinden om hem hiermee te helpen?
Er kan rechtstreeks contact opgenomen worden met Dirk Jan via telnr 06 55802841.
Ik hoop dat we hen verder kunnen helpen, dit is de eerste keer dat er een beroep wordt gedaan op vrijwilligers vanuit Ertoe doen.

Karin Gasseling, Netwerkregisseur Ertoe doen, Regentesselaan 2-B, Telefoon: 055 5295520, Mobiel 06 18210639