De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 9 oktober 2022 om 10.00 uur in De Hofstad


Voorganger: Ds. H. Boter. Organist: Wilco Veldkamp.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom

Aanvangslied: Psalm 67


Bemoediging en groet

Lied 70 uit de Hofstadbundel: Lieve God, Gij hebt de tijd (Lied van de maand)

Gebed

Lezing: 2 Koningen 5:1-16 (NBV21) door Lilian v. d. Oetelaar

Lied 350: 1, 3 en 6 (Nieuwe Liedboek)

Lezing: Lucas 17:11-19 (NBV21) door Lilian v. d. Oetelaar

Lied 314 (Nieuwe Liedboek)

Verkondiging

Lied 834 (Nieuwe Liedboek)

Gebeden

Aankondiging van de inzameling

Slotlied 315 (Nieuwe Liedboek)

Wegzending en Zegen

Gezongen Amen(3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. J. Schaake - Bacas, mevr. J. Klomp - de Zwaan en de fam. R. IJzerman.

Voedselbank.
In de maand oktober is het fijn als de mand in de hal kan worden gevuld met thee.
Hoe fijn is het als je in de donkere, koude wintermaanden een lekker kopje warme thee kunt drinken.
Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank.
De Diaconie.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.
Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:

om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;

om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;

om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.

Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit dus vanaf november aanstaande t/m april 2023.

Op deze manier willen we ons jaarthema invulling geven door er te zijn voor onze wijk- en buurtbewoners.

Natuurlijk hebben we hier extra vrijwilligers bij nodig.
We zoeken mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Er komt een intekenlijst in de hal van de kerk te liggen waar u/jij zich kunt opgeven.
Opgeven kan ook via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Joke Kusters tel. 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop tel. 06 47448206.

Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?

Onze groene Hofstad.

Weten jullie het nog? In het voorjaar vroegen we bloemzaad voor het stukje grond aan de voorzijde bij het fietsenhok. Er werd heel veel bloemzaad gebracht en van de zomer bloeiden er onder andere klaprozen en korenbloemen.
We hebben al heel veel positieve reacties op de tuin aan de voorzijde van De Hofstad gekregen. Dit eerste jaar hebben we er al echt van kunnen genieten.
Nu is die overdaad voorbij. De komende periode gaan we dat stukje grond vullen met – bijbelse – kruiden. Als er dan eens gekookt wordt in De Hofstad kan er van die kruiden gebruik worden gemaakt. Is dat geen leuke link naar het jaarthema: “Aan Tafel”?

In gedachten zien we de tuin volgend voorjaar al weer vroeg in bloei staan. In november willen we graag bloembollen poten. Maar ja, hoe komen we aan een aardige hoeveelheid bollen? We bedachten een bijzondere bloembollenactie. In de maand oktober zetten we een mand in de hal van de kerk. En ieder die de tuin een warm hart toedraagt, wordt uitgenodigd om daar een zakje bollen in te doen. Een gift is natuurlijk ook welkom.

En verder…
Volgend jaar willen we de strook aan de noordkant van de kerk verder uitbreiden.
Samen met de kerkrentmeester zijn we aan het kijken hoe we regenwater op kunnen vangen. We willen zo duurzaam mogelijk werken en iedere keer sproeien past daar natuurlijk niet in.
Iedere 2e woensdag van de maand werkt de vaste tuingroep bij De Hofstad. Het aantal mensen dat daar helpt is de laatste jaren aardig uitgedund. Het zou geweldig zijn als daar wat versterking komt.

Met hartelijke groet, Janneke, Gert, Willemien, Paula, Ineke, Martin en Inge

Kerkproeverij in het Oranjepark.
Op zaterdag 8 oktober 2022 wordt in het Oranjepark van 11 tot 16 uur een Kerkproeverij evenement gehouden. Wat is er in het kerkleven zoal te beleven? Er zijn veel marktkraampjes, optredens van koren en sprekers; aan de inwendige mens is ook gedacht.
Ook De Hofstad is vertegenwoordigd met een kraam waarop de Kringloopwinkel zich zal presenteren.
Kom “proeven” wat de Apeldoornse kerken zoal te bieden hebben.
Als u gaat….neem vooral iemand mee voor wie de drempel van de kerk misschien te hoog is.
Zet deze datum in uw agenda; het belooft een gezellige dag te worden.

Sinter-Kerstmarkt.
Beste gemeenteleden,
Voordat je het weet, is het alweer zover.......
Op 18 en 19 november 2022 is er de Sinter-Kerstmarkt in De Hofstad. Hopelijk dit jaar zonder beperkingen in verband met corona.
In het afgelopen jaar hebben we veel leuke en prachtige (kerst)goederen gekregen: alles wordt momenteel uitgezocht, gesorteerd en heel aantrekkelijk geprijsd.
Maar........ER KAN ZEKER NOG MEER BIJ!
Daarom deze oproep:
Heeft u thuis nog kerstspulletjes staan, die u niet meer nodig heeft of wilt u misschien een keer van kleur veranderen: breng ze dan a.u.b. naar onze kringloopwinkel en wij verkopen ze voor het goede doel!
Uw spullen kunt u elke donderdag tussen 18.00-20.00 uur en elke zaterdag tussen 10.00-12.00 uur bij onze achterdeur aan de Condorweg 5 komen brengen.
Alvast hartelijk dank!