De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 23 oktober 2022 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. D. Luijmes. Organist: mevr. Ans Kuus.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom

W I N T E R

Lied: psalm 92: 1, 2 en 3 (allen staan)

Votum en groet

v:    onze hulp is in de Naam van de Heer
A:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
A:   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
v:   genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus
      in de gemeenschap van de heilige Geest
A:  AMEN

Lied: psalm 92: 8 zij zullen vruchten (allen gaan zitten)


Inleiding

Verootmoediging, ingeleid en besloten met lied NLB 367-B Heer, onze Heer

V O O R J A A R

Loflied: lied 70 (Hofstadbundel): 3 melodie gezang 334 (LvdK) - Lied van de maand oktober

Tekst: Galaten 5: 22 – 24, gesproken door de dominee

Loflied: NLB 305 alle eer en alle glorie

Z O M E R

v:   De Heer zal bij u zijn.
A:  DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed

1e lezing psalm 80 afwisselend gezongen en gesproken

Zingen: psalm 80: 1

Lezen: psalm 80 (NBV 21): 9 – 16 dominee en gemeente in afwisseling

Zingen: psalm 80: 7

2e lezing Johannes 15: 1 – 17 (NBV 21) door Reyn de Niet

Lied: NLB 338-B halleluja

Verkondiging

H E R F S T


Lied: ZG 286 Het einde van de oogst is daar (melodie gezang 199 LvdK)


Collecten

Gebeden, ingeleid en als acclamatie NLB 333 Kom Geest van God

Slotlied: ZG 197: 1, 2 en 4

Zending & zegening gezongen beaamd met NLB 426 God zal je hoeden 2x Nl versie

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Dhr. A. Bogerd en naar de fam. G. Smit.

Voedselbank.
In de maand oktober is het fijn als de mand in de hal kan worden gevuld met thee.
Hoe fijn is het als je in de donkere, koude wintermaanden een lekker kopje warme thee kunt drinken.
Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank.
De Diaconie.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.

Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:

om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;

om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;

om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.

Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit dus vanaf november aanstaande t/m april 2023.

Op deze manier willen we ons jaarthema invulling geven door er te zijn voor onze wijk- en buurtbewoners.

Natuurlijk hebben we hier extra vrijwilligers bij nodig.
We zoeken mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Er komt een intekenlijst in de hal van de kerk te liggen waar u/jij zich kunt opgeven.
Opgeven kan ook via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Joke Kusters tel. 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop tel. 06 47448206.

Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?

Onze groene Hofstad: kruidentuin en bollen.
Weten jullie het nog? In het voorjaar vroegen we bloemzaad voor het stukje grond aan de voorzijde bij het fietsenhok. Er werd heel veel bloemzaad gebracht en van de zomer bloeiden er onder andere klaprozen en korenbloemen.
We hebben al heel veel positieve reacties op de tuin aan de voorzijde van De Hofstad gekregen. Dit eerste jaar hebben we er al echt van kunnen genieten.

Kruidentuin: Op woensdag 12 oktober heeft een aantal mensen van de tuingroep het stukje grond voor het fietsenhok beplant met "Bijbelse" kruiden. Het ziet er allemaal nog nietig uit. We vertrouwen er op dat de plantjes goed gaan wortelen en er volgend jaar van de kruiden geoogst kan worden. Als er dan eens gekookt wordt in De Hofstad kan er van die kruiden gebruik worden gemaakt. Is dat geen leuke link naar het jaarthema: “Aan Tafel”?

Bollen: De eerste bollen zitten in de verzamelmand die in de hal staat. Dat hebben jullie vast al gezien. Er zijn ook al wat toezeggingen van mensen die nog bollen hebben liggen. We kregen daarnaast van iemand een enveloppe met een financiële bijdrage. Mogelijk zijn er mensen die bij de ZWO bloembollen hebben besteld en daar wat van doneren;).

Zaterdag 5 november om 13 uur gaan we de bollen poten. Ieder die het leuk vindt om te kijken of te helpen is welkom. Toevallig is dat ook de eerste open kerk-en(buurt)soep zaterdag.Naast koffie en thee wordt er dan ook soep gedeeld in De Hofstad (tussen 11.00 en 14.00 uur), wat een mooie samenloop van omstandigheden is.

En verder…
Volgend jaar willen we de strook aan de noordkant van de kerk verder uitbreiden.
Samen met de kerkrentmeester zijn we aan het kijken hoe we regenwater op kunnen vangen. We willen zo duurzaam mogelijk werken en iedere keer sproeien past daar natuurlijk niet in.
Iedere 2e woensdag van de maand werkt de vaste tuingroep bij De Hofstad. Het aantal mensen dat daar helpt is de laatste jaren aardig uitgedund. Het zou geweldig zijn als daar wat versterking komt.

Met hartelijke groet, Janneke, Gert, Willemien, Paula, Ineke, Martin en Inge.

Sinter-Kerstmarkt.
Beste gemeenteleden,
Voordat je het weet, is het alweer zover.......
Op 18 en 19 november 2022 is er de Sinter-Kerstmarkt in De Hofstad. Hopelijk dit jaar zonder beperkingen in verband met corona.
In het afgelopen jaar hebben we veel leuke en prachtige (kerst)goederen gekregen: alles wordt momenteel uitgezocht, gesorteerd en heel aantrekkelijk geprijsd.
Maar........ER KAN ZEKER NOG MEER BIJ!
Daarom deze oproep:
Heeft u thuis nog kerstspulletjes staan, die u niet meer nodig heeft of wilt u misschien een keer van kleur veranderen: breng ze dan a.u.b. naar onze kringloopwinkel en wij verkopen ze voor het goede doel!
Uw spullen kunt u elke donderdag tussen 18.00-20.00 uur en elke zaterdag tussen 10.00-12.00 uur bij onze achterdeur aan de Condorweg 5 komen brengen.
Alvast hartelijk dank!