De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 30 oktober 2022 om 10.00 uur in De Hofstad (Hervormingsdag/Dankdag).

Voorganger: dhr. T. van Driel.       Organist: Bert Riphagen.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Voorbereiding:

Welkom en mededelingen

Gemeente gaat staan

Intochtslied: Psalm 65, vers 1, 5 en 6: "De stilte zingt U toe, o Here"

Stil gebed

'Onze hulp'   voorg:  Onze hulp is in de naam van de Heer
                    allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Zingen: Lied 70: "Lieve God, Gij hebt de tijd" (Hofstadbundel) - lied van de maand oktober

Gesproken Kyrië

Glorialied Psalm 65, vers 2: "De stilte zingt U toe, o Here"

Dienst van het Woord

Groet: voorg:  De Heer zij met u
           allen:  ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Schriftlezing: 1 Kronieken 29, 10 – 16 (NBV 2021) door Ruud Kelderman

Psalm 103, vers 1, 5 en 9: "Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren"

Schriftlezing: Lucas 17, 11 - 19 (NBV 2021)

Zingen: Lied 911, vers 1, 2 en 4: "Rots waaruit het leven welt"

Schriftuitleg

Zingen: Lied 718: "God, die leven hebt gegeven"

Afsluiting


Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)

Zegen – met gesproken Amen

Slotlied 898: "Een vaste burcht is onze God"

OrgelspelDe bloemen
gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Fam. J. Fransen en naar de fam. E. van den Brink.

Voedselbank.

In de maand oktober is het fijn als de mand in de hal kan worden gevuld met thee.
Hoe fijn is het als je in de donkere, koude wintermaanden een lekker kopje warme thee kunt drinken.
Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank.
De Diaconie.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.
Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.
Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit dus vanaf november aanstaande t/m april 2023.

Op deze manier willen we ons jaarthema invulling geven door er te zijn voor onze wijk- en buurtbewoners.

Natuurlijk hebben we hier extra vrijwilligers bij nodig.
We zoeken mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Er ligt een intekenlijst in de hal van de kerk waar u/jij zich kunt opgeven.
Opgeven kan ook via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Joke Kusters tel. 06 48789009.

Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?

Onze groene Hofstad: kruidentuin en bollen.
Weten jullie het nog? In het voorjaar vroegen we bloemzaad voor het stukje grond aan de voorzijde bij het fietsenhok. Er werd heel veel bloemzaad gebracht en van de zomer bloeiden er onder andere klaprozen en korenbloemen.
We hebben al heel veel positieve reacties op de tuin aan de voorzijde van De Hofstad gekregen. Dit eerste jaar hebben we er al echt van kunnen genieten.

Kruidentuin: Op woensdag 12 oktober heeft een aantal mensen van de tuingroep het stukje grond voor het fietsenhok beplant met "Bijbelse" kruiden. Het ziet er allemaal nog nietig uit. We vertrouwen er op dat de plantjes goed gaan wortelen en er volgend jaar van de kruiden geoogst kan worden. Als er dan eens gekookt wordt in De Hofstad kan er van die kruiden gebruik worden gemaakt. Is dat geen leuke link naar het jaarthema: “Aan Tafel”?

Bollen: De eerste bollen zitten in de verzamelmand die in de hal staat. Dat hebben jullie vast al gezien. Er zijn ook al wat toezeggingen van mensen die nog bollen hebben liggen. We kregen daarnaast van iemand een enveloppe met een financiële bijdrage. Mogelijk zijn er mensen die bij de ZWO bloembollen hebben besteld en daar wat van doneren;).

Zaterdag 5 november om 13 uur gaan we de bollen poten. Ieder die het leuk vindt om te kijken of te helpen is welkom. Toevallig is dat ook de eerste open kerk én (buurt)soep zaterdag.Naast koffie en thee wordt er dan ook soep gedeeld in De Hofstad (tussen 11.00 en 14.00 uur), wat een mooie samenloop van omstandigheden is.

En verder…
Volgend jaar willen we de strook aan de noordkant van de kerk verder uitbreiden.
Samen met de kerkrentmeester zijn we aan het kijken hoe we regenwater op kunnen vangen. We willen zo duurzaam mogelijk werken en iedere keer sproeien past daar natuurlijk niet in.
Iedere 2e woensdag van de maand werkt de vaste tuingroep bij De Hofstad. Het aantal mensen dat daar helpt is de laatste jaren aardig uitgedund. Het zou geweldig zijn als daar wat versterking komt.

Met hartelijke groet, Janneke, Gert, Willemien, Paula, Ineke, Martin en Inge.

Sinter-Kerstmarkt.
Beste gemeenteleden,
Voordat je het weet, is het alweer zover.......
Op 18 en 19 november 2022 is er de Sinter-Kerstmarkt in De Hofstad. Hopelijk dit jaar zonder beperkingen in verband met corona.
In het afgelopen jaar hebben we veel leuke en prachtige (kerst)goederen gekregen: alles wordt momenteel uitgezocht, gesorteerd en heel aantrekkelijk geprijsd.
Maar........ER KAN ZEKER NOG MEER BIJ!
Daarom deze oproep:
Heeft u thuis nog kerstspulletjes staan, die u niet meer nodig heeft of wilt u misschien een keer van kleur veranderen: breng ze dan a.u.b. naar onze kringloopwinkel en wij verkopen ze voor het goede doel!
Uw spullen kunt u elke donderdag tussen 18.00-20.00 uur en elke zaterdag tussen 10.00-12.00 uur bij onze achterdeur aan de Condorweg 5 komen brengen.
Alvast hartelijk dank!