De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 6 november 2022 om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg.           Organist: Bert Riphagen.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom

Aanvangslied (staande): Psalm 62: 1 en 5 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 840: 1, 2 en 3 “Lieve Heer, Gij zegt “kom” en ik kom” (NLB) (Lied van de maand november)

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 942: 1, 2 en 3 “Ik sta voor U in leegte en gemis” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 22: 1 - 32 (uit de NBV21) door Anneke Riphagen

We luisteren naar het Lied ‘Eenzaamheid’ (via YouTube: Eenzaamheid - Nederland Zingt - YouTube)

Schriftlezing: Romeinen 8: 31 - 39 (uit de NBV21)

Verkondiging

Zingen: Lied 835: 1, 2 en 4 “Jezus, ga ons voor” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 939: 1, 2 en 3 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Fam. G. Zondervan, fam. A. Logtenberg en mevr. D. Nieuwkoop.

Voedselbank.
De Voedselbank vraagt voor de maand november pasta.
Hartelijk dank namens de clienten van de Voedselbank.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.
Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.
Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit dus vanaf november aanstaande t/m april 2023.

Op deze manier willen we ons jaarthema invulling geven door er te zijn voor onze wijk- en buurtbewoners.

Natuurlijk hebben we hier extra vrijwilligers bij nodig.
We zoeken mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Er ligt een intekenlijst in de hal van de kerk waar u/jij zich kunt opgeven.
Opgeven kan ook via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Marjanne Freriks, 06-19701075.
Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?

Gedenkstenen leggen.
Op dinsdag 8 november worden weer gedenkstenen gelegd bij huizen waar in de oorlog joden woonden die door de bezetter zijn weggevoerd om te worden vermoord. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Om 10.00 uur worden we verwelkomd aan de Loseweg 158. Rond 11.00 uur worden stenen gelegd aan de Koppellaan 6, en om ongeveer 11.45 uur aan de Canadalaan 3.

Herdenking bij het monument aan de Paslaan.
Op donderdag 10 november om 11.00 worden bij de synagoge aan de Paslaan 18 de joden herdacht die door de bezetter vanuit Apeldoorn werden weggevoerd. Deze herdenking vindt plaats met de leerlingen van de Anne Frankschool. Ook hier bent u van harte welkom.

Begrotingen 2023.
Nadat de Algemene Kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd op de website en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd.

De Algemene Kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid voor maandag 14 november 2022 hun mening over de begrotingen kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen vast.

Uw zienswijze kunt u kenbaar maken op de begroting van de Protestantse Gemeente Apeldoorn naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en op de begroting van de Diaconie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om de begrotingen te kunnen zien hierbij de link naar de website van de PGA.
Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse gemeente Apeldoorn.

Onze groene Hofstad: kruidentuin en bollen.

Weten jullie het nog? In het voorjaar vroegen we bloemzaad voor het stukje grond aan de voorzijde bij het fietsenhok. Er werd heel veel bloemzaad gebracht en van de zomer bloeiden er onder andere klaprozen en korenbloemen.
We hebben al heel veel positieve reacties op de tuin aan de voorzijde van De Hofstad gekregen. Dit eerste jaar hebben we er al echt van kunnen genieten.

Kruidentuin: Op woensdag 12 oktober heeft een aantal mensen van de tuingroep het stukje grond voor het fietsenhok beplant met "Bijbelse" kruiden. Het ziet er allemaal nog nietig uit. We vertrouwen er op dat de plantjes goed gaan wortelen en er volgend jaar van de kruiden geoogst kan worden. Als er dan eens gekookt wordt in De Hofstad kan er van die kruiden gebruik worden gemaakt. Is dat geen leuke link naar het jaarthema: “Aan Tafel”?

Bollen: De eerste bollen zitten in de verzamelmand die in de hal staat. Dat hebben jullie vast al gezien. Er zijn ook al wat toezeggingen van mensen die nog bollen hebben liggen. We kregen daarnaast van iemand een enveloppe met een financiële bijdrage. Mogelijk zijn er mensen die bij de ZWO bloembollen hebben besteld en daar wat van doneren;).

Zaterdag 5 november om 13 uur gaan we de bollen poten. Ieder die het leuk vindt om te kijken of te helpen is welkom. Toevallig is dat ook de eerste open kerk én (buurt)soep zaterdag.Naast koffie en thee wordt er dan ook soep gedeeld in De Hofstad (tussen 11.00 en 14.00 uur), wat een mooie samenloop van omstandigheden is.

En verder…
Volgend jaar willen we de strook aan de noordkant van de kerk verder uitbreiden.
Samen met de kerkrentmeester zijn we aan het kijken hoe we regenwater op kunnen vangen. We willen zo duurzaam mogelijk werken en iedere keer sproeien past daar natuurlijk niet in.
Iedere 2e woensdag van de maand werkt de vaste tuingroep bij De Hofstad. Het aantal mensen dat daar helpt is de laatste jaren aardig uitgedund. Het zou geweldig zijn als daar wat versterking komt.

Met hartelijke groet, Janneke, Gert, Willemien, Paula, Ineke, Martin en Inge.

SINTER-KERSTMARKT in kerk De Hofstad.
Beste mensen, editie 3 komt eraan!

Op vrijdag 18 november van 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 19 november van 10.00 – 15.00 uur wordt weer de
Sinter-Kerstmarkt gehouden in De Hofstad aan het Hofveld 52.

De 60 vrijwilligers hopen dat het dit jaar zonder beperkingen kan.

Er worden weer vele duizenden tweedehands kerstgoederen (bomen, ballen, kleden, cd’s, kerstmannen, enz.) sfeervol uitgestald en te koop aangeboden. Maar ook speelgoed en, dit jaar voor het eerst, honderden boeken voor een prijs die u zal verbazen!

Al vele maanden worden de ingebrachte kerstgoederen gesorteerd, nagekeken, verpakt en heel gunstig geprijsd.
Creatieve vrijwilligers maken prachtige schalen op met kerstballen, kaarsen en groen om cadeau te geven of neer te zetten bij uzelf thuis.
Ook zijn die heerlijke, vermaarde oliebollen, waarbij je het water in de mond loopt, natuurlijk weer te koop.

De netto opbrengst van deze Sinter-Kerstmarkt is bestemd voor een nieuwe keuken in De Hofstad die,door intensief gebruik, inmiddels aan vervanging toe is.

Heeft u nog kerstgoederen, speelgoed of boeken waar u vanaf wilt?
U kunt ze elke donderdag tussen 18.00 – 20.00 uur of zaterdag tussen 10.00 – 12.00 uur brengen aan de achterdeur van kringloopwinkel De Hofstad aan de Condorweg nummer 5.

Houdt u onze facebook pagina en website (www.kringloopwinkel-dehofstad.nl) in de gaten voor prachtige foto’s en actuele informatie.