De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 13 november 2022 om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: dhr. E. Fokkema. Organist: Marc Woning.

2e zondag over ‘Eenzaamheid’ Thema: ‘Als mens ben ik vergeten’

Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom

Openingslied: Lied/Psalm 139 vs 1 en 14 "Heer, die mij ziet zoals ik ben"

Onze Hulp, Groet

Zingen: Lied/psalm 25a "Mijn ogen zijn gevestigd"

Toelichting thema in relatie met ‘eenzaamheid’

We kijken naar een aantal foto’s en naar het filmpje: ‘Hoor jij de vogels nog fluiten’ (mei 27, 2019)

Gebed om Gods nabijheid en ontferming

Hartversterker en zingen uit Zingende gezegend, lied 213, op melodie Ps. 84
"Dit huis, een herberg onderweg"

Gebed om Gods Geest

1e lezing Job 19 vs 13-22 (Bijbel in gewone taal) door Marri Brouwer

Kijken naar ‘Kleine vogel’ (video Elly en Rikkert, mei 15, 2015)

2e lezing: Lucas 19 vs 1-10 (Bijbel in gewone taal) door Marri Brouwer

Zingen: Lied 186 "Er is geen plaats, er is geen plaats"

Korte overdenking, door de voorganger te beginnen met enkele coupletten van De eenzaamheid…’ze loopt alleen naar huis (Stef Bos)

Kijken en luisteren naar : ‘Ik ben bij jou…’(21-09-2013)

Geloofsbelijdenis: zingen ‘Ik geloof in God de Vader’ op wijze van ‘Wat de toekomst brengen moge, Lied 913’

Dankgebed- voorbeden- af te sluiten met het zingen van Lied 116/psalm 116 vs 1, 3, 6 en 8 "God heb ik lief, want die getrouwe Heer"

Toelichting collecten

Slotlied : Lied 871 "Jezus zal heersen waar de zon"

ZegenDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. H. van Loenen - de Zeeuw en naar mevr. H. Sangers - Vosselman.

Voedselbank.

De Voedselbank vraagt voor de maand november pasta.
Hartelijk dank namens de clienten van de Voedselbank.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.
Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.
Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit dus vanaf november aanstaande t/m april 2023.

Op deze manier willen we ons jaarthema invulling geven door er te zijn voor onze wijk- en buurtbewoners.

Natuurlijk hebben we hier extra vrijwilligers bij nodig.
We zoeken mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Er ligt een intekenlijst in de hal van de kerk waar u/jij zich kunt opgeven.
Opgeven kan ook via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Marjanne Freriks, 06-19701075.
Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?

Onze groene Hofstad: kruidentuin en bollen.
Weten jullie het nog? In het voorjaar vroegen we bloemzaad voor het stukje grond aan de voorzijde bij het fietsenhok. Er werd heel veel bloemzaad gebracht en van de zomer bloeiden er onder andere klaprozen en korenbloemen.
We hebben al heel veel positieve reacties op de tuin aan de voorzijde van De Hofstad gekregen. Dit eerste jaar hebben we er al echt van kunnen genieten.

Kruidentuin: Op woensdag 12 oktober heeft een aantal mensen van de tuingroep het stukje grond voor het fietsenhok beplant met "Bijbelse" kruiden. Het ziet er allemaal nog nietig uit. We vertrouwen er op dat de plantjes goed gaan wortelen en er volgend jaar van de kruiden geoogst kan worden. Als er dan eens gekookt wordt in De Hofstad kan er van die kruiden gebruik worden gemaakt. Is dat geen leuke link naar het jaarthema: “Aan Tafel”?

Bollen: De eerste bollen zitten in de verzamelmand die in de hal staat. Dat hebben jullie vast al gezien. Er zijn ook al wat toezeggingen van mensen die nog bollen hebben liggen. We kregen daarnaast van iemand een enveloppe met een financiële bijdrage. Mogelijk zijn er mensen die bij de ZWO bloembollen hebben besteld en daar wat van doneren;).

En verder…
Volgend jaar willen we de strook aan de noordkant van de kerk verder uitbreiden.
Samen met de kerkrentmeester zijn we aan het kijken hoe we regenwater op kunnen vangen. We willen zo duurzaam mogelijk werken en iedere keer sproeien past daar natuurlijk niet in.
Iedere 2e woensdag van de maand werkt de vaste tuingroep bij De Hofstad. Het aantal mensen dat daar helpt is de laatste jaren aardig uitgedund. Het zou geweldig zijn als daar wat versterking komt.

Met hartelijke groet, Janneke, Gert, Willemien, Paula, Ineke, Martin en Inge.

SINTER-KERSTMARKT in kerk De Hofstad.

Beste mensen, editie 3 komt eraan!

Op vrijdag 18 november van 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 19 november van 10.00 – 15.00 uur wordt weer de
Sinter-Kerstmarkt gehouden in De Hofstad aan het Hofveld 52.

De 60 vrijwilligers hopen dat het dit jaar zonder beperkingen kan.

Er worden weer vele duizenden tweedehands kerstgoederen (bomen, ballen, kleden, cd’s, kerstmannen, enz.) sfeervol uitgestald en te koop aangeboden. Maar ook speelgoed en, dit jaar voor het eerst, honderden boeken voor een prijs die u zal verbazen!

Al vele maanden worden de ingebrachte kerstgoederen gesorteerd, nagekeken, verpakt en heel gunstig geprijsd.
Creatieve vrijwilligers maken prachtige schalen op met kerstballen, kaarsen en groen om cadeau te geven of neer te zetten bij uzelf thuis.
Ook zijn die heerlijke, vermaarde oliebollen, waarbij je het water in de mond loopt, natuurlijk weer te koop.

De netto opbrengst van deze Sinter-Kerstmarkt is bestemd voor een nieuwe keuken in De Hofstad die,door intensief gebruik, inmiddels aan vervanging toe is.

Heeft u nog kerstgoederen, speelgoed of boeken waar u vanaf wilt?
U kunt ze elke donderdag tussen 18.00 – 20.00 uur of zaterdag tussen 10.00 – 12.00 uur brengen aan de achterdeur van kringloopwinkel De Hofstad aan de Condorweg nummer 5.

Houdt u onze facebook pagina en website (www.kringloopwinkel-dehofstad.nl) in de gaten voor prachtige foto’s en actuele informatie.