De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 8 januari 2023 om 10.00 uur in De Hofstad.


Voorganger: mw. M. Bosch.
Organist: Bert Riphagen.

Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Welkom en afkondigingen

DIENST VAN VOORBEREIDING
Lied Psalm 72: 1 en 6 "Geef, Heer, de koning uwe rechten"

Bemoediging en groet

Gebed

Lied Psalm 119: 1 en 40 "Welzalig die de rechte wegen gaan" (Lied van de maand januari)

Inleiding

Lied NLB 1005: 1, 2 en 5 "Zoekend naar licht"

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed

Lezing Jesaja 60: 1-6 (NBV 21)

Lied NLB 444: 1 "Nu daagt het in het oosten"

Lezing Mattheus 2: 1-12 (NBV 21) 

Lied NLB 476: 1 en 4 "Nu zijt wellekome"

Overweging

Zingen NLB 518: 1 "Hoe helder staat de morgenster"

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dank en voorbeden afgesloten met het ‘ Onze Vader’

Afkondiging van de collecten

slotlied NLB 415 "Zegen ons, Algoede"

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- mevr. W. Logtenberg - Brink,
-- mevr. A. Schut - Toorn,
-- Marri Brouwer.

Voedselbank.
Wat is het iedere maand toch fijn om te zien hoeveel er in de mand van de voedselbank wordt gelegd.
In de maand januari willen we graag tandenborstels en tandpasta ontvangen.
De verzorging van het gebit is van groot belang. Daarom graag deze artikelen.
Namens de clienten van de voedselbank; hartelijk dank.

Apeldoorn geeft warmte.
De 2 x 190 euro energiecompensatie is voor iedereen beschikbaar, maar niet iedereen heeft die nodig. ‘Apeldoorn geeft warmte’ maakt het mogelijk (een deel van) dit bedrag te schenken aan andere inwoners van de gemeente Apeldoorn.

Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP), duurzame energiecoöperatie deA en Stimenz zorgen er samen voor dat 100 procent van de giften terecht komt bij mensen die het goed kunnen gebruiken. Het geld wordt besteed aan praktische hulp en energiebesparende maatregelen. Dat helpt om blijvend kosten te besparen en zo de energierekening omlaag te brengen.

Deze actie is een samenwerking van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (het noodfonds van de gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn), duurzame energiecoöperatie deA en Stimenz.
Dus: heeft u die 190 euro niet nodig? Doneer!

Een gift geven kan via CNAP (ANBI) NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. Apeldoorn geeft warmte.

Voor het doen van een aanvraag kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of contact opnemen met één van de diakenen. Zij helpen u dan verder.
Meer informatie: www.apeldoorngeeftwarmte.nl info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.
Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.
Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 7 januari 2023, 4 februari 2023, 4 maart 2023 en 1 april 2023. Op deze zaterdagen zal er in ieder geval behalve koffie ook soep aangeboden worden. In april kijken we even of we daar mee door gaan. Open kerk zaterdagen blijven in ieder geval bestaan.

We zoeken nog mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Opgeven kan via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Marjanne Freriks, 06-19701075.

Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?

Actie Kerkbalans 2023.
Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan.

Beste gemeenteleden,
Vanaf 14 januari tot en 28 januari 2023 vindt de Actie Kerkbalans 2023 plaats.
Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief of een e-mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen, zoals het verlenen van pastorale zorg, het verzorgen én uitzenden van kerkdiensten via kerk tv en kerkradio, maaltijden verzorgen voor het eetproject, enz.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters van De Hofstad,
Jan Beeuwkes

Ontmoetingen rond het jaarthema ‘Aan tafel!’
De eerste maanden van het nieuwe jaar organiseren we vier gespreksbijeenkomsten bij het jaarthema 2022/2023. Dat was al in De Hofstedeling te lezen. Het thema is 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'.

1. Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen. Zondag 29 januari na de kerkdienst is de eerste ontmoetingsbijeenkomst in De Graanhof.

2. Aan tafel ontmoeten we de opgestane. Woensdag 8 februari van 11.30 uur tot 13.30 uur in De Hofstad.

3. ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld. Zondag 19 maart in De Hofstad na de kerkdienst

4. ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig. Vrijdag 31 maart van 18.00 - 19.30 uur in samenwerking met ZWO ‘water en brood maaltijd’.

De bijeenkomsten zijn bewust op verschillende dagen en momenten gepland. Om voor zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te scheppen een keer deel te nemen aan tafel. Wel zijn de onderwerpen iedere keer anders. Dus het is ook een optie om meerdere – of zelfs alle – keren aan te schuiven.

Omdat we samen eten is het voor ons van belang om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Opgave kan telefonisch of via de mail bij Ineke Krans, tot 24 januari voor de eerste ontmoeting. Tot 3 februari voor de tweede bijeenkomst. Voor de andere bijeenkomten volgen nog uiterste aanmeld data. Opgave voor meerdere bijeenkomsten kan natuurlijk ook.

Nogmaals van harte welkom.

De voorbereidingsgroep, Ineke Krans, Margreet Heij, Ds Albert Roodenburg en Inge Wouters

Aanmelden bij:
Ineke Krans
Tel nr 055 5424350
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taakgroep pastoraat.
Door de teruglopende bezetting laat de bezorging van de kaarten en bloemen soms te wensen over.
Daarom zijn nu de volgende besluiten genomen:
1. De startleeftijd voor een verjaardagskaart was 12 jaar en wordt nu opgetrokken naar 60 jaar.
2. Geen extra attenties meer bij de kroonjaren, maar de gewone verjaardagskaart die
gebruikelijk is.
De kerkenraad heeft tot deze leeftijdsgrens reeds besloten.
3. Het bloemetje als attentie bij huwelijksjubilea wordt vervangen door een mooie kaart. Deze
wordt bij voorkeur bezorgd en indien dat niet mogelijk is wordt de kaart verstuurd.
Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.