De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 22 januari 2023 om 10.00 uur in De Hofstad.


Voorganger: ds. A.R. Roodenburg.
Organist: Wilco Veldkamp.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 66: 1, 6 en 7 “Breek, aarde, uit in jubelzangen”

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 119: 47 en 65 “Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht” (Lied van de maand januari)

Gebed: Roepen tot de Heilige Geest

V. Geest van liefde, kom over deze gemeenschap en woon onder ons.
A. Kom, Heilige Geest!

V. Geest van eenheid, wijs ons de weg naar eenheid onder christenen.
A. Kom, Heilige Geest!

V. Geest van gastvrijheid, leer ons anderen te verwelkomen.
A. Kom, Heilige Geest!

V. Geest van meeleven, doe in ons een houding groeien van respect
tegenover allen die wij ontmoeten.
A. Kom, Heilige Geest!

V. Geest van hoop, help ons alles los te laten wat onze zoektocht naar eenheid hindert.
A. Kom, Heilige Geest!

Zingen: Lied 971: 1, 2 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 82: 1 - 8 (uit de NBV21) door Reyn de Niet 

Zingen: Lied 985: 1, 2 en 3 “Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven” (NLB)

Schriftlezing: Lucas 18: 1 - 8 (uit de NBV21)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 1005: 1, 3 en 5 en het refrein “Zoekend naar licht hier in het duister” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Zingen: Lied 975: 1, 2, 3 en 4 “Jezus roept hier mensen samen” (NLB)

(Na het lied halen de diakenen onder orgelspel de kleden van de Avondmaalstafel af.)

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de lopende viering zingen we:
    • Lied 43: 1, 2, 3, 4 en 5 “Agapelied (Maaltijd van vreugde)” (Hofstadbundel)
    • Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)

Dankgebed

Slotlied (staande): Lied 969: 1, 2, 3 en 4 “In Christus is noch west noch oost” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. L. Klaver.
-- Mevr. G.v.d.Bosch.

Voedselbank.
Wat is het iedere maand toch fijn om te zien hoeveel er in de mand van de voedselbank wordt gelegd.
In de maand januari willen we graag tandenborstels en tandpasta ontvangen.
De verzorging van het gebit is van groot belang. Daarom graag deze artikelen.
Namens de clienten van de voedselbank; hartelijk dank.

Kerkbalans 2023.
Voor de 51e keer vindt van 14 januari tot en met 28 januari 2023 de Actie Kerkbalans plaats. Het motto is dit jaar "Geef vandaag voor de Kerk van morgen”.

Uw financiele steun is van belang voor de instandhouding van de kerk van nu en van morgen. Helaas heeft de kerk ook te maken met de hoge energieprijs en de stijging van alle andere kosten door inflatie.
Wij vragen u dan ook om bij het vaststellen van uw toezegging rekening te houden met deze omstandigheden.

De commissie Kerkbalans van onze wijkgemeente is al enige tijd geleden begonnen met de voorbereiding van deze actie.

Alle leden waarvan in de wijkadministratie een e-mailadres bekend is krijgen via de e-mail een uitnodiging om hun bijdrage voor 2023 door te geven.

Alle andere leden krijgen op papier een uitnodiging, maar kunnen nu ook kiezen om hun toezegging digitaal door te geven. Net als voor de corona jaren worden de enveloppen nu weer gebracht door een bezorger in de week van 14 t/m 20 januari a.s. en weer opgehaald in de week van 21 t/m 28 januari.

Namens de commissie geldwerving van De Hofstad,
Jan Beeuwkes, coördinator Actie Kerkbalans

Uitnodiging gemeente-ochtend in De Hofstad.
Op zaterdag 4 februari 2023 bent u harte uitgenodigd op de gemeente-ochtend in De Hofstad. Natuurlijk is de onderlinge ontmoeting hierbij belangrijk. We willen u bijpraten over actuele zaken.

De onderwerpen die wij onder uw aandacht willen brengen zijn:
- Toekomst kerkzijn in Apeldoorn
- Verhuur, verduurzaming van de Hofstad
- Financiën
- Kringloop
- Kliederkerk
- Open Kerk
Vanaf 9.30 uur is de inloop met koffie/thee, we beginnen om 10.00 uur.
Rond 12.00 uur zullen we met elkaar genieten van de lunch en rond 13.00 uur eindigt het programma.

I.v.m. de inkoop voor de lunch, willen we graag vooraf weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. Opgeven kan tot 29 januari via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook is er de mogelijkheid om u op te geven via de lijst in de hal van de kerk.
Zet de datum alvast in uw agenda en wees welkom!

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.
Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.
Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 4 februari 2023, 4 maart 2023 en 1 april 2023. Op deze zaterdagen zal er in ieder geval behalve koffie ook soep aangeboden worden. In april kijken we even of we daar mee door gaan. Open kerk zaterdagen blijven in ieder geval bestaan.

We zoeken nog mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Opgeven kan via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Marjanne Freriks, 06-19701075.

Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?

Apeldoorn geeft warmte.

De 2 x 190 euro energiecompensatie is voor iedereen beschikbaar, maar niet iedereen heeft die nodig. ‘Apeldoorn geeft warmte’ maakt het mogelijk (een deel van) dit bedrag te schenken aan andere inwoners van de gemeente Apeldoorn.

Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP), duurzame energiecoöperatie deA en Stimenz zorgen er samen voor dat 100 procent van de giften terecht komt bij mensen die het goed kunnen gebruiken. Het geld wordt besteed aan praktische hulp en energiebesparende maatregelen. Dat helpt om blijvend kosten te besparen en zo de energierekening omlaag te brengen.

Deze actie is een samenwerking van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (het noodfonds van de gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn), duurzame energiecoöperatie deA en Stimenz.
Dus: heeft u die 190 euro niet nodig? Doneer!

Een gift geven kan via CNAP (ANBI) NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. Apeldoorn geeft warmte.

Voor het doen van een aanvraag kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of contact opnemen met één van de diakenen. Zij helpen u dan verder.
Meer informatie: www.apeldoorngeeftwarmte.nl info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Ontmoetingen rond het jaarthema ‘Aan tafel!’

De eerste maanden van het nieuwe jaar organiseren we vier gespreksbijeenkomsten bij het jaarthema 2022/2023. Dat was al in De Hofstedeling te lezen. Het thema is 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'.

1. Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen. Zondag 29 januari na de kerkdienst is de eerste ontmoetingsbijeenkomst in De Graanhof.

2. Aan tafel ontmoeten we de opgestane. Woensdag 8 februari van 11.30 uur tot 13.30 uur in De Hofstad.

3. ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld. Zondag 19 maart in De Hofstad na de kerkdienst

4. ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig. Vrijdag 31 maart van 18.00 - 19.30 uur in samenwerking met ZWO ‘water en brood maaltijd’.

De bijeenkomsten zijn bewust op verschillende dagen en momenten gepland. Om voor zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te scheppen een keer deel te nemen aan tafel. Wel zijn de onderwerpen iedere keer anders. Dus het is ook een optie om meerdere – of zelfs alle – keren aan te schuiven.

Omdat we samen eten is het voor ons van belang om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Opgave kan telefonisch of via de mail bij Ineke Krans, tot 24 januari voor de eerste ontmoeting. Tot 3 februari voor de tweede bijeenkomst. Voor de andere bijeenkomten volgen nog uiterste aanmeld data. Opgave voor meerdere bijeenkomsten kan natuurlijk ook.

Nogmaals van harte welkom.

De voorbereidingsgroep, Ineke Krans, Margreet Heij, Ds Albert Roodenburg en Inge Wouters

Aanmelden bij:
Ineke Krans
Tel nr 055 5424350
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taakgroep pastoraat.
Door de teruglopende bezetting laat de bezorging van de kaarten en bloemen soms te wensen over.
Daarom zijn nu de volgende besluiten genomen:
1. De startleeftijd voor een verjaardagskaart was 12 jaar en wordt nu opgetrokken naar 60 jaar.
2. Geen extra attenties meer bij de kroonjaren, maar de gewone verjaardagskaart die
gebruikelijk is.
De Kerkeraad heeft tot deze leeftijdsgrens reeds besloten.
3. Het bloemetje als attentie bij huwelijksjubilea wordt vervangen door een mooie kaart. Deze
wordt bij voorkeur bezorgd en indien dat niet mogelijk is wordt de kaart verstuurd.
Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.