De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur in De Hofstad.Voorganger: ds. A.R. Roodenburg.
Organist: Marc Woning.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 145: 1 en 2 “O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal”

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 43: 1 en 4 “Agapelied (maaltijd van vreugde)” (Hofstadbundel) - Lied van de maand februari

Gebed

Woorden van genade en leven: 2 Korintiërs 3: 1 - 3 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 906: 6 en 8 “Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 43: 9 - 13a (uit de NBV21) door Lilian van den Oetelaar

Zingen: Lied 214: 1, 4 en 8 “Het licht dat weer opnieuw begon” (NLB)

Schriftlezing: Mattheüs 5: 13 - 16 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 838: 1 “O grote God die liefde zijt” (NLB)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 838: 2 en 3 “Maak ons volbrengers van dat woord” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 315: 1 en 3 “Heb dank, o God van alle leven” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. Alice Logtenberg
-- Mevr. Petra van den Broek

Voedselbank.
In de maand februari is het fijn als er crackers en knäckebröd in de maand in de hal wordt gelegd.
Namens de clienten van de voedselbank; hartelijk dank.

Uitnodiging gemeente-ochtend in De Hofstad.
Op zaterdag 4 februari 2023 bent u harte uitgenodigd op de gemeente-ochtend in De Hofstad. Natuurlijk is de onderlinge ontmoeting hierbij belangrijk. We willen u bijpraten over actuele zaken.

De onderwerpen die wij onder uw aandacht willen brengen zijn:
- Toekomst kerkzijn in Apeldoorn
- Verhuur, verduurzaming van de Hofstad
- Financiën
- Kringloop
- Kliederkerk
- Open Kerk
Vanaf 9.30 uur is de inloop met koffie/thee, we beginnen om 10.00 uur.
Rond 12.00 uur zullen we met elkaar genieten van de lunch en rond 13.00 uur eindigt het programma.

I.v.m. de inkoop voor de lunch, willen we graag vooraf weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. Opgeven kan tot 29 januari via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook is er de mogelijkheid om u op te geven via de lijst in de hal van de kerk.
Zet de datum alvast in uw agenda en wees welkom!

Beste gemeenteleden,
Op zondag 12 februari staat de zgn. doorstartdienst van het jaarthema ‘aan tafel’ op het programma.
In deze dienst zullen we hier onder andere aandacht aan besteden in de lezingen en liederen.
Ons jaarthema  ‘aan tafel’ willen we op die ochtend ook tot uiting laten komen door na afloop van de dienst met elkaar aan tafel te gaan voor de maaltijd.
Na de koffie is iedereen dan ook van harte uitgenodigd om aan te schuiven en elkaar te ontmoeten bij een lekkere kop soep en brood.
Omdat het de 2e zondag van de maand is, zullen ook de deelnemers aan het eetproject aanschuiven zodat er een gemeenschappelijk samenzijn ontstaat.
‘De tafel van ontmoeting en verbinding’.
Natuurlijk willen we voor deze maaltijd bewust inkopen en daarom willen we graag weten op hoeveel deelnemers we mogen rekenen.
Er ligt een intekenlijst in de hal van de kerk,  opgeven kan ook via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Marjanne Freriks 06-19701075.
Opgeven kan tot en met donderdag 9 februari.
Na afloop van de maaltijd kunt u een vrijwillige bijdrage doen die in zijn geheel bestemd wordt voor het project ‘Les Amis de Gambie’ (De Vrienden van Gambia).
Van harte aanbevolen.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.

Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.
Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.

In de komende maanden willen we hier iets aan toevoegen en naast koffie en thee ook een kop soep aanbieden.
Om letterlijk en figuurlijk wat warmte te bieden aan de mensen die binnen komen lopen.
We willen dit in ieder geval doen tijdens de maanden dat de R in de maand zit.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 4 februari 2023, 4 maart 2023 en 1 april 2023. Op deze zaterdagen zal er in ieder geval behalve koffie ook soep aangeboden worden. In april kijken we even of we daar mee door gaan. Open kerk zaterdagen blijven in ieder geval bestaan.

We zoeken nog mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn op (een of meerdere) eerste zaterdagen tussen 11.00-14.00 uur.
En we vinden het geweldig als er vrijwilligers zijn die een pan soep willen koken waarvan we mogen uitdelen op de ‘open- kerk-zaterdagen’.

Opgeven kan via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch opgeven kan bij Marjanne Freriks, 06-19701075.

Mogen we op u en jou rekenen om een ‘gastvrije en toegankelijke Hofstad’ te realiseren?

Ontmoetingen rond het jaarthema ‘Aan tafel!’.
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. 
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.
Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.
De eerste maanden van het nieuwe jaar organiseren we vier gespreksbijeenkomsten bij het jaarthema 2022/2023. Het thema is 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'.
De bijeenkomsten hebben als thema's: ‘Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’; ‘Aan tafel ontmoeten we de opgestane’;  ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld’ en ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig. 

De bijeenkomsten rond een eenvoudige maaltijd zullen ongeveer anderhalf a twee uur duren en staan als volgt gepland:
• Zondag 29 januari na de kerkdienst zijn we welkom in De Graanhof.
  Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen
• Woensdag 8 februari van 11.30 uur tot 13.30 uur in De Hofstad
  Aan tafel ontmoeten we de opgestane
• Zondag 19 maart na de kerkdienst
  ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld
• Vrijdag 31 maart van 18.00 - 19.30 uur in samenwerking met ZWO ‘water en brood maaltijd’
  ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig

De bijeenkomsten zijn bewust op verschillende dagen en momenten gepland. Om voor zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te scheppen een keer deel te nemen aan tafel. Wel zijn de onderwerpen iedere keer anders. Dus het is ook een optie om meerdere – of zelfs alle – keren aan te schuiven.

Omdat we samen eten is het voor ons van belang om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Opgave kan telefonisch of via de mail bij Ineke Krans, tot 5 dagen voor de geplande datum. Via zondagsbrief, nieuwsbrief en website krijgt u de gegevens en herinnering voor het aanmelden.
U kunt zich dit weekend nog aanmelden voor de bjieenkomst van woensdag 8 februari.

Nogmaals van harte welkom.
De voorbereidingsgroep, Ineke Krans, Margreet Heij, Ds Albert Roodenburg en Inge Wouters
Aanmelden bij: Ineke Krans. Tel nr 055 5424350. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.