De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de ‘Doorstartzondag’ op zondag 12 februari 2023 om 10.00 uur in De Hofstad


Het thema van deze Doorstartzondag is: ‘Aan tafel!’
Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbindingVoorganger: ds. A.R. Roodenburg.
Organist: Bert Riphagen.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Lied 146a: 1 en 5 “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 43: 1, 2 en 3 “Agapelied (maaltijd van vreugde)” (Hofstadbundel) - Lied van de maand februari

Toelichting jaarthema: ‘Aan tafel!’ Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

We luisteren naar het lied “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” door Leona Philippo (via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk)

Gebed

We lezen uit de Bijbel: Lucas 24: 28 - 35 (uit de NBV21)

Zingen:
• Lied 646: 1, 2, 3 en 4 “De Heer is onze reisgenoot” (NLB)

• Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

We gaan met elkaar in (geloofs)gesprek!

Korte overdenking

Zingen:
• We luisteren naar het lied “Aan Uw tafel” van Sela (via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DTuJs1sYzUk)

• Lied 374: 1, 2 en 3 en het refrein “O Heer, mijn God” (Evangelische Liedbundel)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Dhr. J. Zweverink.
-- Fam. W. van der Wijk.

Voedselbank.
In de maand februari is het fijn als er crackers en knäckebröd in de maand in de hal wordt gelegd.
Namens de clienten van de voedselbank; hartelijk dank.

Beste gemeenteleden,
Op zondag 12 februari staat de zgn. doorstartdienst van het jaarthema ‘aan tafel’ op het programma.
In deze dienst zullen we hier onder andere aandacht aan besteden in de lezingen en liederen.
Ons jaarthema ‘aan tafel’ willen we op die ochtend ook tot uiting laten komen door na afloop van de dienst met elkaar aan tafel te gaan voor de maaltijd.
Na de koffie is iedereen dan ook van harte uitgenodigd om aan te schuiven en elkaar te ontmoeten bij een lekkere kop soep en brood.
Omdat het de 2e zondag van de maand is, zullen ook de deelnemers aan het eetproject aanschuiven zodat er een gemeenschappelijk samenzijn ontstaat.
‘De tafel van ontmoeting en verbinding’.
Natuurlijk willen we voor deze maaltijd bewust inkopen en daarom willen we graag weten op hoeveel deelnemers we mogen rekenen.
Er ligt een intekenlijst in de hal van de kerk, opgeven kan ook via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Marjanne Freriks 06-19701075.
Opgeven kan tot en met donderdag 9 februari.
Na afloop van de maaltijd kunt u een vrijwillige bijdrage doen die in zijn geheel bestemd wordt voor het project ‘Les Amis de Gambie’ (De Vrienden van Gambia).
Van harte aanbevolen.

Actie Kerkbalans 2023 in cijfers (t/m 8 februari 2023).
Toegezegd tot en met 8 februari 2023 € 118.418 door 495 leden.
Begrote opbrengst Actie Kerkbalans 2023 € 140.000.
De commissie geldwerving is een actie opgestart om van 100 leden nog een reactie/toezegging op te vragen.
Onze dank gaat naar allen die hebben toegezegd.

Namens de commissie geldwerving,
Jan Beeuwkes.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.
Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.
Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.
Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 4 maart 2023 en 1 april 2023. Op deze zaterdagen zal behalve koffie ook soep aangeboden worden.

Ontmoetingen rond het jaarthema ‘Aan tafel!’.
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. 
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.
Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.
De eerste maanden van het nieuwe jaar organiseren we vier gespreksbijeenkomsten bij het jaarthema 2022/2023. Het thema is 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'.
De bijeenkomsten hebben als thema's: ‘Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’; ‘Aan tafel ontmoeten we de opgestane’;  ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld’ en ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig. 

De bijeenkomsten rond een eenvoudige maaltijd zullen ongeveer anderhalf a twee uur duren. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest. Er staan er nog twee gepland:

• Op zondag 19 maart na de kerkdienst
  Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld
• Op vrijdag 31 maart van 18.00 - 19.30 uur in samenwerking met ZWO ‘water en brood maaltijd’
  Aan tafel’ delen we ruimhartig

De bijeenkomsten zijn bewust op verschillende dagen en momenten gepland. Om voor zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te scheppen een keer deel te nemen aan tafel. Wel zijn de onderwerpen iedere keer anders. Dus het is ook een optie om meerdere – of zelfs alle – keren aan te schuiven.

Omdat we samen eten is het voor ons van belang om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Opgave kan telefonisch of via de mail bij Ineke Krans, tot 5 dagen voor de geplande datum. Via zondagsbrief, nieuwsbrief en website krijgt u de gegevens en herinnering voor het aanmelden.

Nogmaals van harte welkom.
De voorbereidingsgroep, Ineke Krans, Margreet Heij, Ds Albert Roodenburg en Inge Wouters
Aanmelden bij: Ineke Krans. Tel nr 055 5424350. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.