De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 19 februari 2023 om 10.00 uur in De Hofstad.

Thema: wie gelovig volwassen wil worden, moet de taal van geweldloosheid leren

Voorganger: ds. J.M. de Jong.
Organist: Marc Woning.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Welkom en mededelingen

(gemeente gaat staan)

Votum en groet

Wij allen zingen lied 43: 1, 2 en 3 ‘Agapelied (maaltijd van vreugde)’ (Hofstadbundel) - Lied van de maand februari

(gemeente gaat zitten)

Gebed om Gods ontferming bij de nood in de wereld

Wij zingen lied 304: 1, 2 en 3 ‘Zing van de Vader die in den beginne’ (NLB)

Gebed om de Geest

Introductie van het thema

Wij lezen 1 Korinthe 2: 6 - 11 (NBV21) door Marri Brouwer

Wij zingen lied 848: 1, 2 en 3 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ (NLB)

Wij lezen Mattheus 5: 17 - 26 (NBV21) door Marri Brouwer

Wij zingen lied 838: 1 en 3 ‘O grote God, die liefde zijt’ (NLB)

Verkondiging

Meditatief orgelspel bij het thema

Wij danken en bidden

Afkondiging van de collecten

Wij zingen lied 527: 1, , 2, 3, 4 en 5 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. M. Meijer - Moree
-- Dhr. J. Krebs

Voedselbank.
In de maand februari is het fijn als er crackers en knäckebröd in de maand in de hal wordt gelegd.
Namens de clienten van de voedselbank; hartelijk dank.

Oproep.
Heeft u thuis een voorwerp, schilderij, gedicht, lied dat te maken heeft met Pasen en een speciale betekenis voor u heeft en bent u bereid deze tijdens de dienst op eerste Paasdag te laten zien, wilt u dan contact met mij opnemen via 0651321845 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.? Als er niet opgenomen wordt, spreekt u dan in via de voicemail.

We zijn van plan al deze voorwerpen tentoon te stellen in de kerkzaal. Als u uw naam erop of eronder vermeldt, dan krijgt u uw voorwerp weer terug. Om een en ander een mooie plek te geven en tot z'n recht te laten komen, wil ik graag van te voren weten wat er ingeleverd wordt en kunnen we een afspraak plannen en de details bespreken. Óók als u bereid bent om tijdens de dienst hier wat over te vertellen, horen we dat graag.

Hetty Wolters

Actie Kerkbalans 2023 in cijfers (t/m 16 februari 2023).
Toegezegd tot en met 16 februari 2023 € 123.110 door 512 leden.
Begrote opbrengst Actie Kerkbalans 2023 € 140.000.
De commissie geldwerving is een actie opgestart om van 70 leden nog een reactie/toezegging op te vragen.
Onze dank gaat naar allen die hebben toegezegd.

Namens de commissie geldwerving.
Jan Beeuwkes.

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad.
Sinds enige maanden staan de deuren van De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand open tussen 11.00-14.00 uur.

Omdat we een plek willen zijn waar mensen zo even binnen kunnen lopen:
--- om buurt- of wijkgenoten te ontmoeten;
--- om te luisteren naar muziek of een kaarsje te branden;
--- om een luisterend oor te vinden voor wie iets op het hart heeft.

Kortom een herberg onderweg in deze tijd van crisis en onzekerheid.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 4 maart 2023 en 1 april 2023.
Op deze zaterdagen zal behalve koffie ook soep aangeboden worden.

Ontmoetingen rond het jaarthema ‘Aan tafel!’.

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.
Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.
De eerste maanden van het nieuwe jaar organiseren we vier gespreksbijeenkomsten bij het jaarthema 2022/2023. Het thema is 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'.
De bijeenkomsten hebben als thema's: ‘Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’; ‘Aan tafel ontmoeten we de opgestane’; ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld’ en ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig.

De bijeenkomsten rond een eenvoudige maaltijd zullen ongeveer anderhalf a twee uur duren. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest. Er staan er nog twee gepland:

• Op zondag 19 maart na de kerkdienst
Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld
• Op vrijdag 31 maart van 18.00 - 19.30 uur in samenwerking met ZWO ‘water en brood maaltijd’
Aan tafel’ delen we ruimhartig

De bijeenkomsten zijn bewust op verschillende dagen en momenten gepland. Om voor zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te scheppen een keer deel te nemen aan tafel. Wel zijn de onderwerpen iedere keer anders. Dus het is ook een optie om meerdere – of zelfs alle – keren aan te schuiven.

Omdat we samen eten is het voor ons van belang om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Opgave kan telefonisch of via de mail bij Ineke Krans, tot 5 dagen voor de geplande datum. Via zondagsbrief, nieuwsbrief en website krijgt u de gegevens en herinnering voor het aanmelden.

Nogmaals van harte welkom.
De voorbereidingsgroep, Ineke Krans, Margreet Heij, Ds Albert Roodenburg en Inge Wouters
Aanmelden bij: Ineke Krans. Tel nr 055 5424350. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging feestavond voor gemeenteleden en vrijwilligers van kerk en kringloopwinkel De Hofstad.
Weet u het nog van vorig jaar? Samen pizza eten en de bingo, vermakelijk gebracht door de dames Ali en Maaike. Ook deelden ze medailles uit aan een aantal vrijwilligers.
Ook dit jaar is er weer een vrijwilligersavond. En wel op 21 april. We kondigen dit op tijd aan zodat u zich kunt aanmelden en het in uw agenda kunt zetten. We hopen u te ontmoeten! We hopen op net zo'n leuke avond als vorig jaar. Wij doen ons best ervoor :-)
De voorbereidingsgroep: Ad en Margreet, Gert en Ineke, Jos en Lilian, Gerda, Ada, Albert en Janneke.

Komt u ook feest vieren?
Omdat De Hofstad 20 jaar bestaat en we blij zijn met onze gemeenteleden en vrijwilligers van de kerk en de kringloopwinkel De Hofstad!
U en uw partner zijn van harte welkom op 21 april 2023 in De Hofstad, Hofveld 52.
U kunt binnenkomen tussen 17.00 en 17.30 uur en wordt verrast met eten, drinken en vertier tot ongeveer 21.00 uur.
Deze avond willen we, hoe kan het ook anders, ook ten goede laten komen aan ons goede doel voor 2023. "Les Amis de Gambie". Hiervoor zijn lootjes te koop (1 euro per stuk, 6 voor 5 euro).
We hopen dat u allemaal komt! U kunt zich opgeven tot en met 13 april op drie manieren:
- via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
- op intekenlijsten in de hal van de kerk en de kantine van de kringloopwinkel
- bellen met Ad en Margreet Heij: 055-5334390
Graag doorgeven met hoeveel personen u komt en of u ook dieetwensen heeft.
Tot 21 april!!