De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst op zondag 5 maart 2023 om 19.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Sjoerd Muller.
Organist: Bert Riphagen.
Koor: Christelijke Koorvereniging “Novo-Cantare” o.l.v. Jan Willem Docter.
Koorbegeleiding: Evan Bogerd.

Thema dienst: "Waarom ben jij een christen?"

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Als de dag met gouden glans:1 en 2

1. Als de dag met gouden glans
Zondags rijst aan ‘s Hemels trans
Geen gedruis de stilte breekt,
Alles ons van ruste spreekt
Trek, om naar Gods huis te gaan,
Oud en jong het feest-kleed aan
Zingen z’aan de voeten van ’t kruis
’t Lied van ’t vaderhuis
Psalm en lied, psalm en lied
Psalm en lied prijst Gods gena,
Juicht Halleluja

2. Rijz’ met eerbied ook ons lied
Tot de heer, die op ons ziet.
God, die ons heeft wel gedaan,
Neemt ons kinderen danklied aan
Spreekt voor ons ook in zijn woord,
’t Hart wanneer ’t van Jezus hoort,
Leert hoe jong, bij Jezus kruis
’t Lied van ’t vaderhuis
Psalm en lied, psalm en lied
Psalm en lied prijst Gods gena,
Juicht Halleluja

Koor: VENI JESU

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst 

Woord van welkom


Samenzang : Lied 167: 1 en 3 (Opwekking)

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Bemoediging en groet


Koor: THE MYSTERY OF THE DIVINE HUMILATION

Gebed

Koor: LITANTY OF THE PASSION

Samenzang: Lied: 791: 1, 4, 5 en 6 (NLB)

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Schriftlezing: Openbaring 1: 1 - 6 (Bijbel in gewone taal)

Samenzang: Wie zich eens gaf aan Jezus: 1, 2 en 3

1. Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond
kan nooit Zijn stem negeren
hij gaat op pad terstond.
Hij, Die de mensen diende,
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen
is juist in zwakheid sterk

2. Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt

3. Wie zich eens gaf aan Jezus
wil zijn waar Hij ook is
in Gods gebroken wereld
waar het zo donker is
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Koor: THE MYSTERY OF INTERCESSION

Samenzang: Lied 150a: 1, 3 en 4 (NLB)

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Koor: ZO VRIENDELIJK EN VEILIG ALS HET LICHT

Gebeden

Koor: FOR THE LOVE OF JESUS

Collecte bij de uitgang bestemd voor diaconie,kerk en zangdienst

Improvisatie: aansluitend samenzang: Doorgrond mijn hart Lied 222: 1 en 2 (Opwekking)

Koor: IRISH BLESSING

Samenzang : Lied 249: 1 en 2 (Opwekking)

1. Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

2. Samen te strijden
in woord en in werk.
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: HYMN OF PEACE

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 2 april 2023.
- Voorganger : Ds Hans van Ark.
- Organist : Bert Riphagen.
- Koor : Gospelkoor “Sign” uit Epe, o.l.v. Remco Hakkert.