De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 2 april 2023, Palmzondag, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Dhr. Egbert Fokkema.
Organist: Bert Riphagen.

Thema: 'We gaan uit ons dak en op de knieën!'

De organist speelt vóór de dienst zachtjes een een samenvatting van melodieën van Lied 556, 558, 576a, 578, Lied 189 (LvK), 886

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Welkom

Intochtslied: Psalm 24: 1, 3 en 4

Onze Hulp en Groet

Zingen: Lied 642: 1, 2, 3, 7 en 8 'Ik zeg het allen dat Hij leeft' (Lied van de maand april)

Drempel- en kyriëgebed, af te sluiten met Lied 833: 'Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn hart en leef in mij' (3x)

Hartversterker met aansluitend kijken en luisteren naar ‘Leun op Mij’: Nederland Zingt -17 juli 2018

Zingen: Lied 600: 1, 2, 3 en 5

Gebed om Gods Geest bij het lezen en verstaan van het Evangelie van vanmorgen

Zingen Lied 47 uit ‘het liefste lied van overzee’ (melodie: Lied 273)

OT-lezing: Zacharia 9: 9 en 10 en Psalm 118: 19-29 (BiGT) door Marjanne Freriks

Zingen: Lied 441: 1 en 2

NT-lezing: Mattheüs 21: 1-11 (BiGT) door Marjanne Freriks

Zingen: Lied 556: 1, 3, 4 en 5

Overdenking

Kijken en luisteren naar The Servant Song (versie 26-02-2010)

Zingen Lied 552

Wij delen onze gaven

Dankgebed – voorbeden- stilte- Onze Vader.

Wij beginnen de gebeden met het zingen van Lied 601: 2 'Licht, van mijn stad, de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint. Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind. Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.'

Na deze viering is er ook gelegenheid om een steentje onder het kruis (in zaal 2) te leggen.

Slotlied 575: 1 en 6

Zegen

Amen (3x)

Tijdens het uitgaan speelt de organist melodieën van Lied 576b, 578, 605, 612 en 636De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. K. Kruiskamp.
-- Fam. T. van Mourik.

Voedselbank.
In de maand april ontvangt de Voedselbank graag potten jam.
Wat is het fijn dat de mand voorin de hal zo goed gevuld wordt.
Hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.

Steen leggen bij het kruis.
De 40-dagentijd is op 22 februari ingegaan. Het thema is: “Uit Liefde voor jou”.
We herdenken én beleven opnieuw met elkaar het grote offer dat Jezus bracht voor ons.
Dat ons leven toch niet volmaakt is, weten we ook. Er zijn altijd zaken die zwaar kunnen wegen zoals ziekte, eenzaamheid/gemis en verdriet. En wat zouden we die graag aan de voeten van de Here Jezus leggen. En het daar ook laten, want vaak nemen het ook weer mee terug naar huis.
Om dit tastbaar te maken mag ieder die dat wil een zelfgekozen steen onder het kruis leggen. Ieder voor zich, of met iemand samen. Dit kan in de Stille Week voorafgaande aan Pasen.
Het kruis hangt in zaal 2.
De kerk is open op zaterdag 1 april van 11 tot 14 uur (open kerk met koffie en soep) en ook na de kerkdienst op 2 april is er gelegenheid om uw steen(tje) neer te leggen. Deze steen staat symbool voor wat zwaar weegt in het leven.
Van harte uitgenodigd.

Oproep.
Heeft u thuis een voorwerp, schilderij, gedicht, lied dat te maken heeft met Pasen en een speciale betekenis voor u heeft en bent u bereid deze tijdens de dienst op eerste Paasdag te laten zien, wilt u dan contact met mij opnemen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0651321845? Als er niet opgenomen wordt, spreekt u dan in via de voicemail.
We zijn van plan al deze voorwerpen tentoon te stellen in de kerkzaal. Als u uw naam erop of eronder vermeldt, dan krijgt u uw voorwerp weer terug. Om een en ander een mooie plek te geven en tot z'n recht te laten komen, wil ik graag van te voren weten wat er ingeleverd wordt en kunnen we een afspraak plannen en de details bespreken. Óók als u bereid bent om tijdens de dienst hier wat over te vertellen, horen we dat graag.

Hetty Wolters

Open kerk én (buurt)soep in De Hofstad stopt: de laatste keer op zaterdag 1 april.
Gedurende de wintermaanden heeft De Hofstad op de eerste zaterdag van de maand een aantal uren haar deuren opengezet.
Mensen konden binnenlopen voor een ontmoeting, kopje koffie, een gesprek of het branden van een kaarsje en men kon ook aanschuiven voor een lekkere kop soep.
De teruggelopen belangstelling heeft ons echter doen besluiten om met open kerk én buurtsoep te stoppen.
Op zaterdag 1 april is iedereen nog één keer van harte welkom bij de open kerk tussen 11.00-14.00 uur en ook dan zal de buurtsoep niet ontbreken.

Ontmoetingen rond het jaarthema ‘Aan tafel!’.
De eerste maanden van dit jaar organiseren we vier gespreksbijeenkomsten bij het jaarthema 2022/2023. De eerste twee bijeenkomsten zijn inmiddels geweest.
Het centrale thema is 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding’.
-- 19 maart is het onderwerp: Aan tafel zijn we getuige van nieuwe hoop voor de wereld.
-- 31 maart: Aan tafel delen we ruimhartig.
Omdat we samen eten is het voor ons van belang om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Opgave kan telefonisch of via de mail bij Ineke Krans tot 14 maart voor de derde ontmoeting op zondag 19 maart na de ochtendviering.
De laatste ontmoeting is in samenwerking met ZWO voorbereid en staat gepland op vrijdag 31 maart van 18 uur – 19.30 uur. Dat zal een water- en broodmaaltijd zijn.
Nogmaals van harte welkom.
De voorbereidingsgroep, Ineke Krans, Margreet Heij, Ds Albert Roodenburg en Inge Wouters
Aanmelden bij Ineke Krans, Tel nr 055 5424350, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging filmmiddag '20 jaar De Hofstad'.
Gaat u mee 20 jaar terug in de tijd naar de jaren 2001 - 2003?
I.v.m. het 20 jarig bestaan van onze prachtige Hofstad willen wij u allemaal van harte uitnodigen voor een gezellige filmmiddag op woensdag 19 april a.s. om 14.00 uur in De Hofstad.
Wat kunt u verwachten?
We kijken 20 jaar terug hoe het een en ander tot stand is gekomen en hoe we dat gevierd hebben.

Voor de pauze kunt u kijken naar:
- 'De BOUW van De Hofstad in 45 minuten'.
Van een kaal stuk grond waar de Pauluskerk heeft gestaan naar een prachtige moderne kerk!
met onder andere:
- fundering
- opbouw
- ramen plaatsen
- koepel schilderen & plaatsen
- open dagen
- rozetraam schilderen en plaatsen.

Na de pauze komen de volgende films voorbij:
- 'De OVERGANG van de Zuiderkerk naar De Hofstad' op Palmzondag 13 april 2003.
De laatste kerkdienst in de Zuiderkerk, lopend naar de eerste kerkdienst in De Hofstad.
- 'FESTIVITEITEN rond de opening van De Hofstad'.
Met onder andere:
- 40 km slinger maken
- een kindermiddag
- de nieuwe kerk inpakken
- de officiële opening
- gezamenlijk chinees eten
- een kooravond
- de drukbezochte rommelmarkt.

Iedereen is op deze filmmiddag welkom, het is gratis en u hoeft zich niet op te geven.
Namens de commissie Ben v/d Velden.

Uitnodiging feestavond voor gemeenteleden en vrijwilligers van kerk en kringloopwinkel De Hofstad.
Weet u het nog van vorig jaar? Samen pizza eten en de bingo, vermakelijk gebracht door de dames Ali en Maaike. Ook deelden ze medailles uit aan een aantal vrijwilligers.
Ook dit jaar is er weer een vrijwilligersavond. En wel op 21 april. We kondigen dit op tijd aan zodat u zich kunt aanmelden en het in uw agenda kunt zetten. We hopen u te ontmoeten! We hopen op net zo'n leuke avond als vorig jaar. Wij doen ons best :-)
Komt u ook feest vieren?
Omdat De Hofstad 20 jaar bestaat en we blij zijn met onze gemeenteleden en vrijwilligers van de kerk en de kringloopwinkel De Hofstad!
U en uw partner zijn van harte welkom op 21 april 2023 in De Hofstad, Hofveld 52.
U kunt binnenkomen tussen 17.00 en 17.30 uur en wordt verrast met eten, drinken en vertier tot ongeveer 21.00 uur.
Deze avond willen we, hoe kan het ook anders, ook ten goede laten komen aan ons goede doel voor 2023, "Les Amis de Gambie". Hiervoor zijn lootjes te koop (1 euro per stuk, 6 voor 5 euro).
We hopen dat u allemaal komt! U kunt zich opgeven tot en met 13 april op drie manieren:
- via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
- op intekenlijsten in de hal van de kerk en de kantine van de kringloopwinkel
- bellen met Ad en Margreet Heij: 055-5334390
Graag doorgeven met hoeveel personen u komt en of u ook dieetwensen heeft.
Tot 21 april!!
De voorbereidingsgroep: Ad en Margreet, Gert en Ineke, Jos en Lilian, Gerda, Ada, Albert en Janneke.

Beste gemeenteleden,
Inmiddels hebben er zich al weer veel mensen opgegeven om samen op 21 april ook het 20 jarig bestaan van de Hofstad te vieren op onze vrijwilligersavond. Maar ook u, die zich nog niet heeft opgegeven, bent van harte welkom! Wilt u dit zo snel mogelijk doen? Dan weten wij van de voorbereidingsgroep ook op hoeveel mensen we kunnen rekenen voor bijvoorbeeld het eten.
Het wordt hopelijk een hele gezellige avond waarop we u niet willen missen :)
U kunt zich opgeven op de intekenlijst die op het bord in de hal van de kerk hangt (er zijn al twee volle ingevulde formulieren vanaf gehaald :)) of via de mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen naar Ad en Margreet Heij: 055-5334390

Een hartelijke groet van de voorbereidingsgroep!