De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de middagdienst op vrijdag 7 april 2023, Goede Vrijdag om 15.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. H. Boter
Organist: Bert Riphagen
Koster: Hilligje Stegeman


Het orgel speelt zachtjes bij binnenkomst

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 118: 1 en 2 'Laat ieder 's Heren goedheid prijzen'  (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 556: 1, 2 en 5 'Alles wat over ons geschreven is'  (NLB) 

Gebed

Schriftlezing: Matteus 26:17-46 (NBV21) door Margreet Heij

Zingen: Lied 571 'In stille nacht houdt Hij de wacht' (NLB) 

Overdenking

Stilte

Zingen: Lied 377 'Zoals ik ben, kom ik nabij' (NLB) 

Gemeenschap van brood en wijn

Tafelgebed

Delen van brood en wijn

Zingen: 393 (evt: 1 en 2 na eerste tafel, 3 na tweede tafel) 'Als ik in deze stille tijd' (NLB) 

Schriftlezing: Matteus 26:47-56 en Matteus 27:27-44 (NBV21)

Stilte

We bidden het “Onze Vader”

Slotlied (staande): Lied 852 'U komt mij, lieve God' (NLB) 

Wegzending en zegen

We verlaten de kerk in stilte