De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 9 april 2023, Eerste Paasdag, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. Albert Roodenburg.

Organist: Bert Riphagen.
Koster: Wim Brouwer.


Zingen voor de dienst:
Zingen: Lied 122: 1, 3 en 4 “Daar juicht een toon” (Evangelische Liedbundel)
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB)


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Lied 624: 1, 2 en 3 “Christus, onze Heer, verrees” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 642: 1, 2, 4 en 8 “Ik zeg het allen, dat Hij leeft” (NLB) - lied van de maand april

Gebed

We luisteren naar het lied ‘Amazing Grace’ van Michael W. Smith
(via YouTube: Amazing Grace - Michael W. Smith - YouTube)

Hetty Wolters geeft een toelichting op de aquarellen die ze gemaakt heeft.

Zingen: Lied 630: 1 en 3 “Sta op! Een morgen ongedacht” (NLB)

Schriftlezing: Lucas 24: 1 - 12 (uit de NBV21) door Anneke Riphagen

Zingen: Lied 125: 1, 2 en 3 en het refrein “Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft” (Evangelische Liedbundel)

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1 - 12 (uit de NBV21)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 411: refrein (allen), 1 (vrouwen), refrein (allen), 2 (mannen) en refrein (allen) “Jezus leeft in eeuwigheid” (Evangelische Liedbundel)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 132: 1 en 3 “U zij de glorie” (Evangelische Liedbundel)

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.


Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

                           We wensen u en jullie hele gezegende Paasdagen toe!De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. G. Dooijeweerd.
-- Mevr. L. van Vliet.

Voedselbank.
In de maand april ontvangt de Voedselbank graag potten jam.
Wat is het fijn dat de mand voorin de hal zo goed gevuld wordt.
Hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.

Oproep.
Heeft u thuis een voorwerp, schilderij, gedicht, lied dat te maken heeft met Pasen en een speciale betekenis voor u heeft en bent u bereid deze tijdens de dienst op eerste Paasdag te laten zien, wilt u dan contact met mij opnemen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0651321845? Als er niet opgenomen wordt, spreekt u dan in via de voicemail.
We zijn van plan al deze voorwerpen tentoon te stellen in de kerkzaal. Als u uw naam erop of eronder vermeldt, dan krijgt u uw voorwerp weer terug. Om een en ander een mooie plek te geven en tot z'n recht te laten komen, wil ik graag van te voren weten wat er ingeleverd wordt en kunnen we een afspraak plannen en de details bespreken. Óók als u bereid bent om tijdens de dienst hier wat over te vertellen, horen we dat graag.
Hetty Wolters

Uitnodiging filmmiddag '20 jaar De Hofstad'.
Gaat u mee 20 jaar terug in de tijd naar de jaren 2001 - 2003?
I.v.m. het 20 jarig bestaan van onze prachtige Hofstad willen wij u allemaal van harte uitnodigen voor een gezellige filmmiddag op woensdag 19 april a.s. om 14.00 uur in De Hofstad.
Wat kunt u verwachten?
We kijken 20 jaar terug hoe het een en ander tot stand is gekomen en hoe we dat gevierd hebben.

Voor de pauze kunt u kijken naar:
- 'De BOUW van De Hofstad in 45 minuten'.
Van een kaal stuk grond waar de Pauluskerk heeft gestaan naar een prachtige moderne kerk!
met onder andere:
- fundering
- opbouw
- ramen plaatsen
- koepel schilderen & plaatsen
- open dagen
- rozetraam schilderen en plaatsen.

Na de pauze komen de volgende films voorbij:
- 'De OVERGANG van de Zuiderkerk naar De Hofstad' op Palmzondag 13 april 2003.
De laatste kerkdienst in de Zuiderkerk, lopend naar de eerste kerkdienst in De Hofstad.
- 'FESTIVITEITEN rond de opening van De Hofstad'.
Met onder andere:
- 40 km slinger maken
- een kindermiddag
- de nieuwe kerk inpakken
- de officiële opening
- gezamenlijk chinees eten
- een kooravond
- de drukbezochte rommelmarkt.

Iedereen is op deze filmmiddag welkom, het is gratis en u hoeft zich niet op te geven.
Namens de commissie Ben v/d Velden.

Uitnodiging feestavond voor gemeenteleden en vrijwilligers van kerk en kringloopwinkel De Hofstad.
Weet u het nog van vorig jaar? Samen pizza eten en de bingo, vermakelijk gebracht door de dames Ali en Maaike. Ook deelden ze medailles uit aan een aantal vrijwilligers.
Ook dit jaar is er weer een vrijwilligersavond. En wel op 21 april. We kondigen dit op tijd aan zodat u zich kunt aanmelden en het in uw agenda kunt zetten. We hopen u te ontmoeten! We hopen op net zo'n leuke avond als vorig jaar. Wij doen ons best :-)
Komt u ook feest vieren?
Omdat De Hofstad 20 jaar bestaat en we blij zijn met onze gemeenteleden en vrijwilligers van de kerk en de kringloopwinkel De Hofstad!
U en uw partner zijn van harte welkom op 21 april 2023 in De Hofstad, Hofveld 52.
U kunt binnenkomen tussen 17.00 en 17.30 uur en wordt verrast met eten, drinken en vertier tot ongeveer 21.00 uur.
Deze avond willen we, hoe kan het ook anders, ook ten goede laten komen aan ons goede doel voor 2023, "Les Amis de Gambie". Hiervoor zijn lootjes te koop (1 euro per stuk, 6 voor 5 euro).
We hopen dat u allemaal komt! U kunt zich opgeven tot en met 13 april op drie manieren:
- via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
- op intekenlijsten in de hal van de kerk en de kantine van de kringloopwinkel
- bellen met Ad en Margreet Heij: 055-5334390
Graag doorgeven met hoeveel personen u komt en of u ook dieetwensen heeft.
Tot 21 april!!
De voorbereidingsgroep: Ad en Margreet, Gert en Ineke, Jos en Lilian, Gerda, Ada, Albert en Janneke.

Beste gemeenteleden,
Inmiddels hebben er zich al weer veel mensen opgegeven om samen op 21 april ook het 20 jarig bestaan van de Hofstad te vieren op onze vrijwilligersavond. Maar ook u, die zich nog niet heeft opgegeven, bent van harte welkom! Wilt u dit zo snel mogelijk doen? Dan weten wij van de voorbereidingsgroep ook op hoeveel mensen we kunnen rekenen voor bijvoorbeeld het eten.
Het wordt hopelijk een hele gezellige avond waarop we u niet willen missen :)
U kunt zich opgeven op de intekenlijst die op het bord in de hal van de kerk hangt (er zijn al twee volle ingevulde formulieren vanaf gehaald :)) of via de mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen naar Ad en Margreet Heij: 055-5334390

Een hartelijke groet van de voorbereidingsgroep!