De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 16 april 2023 om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Da. D. Th. de Mildt.
Organist: Bert Riphagen.
Koster: Maarten Bot.


Voorbereiding

Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen 

De gemeente gaat staan
 
Aanvangslied: lied 16 b: 'Behoed mij, o God' (5 keer gezongen) (NLB)

Begroeting      v: De Heer zij met U!
                     a: Ook met U zij de Heer!

Bemoediging   v: Onze hulp in de Naam van de Heer,
                      a: die hemel en aarde gemaakt heeft

Zingen: Lied 642: 1, 2, 3, 7 en 8 'Ik zeg het allen, dat Hij leeft' (NLB) - Lied van de maand april

Voorbereidingsgebed

V: Heer, hoor ons gebed

A: … en laat ons roepen tot U komen.

De gemeente gaat zitten

Kort kyrie gebed: God van ons leven, open ons hart en maak het zo wijd als de wereld waarover wij roepen als voor onszelf: Heer ontferm U!

Zingen: Kyrie Psalm 25 a

Gesproken: blz 169 Liedboek:
In de schaduw van uw vleugels
Waak ik met uw licht voor ogen
Bid ik mij het donker door
Zing ik mij van zorgen vrij.


Gloria lied 634: 'U zij de glorie' (NLB)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezen: Genesis 8: 6-16 door Margreet Heij (NBV21)

Zingen: lied 350: 1, 2, 5, 7 'Het water van de grote vloed' (NLB)

Evangelielezing Johannes 20: 19-31 (NBV21)

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: lied 644: 'Terwijl wij Hem bewenen' (NLB)

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 978: 'Aan U behoort, o Heer der heren' (NLB)

Heenzending en Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. G. Zondervan.
-- Dhr. W. v.d. Meulen.

Voedselbank.
In de maand april ontvangt de Voedselbank graag potten jam.
Wat is het fijn dat de mand voorin de hal zo goed gevuld wordt.
Hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.

Uitnodiging filmmiddag '20 jaar De Hofstad'.
Gaat u mee 20 jaar terug in de tijd naar de jaren 2001 - 2003?
I.v.m. het 20 jarig bestaan van onze prachtige Hofstad willen wij u allemaal van harte uitnodigen voor een gezellige filmmiddag op woensdag 19 april a.s. om 14.00 uur in De Hofstad.
Wat kunt u verwachten?
We kijken 20 jaar terug hoe het een en ander tot stand is gekomen en hoe we dat gevierd hebben.

Voor de pauze kunt u kijken naar:
- 'De BOUW van De Hofstad in 45 minuten'.
Van een kaal stuk grond waar de Pauluskerk heeft gestaan naar een prachtige moderne kerk!
met onder andere:
- fundering
- opbouw
- ramen plaatsen
- koepel schilderen & plaatsen
- open dagen
- rozetraam schilderen en plaatsen.

Na de pauze komen de volgende films voorbij:
- 'De OVERGANG van de Zuiderkerk naar De Hofstad' op Palmzondag 13 april 2003.
De laatste kerkdienst in de Zuiderkerk, lopend naar de eerste kerkdienst in De Hofstad.
- 'FESTIVITEITEN rond de opening van De Hofstad'.
Met onder andere:
- 40 km slinger maken
- een kindermiddag
- de nieuwe kerk inpakken
- de officiële opening
- gezamenlijk chinees eten
- een kooravond
- de drukbezochte rommelmarkt.

Iedereen is op deze filmmiddag welkom, het is gratis en u hoeft zich niet op te geven.
Namens de commissie Ben v/d Velden.

Foto's maken.
Lieve gemeenteleden,
Het is al weer jaren geleden dat onze fotowanden in ons mooie kerkgebouw zijn gemaakt. Het wordt tijd voor een up-date.
We hebben onze Hofstad-fotografen bereid gevonden om op de feestavond van 21 april foto's te maken van alle gemeenteleden.
Bij binnenkomst (inloop van 17 - 17.30 uur) wordt u gevraagd om even de fotozaal in te lopen en dan uw mooiste glimlach te laten zien terwijl er een foto van u wordt gemaakt!
Alvast bedankt!
Namens de voorbereidingsgroep vrijwilligersavond en de Hofstad fotografen: Reyn de Niet, Ruud Kelderman en Jan-Cees Wouters

Uitnodiging feestavond voor gemeenteleden en vrijwilligers van kerk en kringloopwinkel De Hofstad.
Weet u het nog van vorig jaar? Samen pizza eten en de bingo, vermakelijk gebracht door de dames Ali en Maaike. Ook deelden ze medailles uit aan een aantal vrijwilligers.
Ook dit jaar is er weer een vrijwilligersavond. En wel op 21 april. We kondigen dit op tijd aan zodat u zich kunt aanmelden en het in uw agenda kunt zetten. We hopen u te ontmoeten! We hopen op net zo'n leuke avond als vorig jaar. Wij doen ons best :-)
Komt u ook feest vieren?
Omdat De Hofstad 20 jaar bestaat en we blij zijn met onze gemeenteleden en vrijwilligers van de kerk en de kringloopwinkel De Hofstad!
U en uw partner zijn van harte welkom op 21 april 2023 in De Hofstad, Hofveld 52.
U kunt binnenkomen tussen 17.00 en 17.30 uur en wordt verrast met eten, drinken en vertier tot ongeveer 21.00 uur.
Deze avond willen we, hoe kan het ook anders, ook ten goede laten komen aan ons goede doel voor 2023, "Les Amis de Gambie". Hiervoor zijn lootjes te koop (1 euro per stuk, 6 voor 5 euro).
We hopen dat u allemaal komt! U kunt zich opgeven tot en met 13 april op drie manieren:
- via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
- op intekenlijsten in de hal van de kerk en de kantine van de kringloopwinkel
- bellen met Ad en Margreet Heij: 055-5334390
Graag doorgeven met hoeveel personen u komt en of u ook dieetwensen heeft.
Tot 21 april!!
De voorbereidingsgroep: Ad en Margreet, Gert en Ineke, Jos en Lilian, Gerda, Ada, Albert en Janneke.

Beste gemeenteleden,
Inmiddels hebben er zich al weer veel mensen opgegeven om samen op 21 april ook het 20 jarig bestaan van de Hofstad te vieren op onze vrijwilligersavond. Maar ook u, die zich nog niet heeft opgegeven, bent van harte welkom! Wilt u dit zo snel mogelijk doen? Dan weten wij van de voorbereidingsgroep ook op hoeveel mensen we kunnen rekenen voor bijvoorbeeld het eten.
Het wordt hopelijk een hele gezellige avond waarop we u niet willen missen :)
U kunt zich opgeven op de intekenlijst die op het bord in de hal van de kerk hangt (er zijn al twee volle ingevulde formulieren vanaf gehaald :)) of via de mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen naar Ad en Margreet Heij: 055-5334390

Een hartelijke groet van de voorbereidingsgroep!

Nieuwe webmaster De Hofstad.
Voor het beheer en onderhoud van onze website is een beheerder, een zgn. webmaster, nodig.
Sinds het begin heeft Marcel de Poel deze rol met heel veel inzet en plezier ingevuld.
Dit voorjaar zijn Marcel en Jeanet De Poel naar Apeldoorn Noord verhuisd en moesten we op zoek naar een vervanger.
Henny Freriks die al wat beheer van de website en de zondagsbrief deed, is bereid gevonden zijn taak over te nemen.
We zijn daar erg blij mee want daarmee gaat dit werk verder.
We willen Marcel bedanken voor al die jaren waarin hij zich voor de Hofstad heeft ingezet en zullen als kerkrentmeesters daar nog op een passende manier aandacht aan geven.
Voor vragen en andere zaken rond de website en de zondagsbrief is Henny bereikbaar via het mailadres van de website:
wDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de Wijkraad van kerkrentmeesters,
Ad Heij