De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Dankdienst voor 20 jaar De Hofstad op zondag 23 april 2023 om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. A.R. Roodenburg.
Organisten: Marc Woning en Wilco Veldkamp.
Koster: Hilligje Stegeman.


Zingen voor de dienst:
Lied 978: 1, 2 en 4 “Aan U behoort, o Heer der Heren” (NLB)
Lied 5: 1, 3 en 4 “Heer, wij zijn bijeengekomen” (Hofstadbundel)

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 “Juich Gode toe, bazuin en zing”

Bemoediging en Groet

Toelichting op het bloemstuk door Ruud Kelderman

Zingen: Lied 106: refrein, vers 1, refrein, vers 2, refrein, vers 4, refrein “Wij gaan op reis” (Hofstadbundel)

Gebed

Inleiding op het thema: ‘20 jaar een stad op een berg’

Zingen: Lied “Behoed en bewaar Gij ons, lieve God”

1. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,
wijs Gij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn
het manna zijn,
omgeef Gij ons met Uw zegen.
Wil in de woestijn
het manna zijn,
omgeef Gij ons met Uw zegen.

2. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht,
een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.
Wees warmte en licht,
een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.

3. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen;
een vlam, die niet dooft,
in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
een vlam, die niet dooft,
in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.

Schriftlezing: Mattheüs 5: 13 - 16 en Mattheüs 7: 24 - 29 (uit de NBV21) door Marri Brouwer

Zingen: Lied 4: 1 en 3 “Dit huis, een herberg onderweg” (Hofstadbundel)
Zingen: Lied 76: 1, 2 en 3 “Uit vuur en ijzer” (Hofstadbundel)


Schriftlezing: Filippenzen 4: 4 - 9 (uit de NBV21) door Marjanne Freriks

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Zingen: Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)
Zingen: Lied 411: refrein (allen), vers 1 (vrouwen), refrein (allen), vers 2 (mannen) en refrein (allen) “Jezus leeft in eeuwigheid” (Evangelische Liedbundel)


Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed

Zingen: Lied 12 “Onze Vader (maak alles nieuw)” (Hofstadbundel)

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied “Een toekomst vol van hoop” van Sela


In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.   
 
Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.
 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.                  

Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.

 
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.

Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.


Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. O. Burgwal.
-- Mevr. R. Schut.

Voedselbank.

In de maand april ontvangt de Voedselbank graag potten jam.
Wat is het fijn dat de mand voorin de hal zo goed gevuld wordt.
Hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.

Foto's maken.
Lieve gemeenteleden,
Het is al weer jaren geleden dat onze fotowanden in ons mooie kerkgebouw zijn gemaakt. Het wordt tijd voor een up-date :)
We hebben onze Hofstad-fotografen bereid gevonden om op de feestavond van 21 april foto's te maken van alle gemeenteleden.
Bij binnenkomst (inloop van 17 - 17.30 uur) wordt u gevraagd om even de fotozaal in te lopen en dan uw mooiste glimlach te laten zien terwijl er een foto van u wordt gemaakt!
Alvast bedankt!
Namens de voorbereidingsgroep vrijwilligersavond en de Hofstad fotografen: Rein de Niet, Ruud Kelderman en Jan Cees Wouters

Uitnodiging feestavond voor gemeenteleden en vrijwilligers van kerk en kringloopwinkel De Hofstad.
Weet u het nog van vorig jaar? Samen pizza eten en de bingo, vermakelijk gebracht door de dames Ali en Maaike. Ook deelden ze medailles uit aan een aantal vrijwilligers.
Ook dit jaar is er weer een vrijwilligersavond. En wel op 21 april. We kondigen dit op tijd aan zodat u zich kunt aanmelden en het in uw agenda kunt zetten. We hopen u te ontmoeten! We hopen op net zo'n leuke avond als vorig jaar. Wij doen ons best :-)
Komt u ook feest vieren?
Omdat De Hofstad 20 jaar bestaat en we blij zijn met onze gemeenteleden en vrijwilligers van de kerk en de kringloopwinkel De Hofstad!
U en uw partner zijn van harte welkom op 21 april 2023 in De Hofstad, Hofveld 52.
U kunt binnenkomen tussen 17.00 en 17.30 uur en wordt verrast met eten, drinken en vertier tot ongeveer 21.00 uur.
Deze avond willen we, hoe kan het ook anders, ook ten goede laten komen aan ons goede doel voor 2023, "Les Amis de Gambie". Hiervoor zijn lootjes te koop (1 euro per stuk, 6 voor 5 euro).
We hopen dat u allemaal komt! U kunt zich opgeven tot en met 13 april op drie manieren:
- via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
- op intekenlijsten in de hal van de kerk en de kantine van de kringloopwinkel
- bellen met Ad en Margreet Heij: 055-5334390
Graag doorgeven met hoeveel personen u komt en of u ook dieetwensen heeft.
Tot 21 april!!
De voorbereidingsgroep: Ad en Margreet, Gert en Ineke, Jos en Lilian, Gerda, Ada, Albert en Janneke.

Beste gemeenteleden,
Inmiddels hebben er zich al weer veel mensen opgegeven om samen op 21 april ook het 20 jarig bestaan van de Hofstad te vieren op onze vrijwilligersavond. Maar ook u, die zich nog niet heeft opgegeven, bent van harte welkom! Wilt u dit zo snel mogelijk doen? Dan weten wij van de voorbereidingsgroep ook op hoeveel mensen we kunnen rekenen voor bijvoorbeeld het eten.
Het wordt hopelijk een hele gezellige avond waarop we u niet willen missen :)
U kunt zich opgeven op de intekenlijst die op het bord in de hal van de kerk hangt (er zijn al twee volle ingevulde formulieren vanaf gehaald :)) of via de mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen naar Ad en Margreet Heij: 055-5334390

Een hartelijke groet van de voorbereidingsgroep!

Nieuwe webmaster De Hofstad.
Voor het beheer en onderhoud van onze website is een beheerder, een zgn. webmaster, nodig.
Sinds het begin heeft Marcel de Poel deze rol met heel veel inzet en plezier ingevuld.
Dit voorjaar zijn Marcel en Jeanet De Poel naar Apeldoorn Noord verhuisd en moesten we op zoek naar een vervanger.
Henny Freriks die al wat beheer van de website en de zondagsbrief deed, is bereid gevonden zijn taak over te nemen.
We zijn daar erg blij mee want daarmee gaat dit werk verder.
We willen Marcel bedanken voor al die jaren waarin hij zich voor de Hofstad heeft ingezet en zullen als kerkrentmeesters daar nog op een passende manier aandacht aan geven.
Voor vragen en andere zaken rond de website en de zondagsbrief is Henny bereikbaar via het mailadres van de website:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Wijkraad van kerkrentmeesters,
Ad Heij.