De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 30 april 2023 om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. A.R. Roodenburg.
Organisten: Marc Woning.
Koster: Jan Beeuwkes.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 66: 1 en 3 “Breek, aarde, uit in jubelzangen” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 642: 1, 2, 7 en 8 “Ik zag het allen, dat Hij leeft” (Lied van de maand april)

Gebed

Woorden van genade en leven: 1 Petrus 1: 22 tot en met 1 Petrus 2: 2 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 315: 1 en 3 “Heb dank, o God van alle leven” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 53: 1 - 12 (uit de NBV21) door Marjanne Freriks

Zingen: Lied 651: 1, 2, 5, 6 en 7 “Christus heeft voor ons geleden” (NLB)

Schriftlezing: 1 Petrus 2: 11 - 25 (uit de NBV21)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4 “Jezus, ga ons voor” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 103c: 1, 2 en 3 “Loof de koning, heel mijn wezen” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Zingen (staande): Lied 708: 1 en 6 “Wilhelmus van Nassouwe”

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. C. de Klerk - Burgwal.
-- Mevr. J. Bos - Kamphuis.

Voedselbank.
In de maand april ontvangt de Voedselbank graag potten jam.
Wat is het fijn dat de mand voorin de hal zo goed gevuld wordt.
Hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.

Vakantiegeld Samen Delen 2023: geloven in samen delen!
De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben" groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschrapt. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de meest noodzakelijke boodschappen te betalen. Daarom organiseren 32 kerken in de gemeente Apeldoorn Vakantiegeld Samen Delen. Omdat we geloven in verbondenheid. Op Youtube staat een kort filmpje (link: https://www.youtube.com/watch?v=ropjJ2u-n88).

De actie wordt al voor de 12e keer gehouden en groeit ieder jaar: steeds meer mensen geven, steeds meer mensen ontvangen een bijdrage. Fijn dat er zoveel vertrouwen is om te geven en aan te vragen. In 2022 is een recordbedrag van € 191.000 gedeeld. Ruim 1100 adressen ontvingen een mooi bedrag. Dat geeft vertrouwen voor dit jaar. Uiteraard hoef je geen lid van een kerk te zijn om mee te doen aan deze actie, als gever of ontvanger.

Samen delen
We nodigen mensen die het goed hebben uit om te delen met mensen met de laagste inkomens. Ter vergelijking: mensen met een goed inkomen krijgen soms een paar duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks krijgen om van te leven.
Dit jaar liggen de inkomensnormen per maand voor een gezin op netto € 1.784,95 en voor een alleenstaande (ouder) op € 1.264,14. Het is duidelijk dat na het betalen van de vaste lasten - huur, energie en verzekeringen - er nog maar weinig overblijft voor dagelijkse boodschappen en alle andere uitgaven.

Geven:
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom!
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Doneren kan ook via onze website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Ontvangen:
Wie langer dan een jaar een inkomen heeft onder de normbedragen die hierboven zijn genoemd, nodigen we uit een aanvraag te doen om een bijdrage te ontvangen. We gaan heel zorgvuldig om met de privacy! Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn te lezen op onze website, zie hieronder. Om een aanvraag te kunnen doen moet u wonen in dat deel van de gemeente Apeldoorn, waar de lokale kerken de actie dragen. Dit zijn: Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel.

De actie loopt tot en met 2 juni 2023. Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!
Meer informatie:
Website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe webmaster De Hofstad.

Voor het beheer en onderhoud van onze website is een beheerder, een zgn. webmaster, nodig.
Sinds het begin heeft Marcel de Poel deze rol met heel veel inzet en plezier ingevuld.
Dit voorjaar zijn Marcel en Jeanet De Poel naar Apeldoorn Noord verhuisd en moesten we op zoek naar een vervanger.
Henny Freriks die al wat beheer van de website en de zondagsbrief deed, is bereid gevonden zijn taak over te nemen.
We zijn daar erg blij mee want daarmee gaat dit werk verder.
We willen Marcel bedanken voor al die jaren waarin hij zich voor de Hofstad heeft ingezet en zullen als kerkrentmeesters daar nog op een passende manier aandacht aan geven.
Voor vragen en andere zaken rond de website en de zondagsbrief is Henny bereikbaar via het mailadres van de website:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Wijkraad van kerkrentmeesters,
Ad Heij.