De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 7 mei 2023 om 09.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Dick Luijmes.
Organiste: mw. Ans Kuus.
Koster: Gert Buitenhuis.


INTREE

Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

lied 23-C: 1 t/m 4 'Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij' (NLB)

votum & groet

V  onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V die trouw blijft tot in eeuwigheid
A EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
V genade zij u en vrede
   van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus
   in de gemeenschap van de Heilige Geest
A AMEN

lied 23-C: 5 (NLB)

inleiding op de dienst

verootmoediging

tekst uit 1 Petrus

LOFPRIJZING

lied 873 'Zingen wij God onze lof' (2x) (NLB)

tekst

lied 652 'Zing jubilate voor de Heer' (NLB)

SCHRIFT
V de vrede van de Here zij met u!
A zijn vrede ook met u!

gebed, met het zingen van lied 848: 3, 4 en 5 'Al wat een mens te kennen zoekt' (NLB) lied van de maand mei

lezen 1 Petrus 2: 11 – 12 + 20b – 25 (NBV21) door Elly Kelderman

lied 695: 1 t/m 3 'Heer, raak mij aan met uw adem' (NLB)


lezen Johannes 9: 41 – 10: 10 (NBV21) door Elly Kelderman

lied 695: 4 t/m 5 (NLB)


verkondiging

lied 973: 1 t/m 4 'Om voor elkaar te zijn' (NLB)

GAVEN

aandacht voor de collecten

gebeden

lied 140 'Kroon Hem met gouden kroon' (ELB)


ZENDING en ZEGENING

zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. A. Schinkel.
-- Dhr. J. Bockweg.

Voedselbank.

Geniet u ook zo van een heerlijk kopje thee, op zijn tijd?
De clienten van de Voedselbank ook. Helpt u daarom mee om deze maand de mand te vullen met pakjes thee.
Namens de clienten van de Voedselbank, hartelijk dank.

Kerken in Zuid vieren samen Hemelvaart.


Bakkers gevraagd.
Beste gemeenteleden,Voor de gezamenlijke viering van Hemelvaart op donderdag 18 mei (zie bericht hierboven) zoeken we ‘bakkers’ die een cake of (kruid)koek willen bakken om te delen bij de koffie/thee.

Opgeven kan via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bellen mag ook: Marjanne Freriks: 06-19701075

Taakgroep Vieren en Gemeente.


Nieuwe webmaster De Hofstad.

Voor het beheer en onderhoud van onze website is een beheerder, een zgn. webmaster, nodig.
Sinds het begin heeft Marcel de Poel deze rol met heel veel inzet en plezier ingevuld.
Dit voorjaar zijn Marcel en Jeanet De Poel naar Apeldoorn Noord verhuisd en moesten we op zoek naar een vervanger.
Henny Freriks die al wat beheer van de website en de zondagsbrief deed, is bereid gevonden zijn taak over te nemen.
We zijn daar erg blij mee want daarmee gaat dit werk verder.
We willen Marcel bedanken voor al die jaren waarin hij zich voor de Hofstad heeft ingezet en zullen als kerkrentmeesters daar nog op een passende manier aandacht aan geven.
Voor vragen en andere zaken rond de website en de zondagsbrief is Henny bereikbaar via het mailadres van de website:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Wijkraad van kerkrentmeesters,
Ad Heij.