De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 21 mei 2023 om 09.30 uur in De Hofstad - Viering Heilig Avondmaal.

Voorganger: Da. Gerdina Loeve.
Organist: Wilco Veldkamp.
Koster: Hilligje Stegeman.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Hofstadbundel 4: 1 t/m 3 'Dit huis, een herberg onderweg'


Bemoediging en groet
V:   Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A:   die hemel en aarde gemaakt heeft
V:   …. door de heilige Geest
A:   Amen

Gemeente gaat zitten

Drempelgebed, gedicht naar Psalm 25 – Huub Oosterhuis

Lied van de maand: NLB 848: 1 t/m 4 'Al wat een mens te kennen zoekt'

Kyriëgebed met gezongen 'Heer, onze Heer, wij bidden U: verhoor ons'  (Hofstadbundel)

Glorialied: NLB 848: 5 'Eer aan de Vader, Zoon en Geest'

Gebed om de heilige Geest

Lezing: Marcus 6: 30-44 door Lilian van den Oetelaar

Lied: NLB 383: 1, 3 'Zeven was voldoende'

Woorden ter overweging

Lezing: Marcus 7: 24-30 door Lilian van den Oetelaar 

Woorden ter overweging

Lied: NLB Psalm 98: 1 'Zing een nieuw lied voor God de Here'

Lezing: Marcus 8: 1-9 door Lilian van den Oetelaar 

Lied: NLB Psalm 98: 3, 4 'Laat heel de aarde een loflied wezen'

Woorden ter overweging

Lied (staande): Hofstadbundel 1 'Ik geloof in God de Vader'

Gebeden – stil gebed

Afkondiging van de collecten

Terwijl de tafel gereedgemaakt wordt, zingen we Hofstadbundel 43: 1, 4, 5 'Maaltijd van vreugde, licht overgoten'

Nodiging

Tafelgebed – Onze Vader

Tijdens delen van brood en wijn, zingen we
• Hofstadbundel 38: 1 t/m 4 'Ik zal er zijn voor jou'
• NLB 385: 2, 3, 4 'Wij delen, wij delen'


Dankgebed

Slotlied: NLB 383: 2, 4, 5 'Zeven is voldoende'

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)


OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. J. Kusters.
-- Dhr. C. Hofman.

Voedselbank.
Geniet u ook zo van een heerlijk kopje thee, op zijn tijd?
De clienten van de Voedselbank ook. Helpt u daarom mee om deze maand de mand te vullen met pakjes thee.
Namens de clienten van de Voedselbank, hartelijk dank.

Vakantiegeld Samen Delen 2023: geloven in samen delen!
De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben" groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschrapt. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de meest noodzakelijke boodschappen te betalen. Daarom organiseren 32 kerken in de gemeente Apeldoorn Vakantiegeld Samen Delen. Omdat we geloven in verbondenheid. Op Youtube staat een kort filmpje (link: https://www.youtube.com/watch?v=ropjJ2u-n88).

De actie wordt al voor de 12e keer gehouden en groeit ieder jaar: steeds meer mensen geven, steeds meer mensen ontvangen een bijdrage. Fijn dat er zoveel vertrouwen is om te geven en aan te vragen. In 2022 is een recordbedrag van € 191.000 gedeeld. Ruim 1100 adressen ontvingen een mooi bedrag. Dat geeft vertrouwen voor dit jaar. Uiteraard hoef je geen lid van een kerk te zijn om mee te doen aan deze actie, als gever of ontvanger.

Samen delen
We nodigen mensen die het goed hebben uit om te delen met mensen met de laagste inkomens. Ter vergelijking: mensen met een goed inkomen krijgen soms een paar duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks krijgen om van te leven.
Dit jaar liggen de inkomensnormen per maand voor een gezin op netto € 1.784,95 en voor een alleenstaande (ouder) op € 1.264,14. Het is duidelijk dat na het betalen van de vaste lasten - huur, energie en verzekeringen - er nog maar weinig overblijft voor dagelijkse boodschappen en alle andere uitgaven.

Geven:
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom!
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Doneren kan ook via onze website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Ontvangen:
Wie langer dan een jaar een inkomen heeft onder de normbedragen die hierboven zijn genoemd, nodigen we uit een aanvraag te doen om een bijdrage te ontvangen. We gaan heel zorgvuldig om met de privacy! Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn te lezen op onze website, zie hieronder. Om een aanvraag te kunnen doen moet u wonen in dat deel van de gemeente Apeldoorn, waar de lokale kerken de actie dragen. Dit zijn: Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel.

De actie loopt tot en met 2 juni 2023. Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!
Meer informatie:
Website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Kom in mijn tuin 2023.
De maanden juni, juli en augustus organiseren we graag weer “Kom in mijn tuin”. De eerste zondag van de maand drinken we koffie in - de tuin van – de kerk, de andere zondagen hopen we welkom te zijn in de tuin van iemand die het leuk vindt om gasten te ontvangen.
Wie vindt dat leuk?
Gast- vrouwen/heren kunnen zich inschrijven op het bord in de hal van de kerk. Maar een appje of mailtje naar Inge Wouters is ook goed.
Via de schermen in de kerk en zondags/nieuwsbrief kunt u lezen waar u betreffende zondag welkom bent.
Namens de organisatie een hartelijke groet, Inge Wouters ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Poetsen en ontmoeten.
Zoals iedereen weet hebben we niet alleen een gemeente de Hofstad, maar ook een Kringloopwinkel de Hofstad. We merken dat er heel veel te doen is in de Kringloop en dat er geregeld niet toegekomen wordt aan schoonmaken. Maar we willen wel graag een schone winkel hebben en houden. Natuurlijk wordt er geregeld gestofzuigd/ geveegd/ gestoft, maar te weinig. We hopen dat er mensen zijn die ons op de eerste woensdagochtend van de maand willen komen helpen met het schoonmaken van onze winkel en magazijn. Stoffen, soppen, ramen zemen, stofzuigen en vegen. Natuurlijk zorgen we voor koffie met iets lekkers. En u ontmoet elkaar nog eens op een andere manier :)
Voelt u er iets voor om ons te helpen? Dan is het fijn dat u even contact opneemt met Belinda Elzinga: 06-19954963 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Janneke Blaauw: 06-50678351 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Heeft u een buurvrouw/ buurman, vriendin of vriend die ook wil helpen? Welkom!
We starten voor het eerst in juli en wel op woensdag 5 juli. Om 9 uur en werken tot uiterlijk 12 uur door, maar wie weet zijn we ook wel veel eerder klaar. Vele handen maken licht werk.

Nieuwe webmaster De Hofstad.
Voor het beheer en onderhoud van onze website is een beheerder, een zgn. webmaster, nodig.
Sinds het begin heeft Marcel de Poel deze rol met heel veel inzet en plezier ingevuld.
Dit voorjaar zijn Marcel en Jeanet De Poel naar Apeldoorn Noord verhuisd en moesten we op zoek naar een vervanger.
Henny Freriks die al wat beheer van de website en de zondagsbrief deed, is bereid gevonden zijn taak over te nemen.
We zijn daar erg blij mee want daarmee gaat dit werk verder.
We willen Marcel bedanken voor al die jaren waarin hij zich voor de Hofstad heeft ingezet en zullen als kerkrentmeesters daar nog op een passende manier aandacht aan geven.
Voor vragen en andere zaken rond de website en de zondagsbrief is Henny bereikbaar via het mailadres van de website:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Wijkraad van kerkrentmeesters,
Ad Heij.