De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 18 juni 2023, om 09.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: Egbert Fokkema.
Organist: Theo Fokkema.
Koster: Jan Beeuwkes.

Thema: ‘Het mogen delen van gaven, geloof, hoop en liefde is een geweldig voorrecht! Gefeliciteerd! ’

Het is vandaag vaderdag; daarom zingen of bekijken en beluisteren we ook enkele liederen die met ‘vader’ en Onze Vader te maken hebben.


Vijf minuten voor aanvang van de dienst, luisteren en kijken we naar ‘Father we love you’. Een aanbiddingslied -programma Nederland Zingt- opgenomen in de Stevenskerk in Nijmegen. (Koor Hatikwa)

Kort moment van stilte tijdens zacht orgelspel  

Woord van welkom en mededelingen
 

Zingen uit ‘Dat geloof ik’ van André Troost, op melodie Gezang 319 (LvK 1973):
Wees welkom in dit open huis, een herberg, zo gastvrij! Kom hier op adem, voel je thuis, leef óp – van harte blij!
Wees meer dan gast, wees kind aan huis, de hemel blijkt royaal: zonen en dochters welkom thuis, ons wacht een rijk onthaal!
Hier is een veilig toevluchtsoord voor mensen murw en moe – hier maakt God licht, hier woont zijn Woord, hier lacht zijn Kind ons toe.


Onze Hulp en Groet 

Voorganger leest tekst:
'Voor wie vader is van een kind groot of klein.
Voor wie nog nooit vader was maar het heel graag wilde zijn.
Voor wie zijn vader zo mist en denkt: was jij nog maar bij mij.
Voor wie vader is…..al is hun kind er niet meer bij.
Fijne vaderdag, voor iedereen die in zijn hart een vader is.
'

Zingen: Abba Vader in het Nederlands en in het Engels.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrond mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen Abba Vader, U alleen U behoor ik toe.
Abba, Father, let me be yours en yours alone. May my will for ever be ever more your one. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba Father, let me be yours and yours alone.


Gemeente zingt van het Lied van de maand juni 672: 1, 3 en 7
Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de Heilige Geest aan velen heldenmoed. Bid dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed.
In ’t lichaam van de Heer tot leden uitverkoren, zijn wij door uwe kracht als kindren nieuw geboren. Deel van uw gaven uit, wees met uw kracht nabij. Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij.
Wie ’s Heren Geest bezielt, wie ’s Heren woord doet zingen, wie met ons vieren wil het feest der eerstelingen, die stemme met ons in en prijze Gods verbond dat Hij vandaag vernieuwt en elke morgenstond.


Gebed om Gods ontferming, nabijheid en bezieling van Zijn Geest, te besluiten door gemeente met het zingen van Lied 221: 3 (1 en 2 eerst ‘vertaald’ door de voorganger)
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Hartversterker : kijken en luisteren naar ‘Papa’ gezongen door Stef Bos

Zingen: Lied 213 uit 'Zingende gezegend': 1 en 3 (melodie Psalm 84)
Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en steg geen rust, geen ruimte meer kon vinden, een toevluchtsoord in de woestijn voor wie met olie en met wijn pijnlijke worden liet verbinden, dit huis waarin men smarten deelt, weet hoe Gods liefde harten heelt.
Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase; hier kan men putten nieuwe kracht, hier is beschutting voor de nacht, hier is het elke zondag Pasen! Gezegend al wie binnengaat en hier zijn lasten liggen laat


1e lezing door Elly Kelderman: Psalm 146 (Bijbel in Gewone Taal), daarna korte overdenking

Zingen: Lied 912: 1,2
Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.


2e lezing door Elly Kelderman: Handelingen 4: 32-34 en Matteüs 25: 34-40 (Bijbel in Gewone Taal), daarna korte overdenking

Zingen: Lied 912: 4 en 6
Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.
Neem ook mijne liefde, Heer, ‘k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.


Als eerste deel van ons dankgebed kijken we naar een ‘Mijn Vader, dank U wel’ (Hemelhoog 562) in een uitvoering van Nederland Zingt, gezongen door Elise Mannah in de Grote Kerk van Schiedam.

Vervolg dankgebed en voorbeden

Toelichting op de inzameling van de gaven. (De collecte is bij het verlaten van de kerkzaal)

Zingen uit 'Geroepen om te zingen', lied 197: 1 en 3

Wij willen gaven delen met mensen wereldwijd. Want delen wordt tot helen wanneer de ander lijdt. De Heer heeft zich gegeven en deelde onze nood. Zo heelde Hij ons leven. Hij is het levend brood.
Meer dan wij konden dromen gebeurt in onze tijd. Er is een weg gekomen van wederkerigheid. Nu leren wij ontvangen zij geven van hun kant. Geen strijd meer om belangen zo komt Gods rijk tot stand.


Slotlied : 103: 5 en 7

Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God, onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die onszelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen. Slechts leven op de adem van zijn stem.
Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en zijn gerechtigheid de eeuwen door. Zijn heil omsluit de komende geslachten; zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.


Zegen, door
a) Samen te zingen van Lied 415: 1 : Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. En 2:stort op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht
b) Voorganger:
c) Samen afsluiten met Lied 415: 3: Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus, Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. M. Koppelaar.
-- Fam. T. van Mourik.

Voedselbank.
De Voedselbank vraagt in de maand juni pasta.
De mand in de hal staat te wachten om weer gevuld te worden.
Namens de cliënten van de Voedselbank: hartelijk dank.

Kom in mijn tuin 2023.
De maanden juni, juli en augustus organiseren we graag weer “Kom in mijn tuin”. De eerste zondag van de maand drinken we koffie in (de tuin van) De Hofstad, de andere zondagen hopen we welkom te zijn in de tuin van iemand die het leuk vindt om gasten te ontvangen.
Er is nog ruimte om uw eigen tuin aan te bieden. Stuur hiervoor een appje of mailtje naar Inge Wouters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0623065007).
Op het bord in de hal van de kerk en/of in de agenda van De Hofstad kunt u lezen waar u de betreffende zondag welkom bent en ook welke zondagen nog niet ingevuld zijn.
Namens de organisatie een hartelijke groet, Inge Wouters.

Poetsen en ontmoeten.
Zoals iedereen weet hebben we niet alleen een gemeente de Hofstad, maar ook een Kringloopwinkel de Hofstad. We merken dat er heel veel te doen is in de Kringloop en dat er geregeld niet toegekomen wordt aan schoonmaken. Maar we willen wel graag een schone winkel hebben en houden. Natuurlijk wordt er geregeld gestofzuigd/ geveegd/ gestoft, maar te weinig. We hopen dat er mensen zijn die ons op de eerste woensdagochtend van de maand willen komen helpen met het schoonmaken van onze winkel en magazijn. Stoffen, soppen, ramen zemen, stofzuigen en vegen. Natuurlijk zorgen we voor koffie met iets lekkers. En u ontmoet elkaar nog eens op een andere manier :)
Voelt u er iets voor om ons te helpen? Dan is het fijn dat u even contact opneemt met Belinda Elzinga: 06-19954963 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Janneke Blaauw: 06-50678351 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Heeft u een buurvrouw/ buurman, vriendin of vriend die ook wil helpen? Welkom!
We starten voor het eerst in juli en wel op woensdag 5 juli om 9 uur en werken door tot uiterlijk 12 uur, maar wie weet zijn we ook wel veel eerder klaar. Vele handen maken licht werk.

Een bedrag voor "Vakantiegeld Samen Delen!"
Kringloopwinkel De Hofstad heeft gisteren een cheque overhandigd aan actie "Vakantiegeld samen delen!"
Het is de netto-winst van de maand mei, ruim € 6000,00.