De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 30 juli 2023, om 09.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Jaap Kappers.
Organist: Bert Riphagen.
Koster: Gert Buitenhuis.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Lied 216: “Dit is een morgen als ooit de eerste” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 791: “Liefde, eenmaal uitgesproken” (NLB) - Lied van de maand juli

Waar gaat het over

Zingen: Psalm 119: 1 en 48: “Welzalig wie de rechte wegen gaan” (NLB)

Kyriegebed

Zingen: Glorialied: 863: “Nu laat ons God de Here” (NLB)

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Matteüs 13: 44-52 (uit de NBV21) door Margreet Heij

Zingen: Lied 241: 1,2 en 3: “Gij die mijn liefste kleinood zijt” (NLB)

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel 


Zingen: Lied 908: 1, 3 en 4: “Ik heb U lief, o mijn beminde” (NLB)

Gebeden: voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 1014: “Geef vrede door van hand tot hand” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. N. Alberts.
-- Fam. J. Hilgenga.

Voedselbank.
De voedselbank ontvangt in de maand juli graag tandenborstels en tandpasta.
Naast eten is ook de verzorging van het gebit erg belangrijk.
Namens de cliënten van de voedselbank: hartelijk dank.

Sing-in.
Op zondag 6 augustus is er in De Hofstad een Sing-in vanaf 19:00 uur. De toegang is gratis, bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het project Les Amis de Gambie. Iedereen is van harte hiervoor uitgenodigd.

Kom in mijn tuin 2023.
De maanden juni, juli en augustus organiseren we graag weer “Kom in mijn tuin”. De eerste zondag van de maand drinken we koffie in (de tuin van) De Hofstad, de andere zondagen hopen we welkom te zijn in de tuin van iemand die het leuk vindt om gasten te ontvangen.
Er is nog ruimte om uw eigen tuin aan te bieden. Stuur hiervoor een appje of mailtje naar Inge Wouters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0623065007).
Op het bord in de hal van de kerk en/of in de agenda van De Hofstad kunt u lezen waar u de betreffende zondag welkom bent en ook welke zondagen nog niet ingevuld zijn.
Namens de organisatie een hartelijke groet, Inge Wouters.

Poetsen en ontmoeten.
Ook een winkel moet worden schoongehouden. We merken dat dat best lastig is omdat er altijd ook veel andere dingen te doen zijn. We zouden het fijn vinden om 1 x per maand een soort poetsochtend te gaan organiseren van 9 tot uiterlijk 12 uur.
Op woensdagochtend bleken er belangstellenden niet te kunnen daarom zijn we naar de donderdagochtend gegaan. Donderdag ochtend 3 augustus gaan we van start. Zijn er nog meer mensen die willen helpen? (ook als je maar 1 x mee kunt helpen van harte welkom).
Of misschien heb je wel een buurvrouw of buurman die mee wil helpen. We zorgen natuurlijk voor een koffiemoment met iets lekkers.
Als je mee wilt poetsen is het fijn als je dat even aan geeft bij Janneke Blaauw (06-50678351).
We zullen dan steeds op de eerste donderdag van de maand bezig zijn.
Vele handen maken licht werk :)