De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 6 augustus 2023, om 09.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Dick Luijmes.
Organist: Ans Kuus.
Koster: Gert Buitenhuis.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

INTREE

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): psalm 65: 2 en 3 "De stilte zingt U toe, o Here" (NLB)

Votum en Groet

v   onze hulp is in de Naam van de Heer
A  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v   die trouw blijft tot in eeuwigheid
A  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
v   genade zij u en vrede
    van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus
    in de gemeenschap van de heilige Geest
A  AMEN (gemeente gaat zitten)

Inleiding

Verootmoediging
begonnen met lied 833 "Neem mij aan zoals ik ben" (NLB)
melodie door het gesproken gebed heen spelen
besloten met lied 833 "Neem mij aan zoals ik ben" (NLB)
lezen Romeinen 3: 21 – 26

Lofprijzing

Zingen lied: Opwekking 167 "Samen in de naam van Jezus"

WOORD

v   de vrede van de Heer is met u!
A  ZIJN GEEST IS IN ONS MIDDEN!

Zingen lied: 55: 1 t/m 5 "Door de wereld gaat een woord" (Hofstadbundel) - lied van de maand augustus

Lezen Jesaja 40: 12 – 25 door Marri Brouwer

Zingen lied: psalm 86: 3 en 5 "Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden" (NLB)

Lezen Mattheus 13: 24 – 30, 36 – 43 door Marri Brouwer

Zingen lied: psalm 86: 7 "Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden" (NLB)

Verkondiging

ANTWOORD

Zingen lied 763: 1 t/m 5 "Zij zullen de wereld bewonen" (NLB)

GEBEDEN en GAVEN

Voorbeden

Zingen lied: 333 "Kom, Geest van God" (NLB)

Afkondiging van de collecten

ZENDING en ZEGENING

Slotlied 755: 1 en 2 "Toch overwint eens de genade" (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. A. Kooistra.
-- Mevr. T. van Gool - Berkhof.

Voedselbank.
Voor de maand augustus vraagt de voedselbank om crackers en knäckebröd.
We hopen dat de manden, zoals altijd, weer goed gevuld worden.
Ook dit is diaconaal gemeente zijn, om zo om te zien naar de minder draagkrachtigen in onze stad.
Namens de cliënten van de voedselbank: hartelijk dank.

Sing-in.
Op zondag 6 augustus is er in De Hofstad een Sing-in vanaf 19:00 uur. De toegang is gratis, bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het project Les Amis de Gambie. Iedereen is van harte hiervoor uitgenodigd.

Kom in mijn tuin 2023.
De maanden juni, juli en augustus organiseren we graag weer “Kom in mijn tuin”. De eerste zondag van de maand drinken we koffie in (de tuin van) De Hofstad, de andere zondagen hopen we welkom te zijn in de tuin van iemand die het leuk vindt om gasten te ontvangen.
Er is nog ruimte om uw eigen tuin aan te bieden. Stuur hiervoor een appje of mailtje naar Inge Wouters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0623065007).
Op het bord in de hal van de kerk en/of in de agenda van De Hofstad kunt u lezen waar u de betreffende zondag welkom bent en ook welke zondagen nog niet ingevuld zijn.
Namens de organisatie een hartelijke groet, Inge Wouters.

Poetsen en ontmoeten.
Ook een winkel moet worden schoongehouden. We merken dat dat best lastig is omdat er altijd ook veel andere dingen te doen zijn. We zouden het fijn vinden om 1 x per maand een soort poetsochtend te gaan organiseren van 9 tot uiterlijk 12 uur.
Op woensdagochtend bleken er belangstellenden niet te kunnen daarom zijn we naar de donderdagochtend gegaan. Donderdag ochtend 3 augustus gaan we van start. Zijn er nog meer mensen die willen helpen? (ook als je maar 1 x mee kunt helpen van harte welkom).
Of misschien heb je wel een buurvrouw of buurman die mee wil helpen. We zorgen natuurlijk voor een koffiemoment met iets lekkers.
Als je mee wilt poetsen is het fijn als je dat even aan geeft bij Janneke Blaauw (06-50678351).
We zullen dan steeds op de eerste donderdag van de maand bezig zijn.
Vele handen maken licht werk :)