De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Sing-In op zondag 6 augustus 2023, om 19.00 uur in De Hofstad.

Organist: Marc Woning

Welkom

Inleiding

Zegen ons Algoede      NLB 415: 1, 2 en 3
Vrede van God            Opwekking 602: 1, 2, 3 en 1

Opdracht

Alles wat adem heeft love de Here      NLB 146c: 1, 3, 5, 6 en 7
Grote God wij loven U                        NLB 413: 1, 3 en 2

De Liefde

Als een hert dat verlangt naar water         Opwekking 281
Mijn Jezus, ik hou van U                         Opwekking 392
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen         Opwekking 334
De kracht van Uw liefde                          Opwekking 488


Zijn grootheid en trouw
Hoe groot zijt Gij                            Opwekking 407
Groot is uw trouw, o Heer                Opwekking 123

Vooruitzicht

Lichtstad met uw paarlen poorten          Johannes de Heer 893
Genade, zo oneindig groot                    Opwekking 428

Abba Vader, Machtig, krachtig, in eeuwigheid

Abba Vader                                 Opwekking 136
Machtig God, sterke Rots             Opwekking 277
Jezus leeft in eeuwigheid              Opwekking 71

Opdracht

Ga nu heen in vrede           Johannes de Heer 928