De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 27 augustus 2023, om 09.30 uur in De Hofstad

 

Voorganger: Pastor mw. Mariëtte Bossenbroek-Baller, Nunspeet
Organist:      Wilco Veldkamp
Koster:         Jan Beeuwkes

“Hoor, de stem van de Eeuwige”

 

Orgelspel 

 

 

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

 

Welkom en mededelingen

 

Lied van de intocht: Lied 8a: 1, 2, 3, 4, 5, 6 "Heer onze Heer, hoe heerlijk is Uw Naam"(NLB)

 

Bemoediging en groet
V: In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest AMEN

 

V: Onze hulp is de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw is tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOSLAAT HET WERK wat zijn hand ooit begonnen is
V: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader
A: en van Christus Jezus onze Heer. Amen
De gemeente gaat zitten

 

Lied van de maand: lied 55 "Door de wereld gaat een woord" (Hofstadbundel)

 

Gebed voor de nood van de wereld
Aansluitend
Glorialied 305: 1, 2, 3 "Alle eer en alle glorie" (NLB)

 

Gebed bij opening van het Woord

 

1e Lezing Jesaja 55: 6-13 (NBV21)(Lector)

 

Zingen Lied: God die met mensen is (mel. Lied 672)

Kom zing op deze dag
met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht,
de kracht door God gegeven.
Drink met ons uit de bron
van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord,
dat God met mensen is.

Dat God met mensen is,
dát willen wij beamen
in woorden en in daad,
met hart en handen samen.
Zijn Geest doorademt ons,
bezielt héél ons bestaan.
God die met mensen is,
wil met ons verdergaan!           Alfred C. Bronswijk uit: Rakelings nabij

 

2e Lezing: Mattheus 13:1-9, 18-23 (NBV21)

 

Zingen: Lied 764: 1, 4, 6 "Een zaaier ging uit om te zaaien" (NLB)

 

Overweging

 

Zingen: Lied: 657: 1, 2, 4 "Zolang wij ademhalen" (NLB)

 

Dankgebed, Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

 

Onze Vader

 

Slotlied 418:1, 4 "God schenk ons de kracht" (NLB)

 

Zegen, aansluitend zingen wij samen

 

Lied 425 "Vervuld van Uw zegen" (NLB)

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Mevr. A. ten Hoorn en naar mevr. H. Hartgers


Voedselbank.
Voor de maand augustus vraagt de voedselbank om crackers en knäckebröd.
We hopen dat de manden, zoals altijd, weer goed gevuld worden.
Ook dit is diaconaal gemeente zijn, om zo om te zien naar de minder draagkrachtigen in onze stad.
Namens de cliënten van de voedselbank: hartelijk dank.

 

Kom in mijn tuin 2023.
Op zondag 27 augustus zijn we na de dienst nog een keer welkom in de tuin van Marjolein en Sjoerd Zijlstra.
Dat is de laatste 'Kom in mijn tuin' van het seizoen. Fijn dat we weer van al die mooie tuinen, de koffie, het lekkers en de gezelligheid mochten genieten.
Namens de organisatie een hartelijke groet,
Inge Wouters.