De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 3 september 2023, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Mw. Marjon Bosch.
Organist: Marc Woning.
Koster: Gert Buitenhuis.


VOORBEREIDING

Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Stilte

DIENST VAN VOORBEREIDING

Aanvangslied (staande): Psalm 98, vers 1 en 2: "Zing een nieuw lied" (NLB)

Bemoediging en groet

V.   De vrede van God,
      het licht van Christus
      en de Geest die alles samenbindt
      is met u
G.   En ook met u.
V.   In de naam van God ,
G .  die geloof, hoop en liefde is,
V.   proberen wij hier
G.   te geloven, te hopen en lief te hebben.
V.   Amen

Kyrie gebed

Zingen lied: 150, vers 1 en 2: "Loof God loof hem overal" (NLB)

Inleiding

Zingen lied:  5 "Klein, klein kindje" (Alles wordt nieuw II)

DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed

Schriftlezing: Exodus 14, 5-14 en Exodus 15, 19-21 door Marjanne Freriks

Zingen lied: 169, vers 1, 3 en 6 "De koning van Egypteland" (NLB)

Schriftlezing: Hebreeën 12, 5-7 en 10-13 door Marjanne Freriks

Zingen lied: 837, vers 1 en 4 "Iedereen zoekt U, jong of oud" (NLB) - lied van de maand september

Overweging

Orgelspel

Zingen lied: 655 "Zing voor de Heer" (NLB)

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dank en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied: lied 695: "Heer raak mij aan" (NLB)

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. G. Koster.
-- Dhr. E. Fokkema.

Voedselbank.
In de maand september doet de voedselbank een beroep op ons om houdbare melk in te zamelen.
U doet toch ook weer mee?
Alvast bedankt namens de cliënten van de voedselbank.

Uitnodiging Startzondag 17 september.
Op zondag 17 september geven we in een feestelijke dienst het startsein voor ons nieuwe jaarthema: 'Ga mee!' Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. U heeft het al enige tijd zien staan op de ramen van de kerk.
Vanaf 9.30 (!) uur is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie/thee (bij mooi weer buiten in onze Hofstad-tuin), waarna om 10.00 uur de dienst in de kerkzaal begint.
Na de dienst is er een gezellig samenzijn. We willen dit doen in de vorm van een high-tea (of koffie) met hartige en zoete lekkernijen. Vindt u het leuk om iets te maken of mee te nemen voor de high-tea bijv. sandwiches/ kleine zoete/hartige lekkernijen? Geeft u dit dan even door aan de taakgroep Vieren en Gemeente voor woensdag 13 september via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of persoonlijk bij Marri Brouwer of Marjanne Freriks.
U komt toch ook?

Herbevestiging en afscheid ambtsdragers.

De Kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat er enkele diakenen in de dienst van 24 september worden herbevestigd.
De diakenen zijn mevr. Elly Kelderman-Baan en mevr. Ans Ditzel.
In deze dienst nemen we afscheid van onze pastoraal ouderling mevr. Joke Kusters.