De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst op zondag 3 september 2023 om 19.00 uur in De Hofstad

Sing-in met medewerking van Gospelkoor The Young Church Singers & YCS band o.l.v. André Bijleveld.
Koster: Ruud Kelderman

Voor de dienst zingen koor en gemeente:
Feest van genade (Opw. 820)

Alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn zoon gaf en wie in Hem gelooft
gaat niet verloren; ontvangt het leven
dat nooit meer ophoudt.

Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde
om ons te redden, te redden van onszelf.
Dus kijk de deur staat voor ons open
God roept ons binnen.

Het is een feest van genade.
Het is een feest God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
dus kom naar huis.
Kom naar huis, kom naar huis.

Alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn zoon gaf en wie in Hem gelooft
gaat niet verloren; ontvangt het leven
dat nooit meer ophoudt.

Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde
om ons te redden, te redden van onszelf.
Dus kijk de deur staat voor ons open
God roept ons binnen.

Het is een feest van genade.
Het is een feest God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
dus kom naar huis.
Kom naar huis, kom naar huis.

Stop met wat je doet
God de Vader roept
En Hij ziet naar je uit
Dus kom naar huis,
kom naar huis, kom naar huis.
Dus kom naar huis,
kom naar huis, kom naar huis.

Het is een feest van genade.
Het is een feest God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
dus kom naar huis.
Kom naar huis, kom naar huis.

Het is een feest van genade.
Het is een feest God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
dus kom naar huis.
Kom naar huis, kom naar huis.
Ik kom naar huis.
Kom naar huis, kom naar huis.

- Welkom door de ouderling

Samenzang koor en gemeente (staande):
Groot is uw trouw, o Heer (Opw. 123)

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar
Zon maan en sterren in hemelse baan
Tonen zo duid’lijk Uw Godd’lijke wijsheid,
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

(Vrouwen)
Groot is Uw trouw ied’re morgen opnieuw
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid

(Allen)
Groot is uw trouw ied’re morgen opnieuw
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Samenzang (koor en gemeente) :
De liefde wint (Kees Kraayenoord)

De liefde wint. Ik voel het weer
Dit is een nieuwe dag
Ik weet de weg verdwaal niet meer
En zie wat ik niet zag

De liefde geeft mij zoveel kracht
Verjaagt de angst uit mij
Zij is mijn zonlicht in de nacht
Het donker is voorbij

Refrein:
Geen duizend ketens houden mij
Bij Hem vandaan want ik ben vrij
Ik zie het licht en ik was blind
Dus ik geloof! De liefde wint

De bakens zijn voorgoed verzet
Gods Woord is mijn kompas
Zijn liefde heeft mijn hart gered
Dat zo verloren was

Refrein:
Geen duizend ketens houden mij
Bij Hem vandaan want ik ben vrij
Ik zie het licht en ik was blind
Dus ik geloof! De liefde wint
Geen duizend ketens houden mij
Bij Hem vandaan want ik ben vrij
Ik zie het licht en ik was blind
Dus ik geloof! De liefde wint

De wereld houdt er ooit mee op
Want alles gaat voorbij
Maar zelfs wanneer mijn leven stopt
Dan bent U hier bij mij
Dan bent U nog bij mij
Dan bent U nog dichtbij

Chorus:
Geen duizend ketens houden mij
Bij Hem vandaan want ik ben vrij
Ik zie het licht en ik was blind
Dus ik geloof! De liefde wint
Geen duizend ketens houden mij
Bij Hem vandaan want ik ben vrij
Ik zie het licht en ik was blind
Dus ik geloof! De liefde wint 3x

The Young Church Singers zingen:
- Rebel Heart
- Agnus Dei


Samenzang koor en gemeente:
Witter dan sneeuw (Psalm Project)

Vrouwen:
Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Mannen:
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Vrouwen:
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Allen:
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Laat mij weer juichen!
Laat mij weer dansen!
Laat mij weer leven!
Laat mij weer juichen, weer dansen weer leven!
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Samenzang koor en gemeente:
Hoe groot zijt Gij (Opw. 407)

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

- Schriftlezing met korte uitleg

The Young Church Singers zingen:
- Goodness of God
- New name written down in Glory

Samenzang koor en gemeente:
Groot is Hij (canon, Opw. 574)

(Alten)
Groot is Hij, allerhoogste heer,
onze vredevorst; wat een God is Hij!

(Sopranen)
Halleluja, halleluja.
Halleluja, wat een God is Hij!

(Heren)
Halleluja, aan Hem zij de glorie,
rijkdom en macht; wat een God is Hij!

Tonen sheet collecte-doelen

Samenzang koor en gemeente:
Jezus, Overwinnaar (Opw. 832)

Solo
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Allen
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
Jezus, Overwinnaar!
Jezus, Overwinnaar!

- Dankwoord door de ouderling

Slotlied koor en gemeente (staande):
Gebed om Zegen (Opw. 710)

Solo
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Allen
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

2x
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

- Zegenbede

The Young Church Singers zingen:
- Ride on, King Jesus


De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 1 oktober 2023
- Koor          : Mannenkoor CMA uit Assen, o.l.v. Bert Duijst.
- Voorganger : Ds. Hans van Ark.
- Organist     : Jorrit Woudt.