De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 10 september 2023, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Da Janny Eldering - Schenkel.
Organist: Wilco Veldkamp.
Koster: Wim Brouwer.Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande), lied 837, vers 1 en 3: "Iedereen zoekt U, jong of oud" (NLB) - lied van de maand september

Votum en groet

Zingen lied 310, alle verzen: "Eén is de Heer, de God der goden" (NLB)

Gebed om nabijheid en ontferming

Rondom de Schriften

Zingen lied 938, "Christus die U wilt tooien" (NLB)


Schriftlezing Genesis 9, vers 18-23 (NBV)

Zingen lied 119, vers 1: "Welzalig wie de rechte wegen gaan" (NLB)

Schriftlezing Marcus 12, vers 28 – 34 (NBV)

Zingen lied 119, vers 20: "Wanner ik denk aan uw aloude woord" (NLB)

Schriftlezing Romeinen 11, vers 33- 36a (NBV)

Zingen lied 119, vers 40: "Uw woord is een als een lamp, een helder licht" (NLB)

Verkondiging

Zingen lied 275: "Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig" (NLB)

Voorbeden - dankgebed - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied, lied 425: "Vervuld van uw zegen" (NLB)

Zegen en uitzending

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. T. Zondervan.
-- Mevr. W. Vunderink.

Voedselbank.
In de maand september doet de voedselbank een beroep op ons om houdbare melk in te zamelen.
U doet toch ook weer mee?
Alvast bedankt namens de cliënten van de voedselbank.

Uitnodiging Startzondag 17 september.
Op zondag 17 september geven we in een feestelijke dienst het startsein voor ons nieuwe jaarthema: 'Ga mee!' Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. U heeft het al enige tijd zien staan op de ramen van de kerk.
Vanaf 9.30 (!) uur is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie/thee (bij mooi weer buiten in onze Hofstad-tuin), waarna om 10.00 uur de dienst in de kerkzaal begint.
Na de dienst is er een gezellig samenzijn. We willen dit doen in de vorm van een high-tea (of koffie) met hartige en zoete lekkernijen. Vindt u het leuk om iets te maken of mee te nemen voor de high-tea bijv. sandwiches/ kleine zoete/hartige lekkernijen? Geeft u dit dan even door aan de taakgroep Vieren en Gemeente voor woensdag 13 september via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of persoonlijk bij Marri Brouwer of Marjanne Freriks.
U komt toch ook?

Herbevestiging en afscheid ambtsdragers.
De Kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat er enkele diakenen in de dienst van 24 september worden herbevestigd.
De diakenen zijn Mevr. Elly Kelderman-Baan en Mevr. Ans Ditzel.
In deze dienst nemen we afscheid van onze pastoraal ouderling Mevr. Joke Kusters.

Kijk op de Kerk.

De nieuwste versie van de digitale krant "Kijk op de Kerk" staat op de website. U kunt deze vinden in het topmenu, onder het logo van De Hofstad.
Ook liggen er gedrukte exemplaren op een statafel in de hal van De Hofstad.