De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 22 oktober 2023, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Cees Huisman.
Organist: Bert Riphagen.
Koster: Gert Buitenhuis.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Lied 825: 1 en 3: "De wereld is van Hem vervuld" (NLB) - lied van de maand oktober

Groet en bemoediging

Drempelgebed

Zingen: Lied 283: "In de veelheid van geluiden" (NLB)

Kyriëgebed, afgesloten met lied 301j: "Kyrië Eleison" (NLB)

Zingen: Glorialied 713: vs 1 en 2 (allen), vs 3 (mannen), vs 4 vrouwen en vs 5 (allen): "Wij moeten Gode zingen" (NLB)

Gebed van de zondag

Schriftlezing Oude Testament: Psalm 119: 123-128 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 119a: 1 en 4: "Uw woord omvat mijn leven" (NLB)

Schriftlezing: Mattheüs 13: 44-46 en 51-52 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 339a: "U komt de lof toe" (NLB)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 837: 1, 3 en 4: "Iedereen zoekt U, jong of oud" (NLB)

Afkondiging van de collecten

Gebeden met gezongen responsie: Lied 368j "Heer, hoor ons bidden" (NLB) na iedere intentie

Slotlied (staande): Lied 426: "God zal je hoeden" (NLB) 2x

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. M. van Ede.
-- Mevr. D. van Vliet.

Voedselbank.
In de maand oktober ontvangt de Voedselbank graag potjes jam.
Doet u ook weer mee om de mand in de hal van de kerk te vullen?
Namens de cliënten van de Voedselbank, hartelijk dank.

Vrijwilligers gevraagd.
Door het afscheid en vertrek van de huidige vrijwilligers zoekt de kerkenraad belangstellenden voor de functie van notulist en iemand die het preekrooster wil maken.
Voor de notulist(e) betekent dit één vergadering in de maand.
Het rooster voor de predikanten is al gereed voor 2024, dit wordt een jaar vooruit gemaakt.
Meer informatie kunt u krijgen bij de scriba.

Gezellige Bingo-avond t.b.v. Les Amis de Gambie.
Op vrijdag 27 oktober organiseert onze kerk De Hofstad een super gezellige Bingo-avond t.b.v. het jaarproject "Les Amis de Gambie".
Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Plaats: Kerk De Hofstad.
Kosten: € 15,00 (= bingokaarten voor alle rondes, incl. SUPER ronde, + 2 consumpties).
Opgeven: Niet nodig.

PRIJZEN:
• Cadeaubonnen van € 10,00 - € 50,00
• Vrijkaarten Apenheul
• Dinerbon voor 2 personen
• Paragliding tandem vlucht
• Toegangskaarten paleis Het Loo
• En heel veel kleine prijzen

MEE-ETEN:
U kunt vanaf 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) ook komen soep eten (twee soorten) met brood en een toetje.
Kosten: € 5,00
Opgeven: NOODZAKELIJK.
Hoe?
Via de intekenlijsten in de hal van de kerk of in de kringloopwinkel, bellen via 06-54950697 (Ben) of mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Er is ook een ophaaldienst, die u met veel plezier van huis haalt en terug brengt.

Bevestiging ambtsdragers diaconie.
De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat Alice Logtenberg en Gert Buitenhuis
een taak op zich willen nemen bij de diaconie. In een nog te bepalen eredienst zullen zij in het ambt worden bevestigd.

En verder.....op onze website www.dehofstadapeldoorn.nl
+++ Gespreksgroep Rouw en Verdriet (18 sept t/m 20 nov).
+++ Muzikale avond Wilhelminakerk (20 oktober).
+++ Begrotingen 2024 (PGA), reageren voor 1 november.
+++ Uitnodiging Maatschappelijke Beursvloer (6 november).
+++ Veilige kerk.