De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 12 november 2023, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Mw. Marjon Bosch.
Organist: Bert Riphagen.
Koster: Wim Brouwer.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Welkom en afkondigingen

DIENST VAN VOORBEREIDING

Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB)

Bemoediging en Groet

V. De vrede van God, het licht van Christus
en de Geest die alles samenbindt is met u
G. En ook met u.

V. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
G. die hemel en aarde gemaakt heeft

V. Wie verwacht dat de Eeuwige een redder in nood zal zijn,
Zal steeds weer zeggen:
G. God is groot, want de Eeuwige is trouw,
alle dagen van ons leven en in eeuwigheid.

V. Hij zal het werk van zijn handen nooit loslaten.

Kyrie gebed

Zingen: Lied 1012: “Geef aan de wereld vrede, Heer” (NLB)

Zingen: Lied 344: “Wij geloven één voor één” (NLB)

Inleiding

Zingen: Lied 67: 1 en 5 “Kroon Hem met koningskroon” (Hofstadbundel) - Lied van de maand november

DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed

Schriftlezing: Matteus 25: 14-30 (uit de NBV21) door Elly Kelderman

Zingen: Lied 180: “De Heer gaat naar het buitenland” (NLB)

Overweging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 361: 1, 2, 6 en 7 “Er heeft een stem gesproken” (NLB)

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dank en voorbeden, afgewisseld met lied 367 k: “Hoor ons bidden, God, en luister” (NLB) - 3x

Stil gebed

Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 419: 1, 2, 3 en 4 “God, schenk ons de kracht” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. W. van Ginkel.
-- Fam. H. Wolters.

Voedselbank.
De voedselbank wil graag in de maand november thee ontvangen. Dit kan dan worden gegeven aan de cliënten van de voedselbank. De mand in de hal kan weer gevuld worden.
Doet u ook weer mee?
Hartelijk dank namens de cliënten van de voedselbank.

Sinter-Kerstmarkt 2023.
Het is bijna weer zover: op vrijdag 17 en zaterdag 18 november is er weer de Sinter-Kerstmarkt in De Hofstad. De hele kerk wordt omgetoverd in een sfeervolle zaal met duizenden tweedehands goederen voor Sinterklaas en Kerst. Dit jaar zijn er meer goederen, is er meer loopruimte, zijn er meer kassa's, is er meer gratis koffie/thee en dus meer blijde gezichten.
Natuurlijk worden er op het plein voor de kerk die overheerlijke "Hofstad oliebollen" gebakken.
Het worden weer super gezellige dagen!

Dit alles kan natuurlijk niet zonder de hulp van tientallen enthousiaste vrijwilligers.

Wilt u ook helpen? Bel of mail even naar Gert Buitenhuis: 06-25161632 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zegt het voort, zegt het voort.

Bevestiging ambtsdragers.
In de morgendienst van 19 november zullen Gert Buitenhuis en Alice Logtenberg bevestigd
worden in het ambt van diaken.

Vrijwilligers gevraagd.
Door het afscheid en vertrek van de huidige vrijwilligers zoekt de kerkenraad belangstellenden voor de functie van notulist en iemand die het preekrooster wil maken.
Voor de notulist(e) betekent dit één vergadering in de maand.
Het rooster voor de predikanten is al gereed voor 2024, dit wordt een jaar vooruit gemaakt.
Meer informatie kunt u krijgen bij de scriba.

En verder.....op onze website www.dehofstadapeldoorn.nl
+++ Gespreksgroep Rouw en Verdriet (18 sept t/m 20 nov).
+++ Veilige kerk.
+++ Platform Kerk & Kunst - Inspiratiedag (25 november).